Carbonmonoxidhæmoglobin;Hb(B), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

1473

SP: NPU01473

 

Kortnavn

Carbonmonoxidhæmoglobin;Hb(B)

 

Synonym

Carbonmonooxid hemoglobin, kulitehæmoglobin, COHB, CO HGB


Analyseforkortelse

CO-Hb

 

IUPAC

NPU01473 Hb(Fe; B)—Carbonmonoxidhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?


Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

 

Udføres

Hele døgnet

Klinisk Biokemi afdelinger Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk sygehuse

Dagligt i hverdage (7.30 - 14.00) på Klinisk Biokemisk afdeling Ringsted Sygehus.

 

Prøvemateriale

Glastype:

Hepariniseret arteriesprøjte, hepariniseret glas.

 

Mængde:

Mindst 1 ml (Roskilde/Køge) eller 100 mikroliter (Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Holbæk) stabiliseret fuldblod, arterieblod eller veneblod.

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

30 minutter ved 20 °C

Forsendelse:

 Kan ikke indsendes


Referenceinterval

Referenceinterval: < 0.02

For rygere angives: < 0.10

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om carbonmonoxidforgiftning.

 

Medicinsk baggrund

CO bindes til hæmoglobin-molekylet på samme sted som ilt, men hæmoglobins affinitet for CO er mere end 200 gange større for CO end for O2.

 

Tolkning

Høje værdier: Tobaksrygning og forgiftning ved indånding af kulilteholdig luft. Kulilte dannes under hæm-nedbrydningen i forholdet 1:1, og ved kraftigt øget hæm-katabolisme, f.eks. hæmolytisk og megaloblastær anæmi eller brandsår, kan carbonmonooxidhæmoglobin være let forhøjet (0.02 – 0.03).

Symptomerne ved kulilteforgiftning skyldes, at blodets evne til at transportere ilt falder, og at det resterende hæmoglobins ilt-affinitet stiger (venstreforskudt ilt-dissociationskurve). Symptomerne varierer fra hovedpine, mathed, svimmelhed (0.10-0.20), synsforstyrrelser, bevægeforstyrrelser, kvalme, opkastning og konfusion (0.20-0.40) til besvimelse, kramper, coma og død (>0.40).

 

Dato

2020-01-21

 


 
21.01.2020