CO2;P(vB), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

1472

SP: NPU01472

 

Kortnavn

CO2;P(vB)

 

Synonym

(vB)-Carbonat, Carbondioxid, Total CO2


IUPAC

NPU01472 P(vB)- Carbondioxid; stofk. = ? mmol/l

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

 

Udføres

Hele døgnet

Klinisk Biokemi Holbæk, Køge og Roskilde

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype: Heparin-gelglas

 

Mængde: 2 ml serum 

 

Prøvebehandling

Prøvetagning skal være anaerob. Proppen må ikke tages af glasset, da det giver tab af CO2.

Langvarig stase ved veneblodtagning kan forårsage CO2-ophobning.

 

Centrifugeres inden: 6 timer efter prøvetagning.

 

Opbevaring:

6 timer ved 20°C

Forsendelse:

 Centrifugeret gelglas eller fuldblod; serum må ikke være afpipetteret. Prøven skal være
 laboratoriet i hænde inden 6 timer efter prøvetagningen. Roskilde: Kan ikke indsendes.   


Referenceinterval

23 – 32 mmol/l

 

Indikation

Væske-, elektrolyt- og syre/base-forstyrrelser mhp. diagnose af mulig metabolisk acidose eller alkalose. Ændring i Total CO2 benyttes som et nosiometrisk mål for ændring i E-Base-Excess.

 

Medicinsk baggrund

 

Tolkning

Carbondioxid (total) omfatter al carbondioxid der kan frigøres ved syretilsætning dvs carbonation, hydrogencarbonation, samt carbaminogrupper.
Forhøjede værdier (op til 60 mmol/l) kan skyldes primær hypercapni, primær eller kompensatorisk metabolisk alkalæmi. Nedsatte værdier (ned til ca. 1 mmol/l) kan skyldes primær hypocapni, primær eller kompensatorisk metabolisk acidæmi.

Total CO2 falder i sidste trimester af graviditeten til ca. 20 mmol/l pga. fald i pCO2.

 

Molvægt

44,01 g/mol

 

Variation på analyseresultat

 

Analyseusikkerhed

Niveau 16 mmol/l

Niveau 19 mmol/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

16,5 %

18,9 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

4,0 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*                

28,4 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-01-20


 
20.01.2020