Carcinoembryonalt antigen;P, KBA

 

Kvantitetsnummer 

19719

SP: NPU19719

 

Kortnavn

Carcinoembryonalt antigen;P

  

Synonym

CEA

  

Analyseforkortelse

CEA

  
IUPAC

NPU19719 P—Carcinoembryonalt antigen; massek. = ? µg/L

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

     
Udføres

Udføres dagligt på de klinisk biokemiske afdelinger Holbæk, Næstved og Roskilde.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Plasma

 

Glastype

Heparin-gelglas

 

Mængde

Min. 1 mL plasma

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 7 døgn

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 1 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 4 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres. Sendes som Q-mærket post.

 

 

Referenceinterval

<5,0 µg/L *

  

(Hos raske har 85-87 % serum-CEA <2,5 µg/L og 95-98 % <5 µg/L. Stort set ingen raske har værdier over 10 µg/L. Rygere, mænd og ældre har en tendens til højere CEA-værdier.)

 

*Kilde: Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S

  

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Postoperativ terapiopfølgning mhp. recidivpåvisning, specielt colorectal cancer og især mhp. levermetastaser.

 

Medicinsk baggrund

CEA er et kraftigt glykosyleret protein. Det dannes primært i den luminale del af epitelceller, men basolateralt i den embryonale tarm og i coloncancer.

 

Tolkning

Selvom CEA f.eks. oftest er forhøjet hos coloncancer-patienter (20 % med Dukes Stage A til 90% med Dukes Stage D) kan analysen ikke anvendes til screening for coloncancer eller anden type cancer. CEA kan anvendes til at monitorere behandlingsforløbet hos patienter med CEA-positiv colon-, bryst-, lunge-, prostata-, blære-, ventrikel- og gynækologisk cancer.

Let forhøjede værdier kan ses ved både maligne og benigne sygdomme. Værdier over 20 µg/L tyder på malignitet. Meget høje værdier (>100 µg/L) ses ved levermetastaser. Forhøjede værdier ses hos. ca. 75 % med gastrointestinal cancer. Efter operation skal værdien falde. Stiger værdierne igen trods behandling, er det tegn på recidiv/insufficient behandling. Recidiv kan påvises med en sensitivitet på ca. 80 % og specificitet på 70 %.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Molvægt

ca. 180 000 g/mol

 

Variation på analyseresultater **

Niveau 2 µg/L

Niveau 16 µg/L

Niveau 26 µg/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

12,1 %

11,3 %

11,3 %

Biologisk variation (intraindividuel)

12,7 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

39 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

**Kilde: Tuxen MK, Soletormos G, Petersen PH, Dombernowsky P. Interpretation of sequential measurements of cancer antigen 125 (CA 125), carcinoembryonic antigen (CEA), and tissue polypeptide antigen (TPA) based on analytical imprecision and biological variation in the monitoring of ovarian cancer. Clin Chem Lab Med; 39(6):531-8;2001.

 

Dato

2021-03-01


 
01.03.2021