Carbonmonoxidhæmoglobin;Hb(B), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

1473

SP: NPU01473

 

Kortnavn

Carbonmonoxidhæmoglobin;Hb(B)

 

Synonym

Carbonmonooxid hemoglobin, kulitehæmoglobin, COHB, CO HGB


Analyseforkortelse

CO-Hb

 

IUPAC

NPU01473 Hb(Fe; B)—Carbonmonoxidhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?


Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

 

Udføres

Hele døgnet

Klinisk Biokemi afdelinger Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk sygehuse

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Glastype:

Hepariniseret arteriesprøjte, hepariniseret glas.

 

Mængde:

Mindst 1 ml (Roskilde/Køge) eller 100 mikroliter (Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk) stabiliseret fuldblod, arterieblod eller veneblod.

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

30 minutter ved 20 °C

Forsendelse:

 Kan ikke indsendes


Referenceinterval

Referenceinterval: < 0.02

For rygere angives: < 0.10

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om carbonmonoxidforgiftning.

 

Medicinsk baggrund

CO bindes til hæmoglobin-molekylet på samme sted som ilt, men hæmoglobins affinitet for CO er mere end 200 gange større for CO end for O2.

 

Tolkning

Høje værdier: Tobaksrygning og forgiftning ved indånding af kulilteholdig luft. Kulilte dannes under hæm-nedbrydningen i forholdet 1:1, og ved kraftigt øget hæm-katabolisme, f.eks. hæmolytisk og megaloblastær anæmi eller brandsår, kan carbonmonooxidhæmoglobin være let forhøjet (0.02 – 0.03).

Symptomerne ved kulilteforgiftning skyldes, at blodets evne til at transportere ilt falder, og at det resterende hæmoglobins ilt-affinitet stiger (venstreforskudt ilt-dissociationskurve). Symptomerne varierer fra hovedpine, mathed, svimmelhed (0.10-0.20), synsforstyrrelser, bevægeforstyrrelser, kvalme, opkastning og konfusion (0.20-0.40) til besvimelse, kramper, coma og død (>0.40).

 

Dato

2020-12-23

 


 
23.12.2020