Carbamazepin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1457

SP: NPU01457

 

Kortnavn

Carbamazepin;P

 

Synonym

Karbamazepin, Tegretol, nordotol, tardotol, temporol, timonil

 

Analyseforkortelse

Carbamaz

 

IUPAC

NPU01457 P-Carbamazepin; stofk. = ? µmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt

Klinisk biokemi Slagelse og Filadelfia

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning:

Fuldblod

 

Forsendelse:

Serum

 

Glastype:

Gelglas

 

Mængde:

2 ml serum

 

Prøvebehandling
Afhentningsordning:  Holdbarhed i 10 timer i fuldblod. Prøver taget i gelglas skal afpipetteres inden 2 timer.

Opbevaring:

7 døgn ved 20 °C, 14 dage ved 4 °C og 3 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Afpipetteret serum/plasma kan sendes som Q-mærket post. 


Referenceinterval

Vejledende terapeutisk interval: 20 – 50 µmol/L (prøven taget før morgendosis)

Toksisk koncentration: > 60 µmol/L

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Kontrol af carbamazepinbehandling.

 

Medicinsk baggrund

Carbamazepin anvendes som antiepileptikum og til behandling af manio-depressiv psykose. Carbamazepin metaboliseres til den aktive metabolit 10-11-epoxidet.

 

Tolkning

Man kender ikke det vejledende terapeutiske område for psykosebehandlingen. Carbamazepin har en udtalt inducerende effekt på de leverenzymer, som omsætter medikamenter. Derfor er T½ ved begyndelse af behandlingen 30-40 timer og falder til 10-20 timer ved fortsat behandling. Dette medfører dosisjusteringer. Samtidig indgift med andre inducerende medikamenter medfører ofte dosisjusteringer. Alkohol kan medføre stigning i koncentrationen af carbamazepin med fare for forgiftning.

 

Variation på analyserresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 11,4 µmol/L

Niveau 53 µmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

15,7 %

14 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

 

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

* Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige

 

Molvægt

236 g/mol

 

Dato

Revideret 2019-02-06

 


 
15.02.2019