Carbamazepin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1457

SP: NPU01457

 

Kortnavn

Carbamazepin;P

 

Synonym

Karbamazepin, Tegretol, Nordotol, Tardotol, Temporol, Timonil

 

Analyseforkortelse

Carbamaz

 

IUPAC

NPU01457 P-Carbamazepin; stofk. = ? µmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Ugentligt

Klinisk biokemi Slagelse og Filadelfia

 

Prøvemateriale

Foretrukne glas er Greiner Lithium-heparin gelglas, men BD Lithium-heparin gelglas kan også anvendes.

1 ml. plasma, minimum 200 µl.

Gel-Tørglas må ikke anvendes.

 

 

Filadelfia:

Der henvises til oversigt over test og analyser på Laboratoriet Filadelfias hjemmeside.

Link:  http://www.filadelfia.dk/fagligt/laboratoriet

 

Pris Filadelfia: 115 kr.

 

OBS: Medicinfaste vigtig ved prøvetagning (sidste dosis givet for mere ned 4 timer siden).

 

Glastype

Heparin Gelglas fra Greiner eller BD.

 

Prøvebehandling

Opbevaring: Holdbarhed i fuldblod er 10 timer.


Referenceinterval

Vejledende terapeutisk interval: 20 – 50 µmol/L (prøven taget før morgendosis)

Toksisk koncentration: > 60 µmol/L

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Kontrol af carbamazepinbehandling.

 

Medicinsk baggrund

Carbamazepin anvendes som antiepileptikum og til behandling af manio-depressiv psykose. Carbamazepin metaboliseres til den aktive metabolit 10-11-epoxidet.

 

Tolkning

Man kender ikke det vejledende terapeutiske område for psykosebehandlingen. Carbamazepin har en udtalt inducerende effekt på de leverenzymer, som omsætter medikamenter. Derfor er T½ ved begyndelse af behandlingen 30-40 timer og falder til 10-20 timer ved fortsat behandling. Dette medfører dosisjusteringer. Samtidig indgift med andre inducerende medikamenter medfører ofte dosisjusteringer. Alkohol kan medføre stigning i koncentrationen af carbamazepin med fare for forgiftning.

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 11,4 µmol/L

Niveau 53 µmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

15,7 %

14 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

 

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

* Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige

 

Molvægt

236 g/mol

 

Dato

Revideret 2020-07-24

 


 
24.07.2020