Kolesterol LDL;P , KBA

 

Kvantitetsnummer

1568

SPnr: NPU01568

 

Kortnavn

Kolesterol LDL;P

Kolesterol LDL;P(fPt)

 

Synonymer

LDL Cholesteol

 

Analyseforkortelse

LDL

LDL fPt

 

IUPAC

NPU01568 Kolesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L

NPU10171 P(fPt)—Kolesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK548551


Udføres

Klinisk biokemisk afdeling i Holbæk, Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse, Kalundborg. 


Svares dagligt (Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde, Slagelse, Næstved). Svargruppe 1

Svares dagligt på hverdage (Kalundborg). Svargruppe 2

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Heparin-gelglas

 

Mængde:

1mL

 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning:

Fuldblod er holdbar mindst 10 timer ved 21°C.

Centrifugeres inden:

2 døgn

 

Opbevaring efter adskillelse: 2 døgn ved 20°C, 7 døgn ved 4°C, 3 mdr. ved -20°C.
Forsendelse:

 

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes med almindelig post

 

Interferens:

 

Ved svær hypertriglyceridæmi kan ses for lav HDL-cholesterolkoncentration.

 

ReferenceintervaL

Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Piger 6 mdr.  6 år  0,7 - 2,6*  mmol/L 

Drenge 

6 mdr.

6 år

0,8 - 2,8*

mmol/L

Piger og Drenge 6 år  19 år  1,1 - 3,4* 

mmol/L

Kvinde og Mænd 19 år  30 år  1,2 - 4,3** 

mmol/L

Kvinder og Mænd 30 år  50 år  1,4 - 4,7**  mmol/L

Kvinder og Mænd

50 år

2,0 - 5,3**

mmol/L

Reference *DSKB 2016,** NORIP

 

Indikation

  • Personer i højrisikogruppe for udvikling af arteriosklerotisk hjerte-kar-sygdom.
  • Screening for og udredning af hypercholesterolæmi samt behandling af dyslipædimier.
  • Børn og søskende til yngre personer med ovennævnte sygdom.
  • Personer med en eller flere risikomarkører for udvikling af hjerte-kar-sygdom (hypertension, diabetes, rygning).
  • Personer med manifest hjerte-kar-sygdom på arteriosklerotisk basis (angina pectoris, AMI (3 mdr senere), claudicatico intermittens, samt ved kliniske tegn på cholesterolæmi (xanthelasmata)).

 

Medicinsk baggrund

LDL-Cholesterol findes i beta-lipoproteinfraktionen, bundet til Apo B-proteinet. LDL-cholesterol udgør ca. 70-80% af Total-Cholesterol i serum og er den mest atherogene lipid-fraktion.

 

Beregning 

LDL kolesterol = Total kolesterol - (HDL kolesterol + triglycerider*0,45)

LDL kolesterol bergenes ikke ved Triglycerider > 4,5 mmol/L

 

Sammen med VLDL-Cholesterol kan LDL kolesterol beregnes efter ovennævnte tilnærmede formel op til en Triglycerid-værdi på 4,4 mmol/L. Da formlen indeholder tre variable kvantiteter, alle med analytisk og biologiske variation, er beregningen behæftet med en ikke ringe usikkerhed. 

 

Tolkning

Forhøjede værdier af LDL-Cholesterol er forbundet med øget risiko for hjerte-kar-sygdom; risikoen er stigende med stigende koncentration.

Lave værdier af LDL-Cholesterol (1-2 mmol/l) kan forekomme, men har ingen klinisk betydning med mindre det udvikles spontant i løbet af ret kort tid, f.eks. i forbindelse med udvikling af hyperthyreose og ved cancer.

 

Signalværdier:

Anbefalede værdier ved forebyggelse for iskæmisk hjertesygdom samt hos patienter med etableret hjertesygdom, anden arteriosklerotisk karsygdom eller diabetes mellitus:

Parameter

Forebyggelse

Etableret hjertekarsygdom eller diabetes mellitus

P-Cholesterol

< 5,0 mmol/L

< 4,5 mmol/L

P-Cholesterol, LDL

< 3,0 mmol/L

< 2,5 mmol/L

P-Cholesterol, HDL

>1,0 mmol/L

> 1,0 mmol/L

P-Triglycerider

< 2,0 mmol/L

< 2,0 mmol/L

 

(Referencer: Dansk Kardiologisk Selskab: Klaringsrapport nr. 7, 2000 og Lyngbye J (fagredaktør): "Lyngbyes Laboratoriemedicin", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2010).

 

Dato

2020-08-14

 


 
13.10.2020