Immunglobulin E (specifik);P, KBA

 

Kvantitetsnummer

54  (Vedr. rekvirering fra praksis se afsnittet "Udføres")

SP: Se Allergener Region Sjælland


Vedr. IgG medieret allergi (allergisk alveolitis) se Immunglobulin G (allergenspecifik);P

  

Kortnavn

Se Allergener Region Sjælland

   

Synonym

Allergenspecifik Immunglobulin E

Allergi antistof

     

Analyseforkortelse

IgE specifik

  

IUPAC

Se Allergener Region Sjælland

 
Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

   

Udføres

3-5 gange om ugen på hverdage.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger på Slagelse Sygehus og Sjællands Universitets Hospital Roskilde.

 

  • Prøver taget i Holbæk/Nykøbing F./Næstved/Slagelse/Ringsted-området, dvs. i det tidligere Vestsjællands Amt eller i det tidligere Storstrøms Amt bortset fra en del af Faxe/Stevns-området, analyseres i Klinisk biokemisk afd. Slagelse, tlf. 5855 9462. 

  

  • Prøver taget i Roskilde/Køge (SUH)-området, dvs. i det tidligere Roskilde Amt eller i en del af Faxe/Stevns-området, analyseres i Klinisk biokemisk afd. Roskilde, tlf. 4732 5634.

  

Vedr. rekvirering fra praksis af allergen-analyser, der ikke er tilgængelige i Webreq:

  

  • Praksis i Holbæk/Nykøbing F./Næstved/Slagelse/Ringsted-områdett: Analyserne bestilles ved kontakt til Klinisk Biokemisk afd. Slagelse, tlf. 5855 9462.

  

  • Praksis i Roskilde/Køge (SUH)-området: Ved rekvirering af analyserne bestilles kvantitetsnummer 54, og rekvisitionen påføres det allergen, der ønskes undersøgt for.

     

Vi gør opmærksom på, at serum-prøver til allergiudredning gemmes i fryser i 1 måned. Det er i denne periode muligt at efterbestille analyse for yderligere specifikke allergener ved telefonisk henvendelse til den udførende afdeling.

  

Visse af de analyser, der er anført i Allergener Region Sjælland, udføres ikke i KBA i Region Sjælland men sendes til eksternt udførelsessted. Hvilke analyser og udførende laboratorium oplyses ved kontakt til KBA i Roskilde eller Slagelse.

  

  

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Serum-gelglas, evt. tørglas.

  

Mængde:

40 µL serum pr. allergen (minimum 0,5 mL)

  

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 7 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 7 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 6 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse:

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres

 Prøven sendes som Q-mærket post

 Interferens: Stærk hæmolyse forhindrer analysering

    

Referenceinterval

<0,35 kU/L anvendes generelt

<0,1 kU/L for insektgifte og lægemidler

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

  
Ringegrænser

Ingen

    
Indikation

Analysen udføres ved klinisk og anamnestisk mistanke om IgE-medieret allergi (Type I).

Vedr. rekvirering: Se afsnittet "Udføres"

 

Vedr. IgG medieret allergi (allergisk alveolitis) se Immunglobulin G (allergenspecifik);P

  

Medicinsk baggrund

De to mest almindelige typer af allergiske reaktioner er Type I og Type IV. Type I er en IgE-medieret reaktion med dannelse af allergenspecifikke antistoffer, som kan krydsbindes til et allergen og udløse en allergisk reaktion med frigivelse af histamin mv.


Type IV er en celle medieret form for allergi, hvor specifikke T-celler genkender allergener og udløser et inflammatorisk respons (hyppigst i huden).

Astma, konjunktivitis og rhinitis skyldes ofte IgE-medieret allergi (Type I), men lignende sympomer kan forekomme, uden det er muligt at påvise specifik IgE hos patienten.

Allergener som hyppigst udløser luftvejssymptomer (i Danmark) er i prioriteret rækkefølge; pollen, dyr og husstøvmider.

Hyppigste fødevareallergener er komælk, æg, jordnød (peanut) og fisk. Fødevareallergi er hyppigst hos børn. De fleste børn med komælksallergi vokser fra dette efter 3-års alderen.

  

Ved pollenallergi kan man også få allergiske symptomer, når man spiser visse fødevarer. Kroppen reagerer, fordi den ikke kan skelne mellem de allergifremkaldende stoffer i pollen og lignende stoffer i fødevarer. Det kaldes krydsreaktioner.

Ved kendt inhalationsallergi er det oftest ikke relevant at be- eller afkræfte krydsreaktivitet ved bestilling af de specifikke fødemiddel-analyser.

Se desuden Allergiudredning på de klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

   

Fødevarer der hyppigt giver krydsreaktioner ifm. pollenallergi se tabel herunder:
      

 

 

Tolkning

Forekomsten af allergenspecifikke antistoffer (IgE) behøver ikke nødvendigvis at have klinisk betydning. Diagnosen allergi stilles kun, når anamnese og kliniske symptomer stemmer overens med forekomsten af allergenspecifikke antistoffer. "Eliminations- eller ekspositionsforsøg kan være nødvendige for at afklare tilstanden, bl.a. ved mistanke om fødevare-allergi". Ved IgE-medieret allergi kan udsættelse for pågældende allergen DOG udløse voldsomme systemiske reaktioner, fx angioødem eller anafylaktisk shock, så forsigtighed tilrådes.

   
Molvægt

160.000

  

Variation på analyseresultater

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)22 %
 Biologisk variation (intraindividuel)5,9 %

 
Betydende forskelle:

 Statistisk signifikant forskel*35 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

  

Dato

Revideret 2021-06-22


 

Bilag:
20210713 Allergener Region Sjaelland v23.xlsx
04.11.2021