Kolesterol;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1566

SPnr: NPU01566

 

Kortnavn

Kolesterol;P

 

Synonymer

Cholesterol

 

Analyseforkortelse

Kolesterol


IUPAC

NPU01566 P-Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK548551


Udføres

Klinisk biokemisk afdeling i Holbæk, Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse, Kalundborg. 


Svares dagligt (Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde, Slagelse, Næstved). Svargruppe 1

Svares dagligt på hverdage (Kalundborg). Svargruppe 2

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Plasma

 

Glastype:

Heparin-gelglas

 

Mængde:

1 mL

 

Prøvebehandling

 

 Afhentningsordning:   Holdbarhed 7 døgn i fuldblod ved 21 °C.
 
 Centrifugeres og afpipetteres:

 Inden 7 døgn

 

 Opbevaring efter adskillelse:

 7 døgn ved 20 °C

 7 døgn ved 4 °C

 3 mdr. ved -20 °C

 

 Forsendelse:

 Fuldblod kan sendes som almindelig post.

 

 

Referenceinterval 

 Køn

 Fra alder (≥)

 Til alder (<)

 Interval

 Enhed

 Piger  0 dage   15 dage   1,2 - 3,2*  mmol/L 

 Drenge

 0 dage

 15 dage

 1,1 - 2,8*

 mmol/L

 Piger og Drenge 

 15 dage

 1 år

 1,7 - 6,1*

 mmol/L

 Piger  1 år   3 år   1,9 - 5,1* 

 mmol/L 

 Drenge  1 år   3 år   2,8 - 5,7* 

 mmol/L

 Piger

 3 år

 6 år

 3,2 - 6,1*

 mmol/L

 Drenge  3 år   6 år   2,9 - 6,0* 

 mmol/L

 Piger og Drenge   6 år   19 år   2,7 - 5,5*   mmol/L

 Kvinder og Mænd

 19 år

 30 år

 2,9 - 6,1**

 mmol/L

 Kvinder og Mænd   30 år   50 år   3,3 - 6,9** 

 mmol/L

 Kvinder og Mænd 

 50 år

 

 3,9 - 7,8**

 mmol/L

Reference*DSKB 2015,** NORIP

  

Ringegrænser

Ingen

  

Indikation 

Personer i højrisikogruppe for udvikling af arteriosklerotisk hjerte-kar-sygdom. Screening for og udredning af hypercholesterolæmi samt behandling af dyslipædimier.

1) Børn og søskende til yngre personer med ovennævnte sygdom.

2) Personer med en eller flere risikomarkører for udvikling af hjerte-kar-sygdom (hypertension, diabetes, rygning).

Personer med manifest hjerte-kar-sygdom på arteriosklerotisk basis (angina pectoris, AMI (3 mdr senere), claudicatico intermittens, samt ved kliniske tegn på cholesterolæmi (xanthelasmata)).

 

Medicinsk baggrund

I plasma findes kolesterol dels frit, dels esterificeret bundet til lipoproteinerne, hovedsageligt alfa- og beta-lipoproteiner. Analysen bestemmer total-kolesterol.

 

Tolkning

Der ses biologisk dag-til-dag-variationer af betydelig størrelse. Diagnosen hypercholesterolæmi bør derfor ikke bero på enkeltstående resultater. Kolesteroler er bundet til lipoproteinerne, der stiger 5-10 % i koncentration ved overgang fra liggende til stående stilling. Østrogener øger koncentrationen, ligesom behandling med thiazider og visse betablokkere. Der kan ses højere koncentrationer om vinteren.

Ved graviditet: Stigende koncentration til max. 20-25 % over normalniveauet i 30. graviditetsuge.

  

Forhøjede værdier: ses ved primære hyperlipoproteinæmier. Sekundær hyperlipoproteinæmier med hypercholesterolæmi kan ses ved følgende tilstande: anorexia nervosa, akut intermitterende porfyri, Cushings syndrom, dysproteinæmier, hypothyreoidisme, nefrotisk syndrom, obstruktive leverlidelser og diabetes mellitus. Forhøjede værdier disponerer til arteriosklerose.

Der findes ikke en eksakt værdi, som adskiller risiko fra ikke-risiko-gruppe. Anbefalede kolesterolværdier skal ses i sammenhæng med andre risikofaktorer så som alder, køn, race, familiær disposition, livsstil (fedme, rygning, alkohol) og generel helbredsstatus (bl.a. diabetes, hypertension).

  

Nedsatte værdier: ses ved alvorlig leverbeskadigelse, hyperthyreodisme og kongenit lipoproteinmangel. Bestemmelse af kolesterol i forbindelse med AMI bør ske inden for det første døgn eller efter mindst 3 mdr., idet koncentrationen falder i forbindelse med myokardieinfarkt.

 

Signalværdier

Anbefalede værdier ved forebyggelse for iskæmisk hjertesygdom samt hos patienter med etableret hjertesygdom, anden arteriosklerotisk karsygdom eller diabetes mellitus:

 

Parameter  Forebyggelse Etableret hjertekarsygdom eller diabetes mellitus

P-Cholesterol

< 5,0 mmol/L

< 4,5 mmol/L

P-Cholesterol, LDL

< 3,0 mmol/L

< 2,5 mmol/L

P-Cholesterol, HDL

>1,0 mmol/L

> 1,0 mmol/L

P-Triglycerider

< 2,0 mmol/L

< 2,0 mmol/L

 

Referencer:

Dansk Kardiologisk Selskab: Klaringsrapport nr. 7, 2000.

Lyngbye J: "Lyngbyes Laboratoriemedicin", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2010.

       

Variation på analyseresultat

Niveau 2,7 mmol/L Niveau 4,4 mmol/L Niveau 6,5 mmol/L
 Ekspanderet usikkerhed
(2xCV%teknisk)
8,9 % 8,5 % 8,9 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 6,0 %

 

Betydende forskelle

 

 

 Statistisk signifikant forskel* 21 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-08-14


 

 


 
13.10.2020