Rekvirering af patologiundersøgelser i SP, SPA

 
1) Rekvirering af patologiundersøgelse i Sundhedsplatform (SP)
2) Mærkning af prøver og prioritering
3) Nødprocedure, vejledninger mv.
4) Utensilier til brug ved elektronisk rekvirering
 
1) Rekvirering af patologiundersøgelse i Sundhedsplatform (SP)

 

Der udfyldes én rekvisition med patientens data og relevante kliniske oplysninger for hhv. histologisk-, cytologisk inkl. hæmatologisk prøve.

Flowcytometrisk undersøgelse på cytologisk og hæmatologisk materiale bestilles på samme rekvisition som det tilhørende materiale.

 

Ved elektronisk rekvirering af patologiundersøgelse i SP anvendes 2 forskellige rekvireringssystemer afhængigt af, hvor prøven tages:

 

 1. Optime: Peroperative navigator og Post OP
  Anvendes af bl.a. operationsafdelinger, dagkirurgi og endoskopiafsnit.
   
  Efter oprettelse af materialer er det VIGTIGT, at man får markeret de materialer, der skal sendes, og at man får genereret ordren.
  Patologirekvisitionen SKAL desuden sendes, INDEN man udskriver patienten i systemet. 

  'Lokalisationerne' bør vælges i samme rækkefølge, som de efterfølgende dokumenteres (udfyldelse af oplysninger om materialet og skanning af stregkode). Herved bør SP-prøve ID få samme nummer og rækkefølge som 'materialenr.' i patologisystemet.

  Alle materialer oprettes på samme rekvisition. 
  Der er et loft på 15 materialer, dvs. hvis der er flere end 15, må man sende flere rekvisitioner.
  Materialer der genereres samtidigt, vil automatisk blive sendt på samme rekvisition.
  Hvis der er oprettet både histologi og cytologi materialer, vil de automatisk blive ’splittet’ op til hhv. cytologi- og histologirekvisition.

  Ved frys/makroskopisk vurdering, hvor væv sendes ad flere omgange, skal rekvisitionerne sendes løbende, så der er overensstemmelse mellem de materialer der er sendt og den tilhørende rekvisition.
  Materialerne vil som hovedregel blive ’flettet’, dvs. samlet på samme rekvisition ved modtagelsen på patologiafdelingen. 
    
 2. Best/ord: Bestillinger og ordinationer
  Anvendes af ambulatorier, radiologi og sengeafdelinger.
   
  Der kan oprettes rekvisition med kategorierne: Histologi, cytologi, cervixcytologi og obduktion.
  Alle materialer af samme kategori oprettes på samme rekvisition. 

  Ved bestilling af blodprøver, der tages af biokemisk afdeling. Se: Hæmatologisk us./problemstilling.


 

Vejledninger til rekvirering af patologiundersøgelse i SP er udarbejdet af Sundhedsplatformen, og kan findes på intranettet.

Manualer:

http://intra.regionsjaelland.dk/organisation/tvaerfunk/sundhedsplatform/UddannelseogSupport/Uddannelse/SP18%20manualer/Sider/default.aspx
Søg efter manualerne: 

 • Operation, Endoskopi og opvågning
  - afsnit 15: Patologibestilling under operation/procedure
    samt:
  - Specifikt om 'Prøver' (Patologi) i præferencekort
  - Sektionen Patologi i peroperativ navigator
  - Sektionen Patologi i Quick case Eksterne ydelser
  - Sektionen Send patologi i Quick case Eksterne ydelser
  - Sektionen Patologi i Endoskopi
  - Sektionen Send patologi i Endoskopi
  - Sektionen Patologi i Post-op navigatorer
  - Sektionen Send patologi i Post-op navigatorer
  - Brug af Gyphron trådløs håndscanner
 • Bestillinger og ordinationer
  - afsnit 6: Bestilling af patologiske undersøgelser
 • Bestilling af patologi for billeddiagnostiske afdelinger
 
2) Mærkning af prøver og prioritering

 

Mærkning:

 • Præparater mærkes med stregkodeetiket fra nummerrulle eller PTB
 • Skal være mærket med CPR-nr. f.eks. fra patientlabel eller PTB-label med stregkode.
 • For yderligere beskrivelse af mærkning, inkl. placering af etiketter mv. se Mærkning af prøver, rekvisitioner og prioritering (rutine, kræftpakke og haste)

 

Prioritering:

 • Prioriteten 'Haste' må kun anvendes ved patienter med livstruende/akut behandlingskrævende sygdom og SKAL meldes telefonisk inden for afdelingens åbningstid.
 • Prioriteten 'Pakkeforløb' omfatter prøver der indgår i et kræftpakkeforløb jf. sundhedsstyrelsens beskrivelser af pakkeforløb på kræftområdet.
  https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/pakkeforloeb
  Prøver der ikke er en del af sundhedsstyrelsens kræftpakkeforløb skal oprettes som rutineprøver, evt. med angivelse af en svar senest dato.
 • For yderligere beskrivelse af prioritering, forsendelse af prioriterede prøver mv. se Mærkning af prøver, rekvisitioner og prioritering (rutine, kræftpakke og haste)
 
3) Nødprocedure, vejledninger mv.

 

 • Vejledninger vedr. rekvirering, div. patologiundersøgelser, svartider på prøver i kræftpakkeforløb mv. kan findes i LMV (internetversion) eller LMV (D4-version).
   

 • Ved spørgsmål vedr. fremgangsmåde ved prøvehåndtering/rekvirering kontakt patologiafdelingen. Se: Adresser, tlf.nr, åbningstid og henvendelse
   

 • Spørgsmål vedr. SP herunder forsendelse af elektronisk rekvisition, samt fejlmelding: IT Helpdesk 56 51 55 55.
   

 • Adgang til Modulet Patoweb i SP tildeles af IT-helpdesk (kræver AD-skabelonen: L-PATO-AP-WEB)

 
4) Utensilier til brug ved elektronisk rekvirering

 

Stregkoder bestilles via Oracle:
   

 • Rulle med Stregkodeetiketter til Optime-bestillinger: 
  Patologietikette m. NPN-stregkode til SP
  Bestillingsnummer: 21400
  Etiketterne til SP er gule og hver rulle indeholder 1000 etiketter.
  Lagerføres på de 5 depoter i Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde og Slagelse
   
 • PTB (PrøveTagningsBlanket) med etiketter til Best/ord-bestillinger:
  PTB praksis, medcom4
  Bestillingsnummer for Nykøbing F, Næstved og Slagelse: 12069
  Bestillingsnummer for Holbæk, Køge og Roskilde: 16445

 


 
03.05.2021