Udskriv
 

Reticulocytter; B-, KBA

 

Kvantitetsnummer

8694

SP: NPU18157

 

Kortnavn

Reticulocytter;B

 

IUPAC

NPU08694 B—Reticulocytter; antalk. = ? × 109/L 

Udover antalskoncentra­tionen kan også måles forskellige andre variable, fx reticulo­cytter­nes middelcellevolu­men, middelhæmoglobin­indhold og modningsindeks - disse indgår i gruppen:

NPU18157 B—Reticulocytter; egenskabsart(liste; proc.) 

 

Udføres

Dagligt

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland

 

Prøvemateriale

Glastype:  EDTA-glas (lilla)

Mængde:  0,5  ml

Skal IKKE centrifugeres

 

Prøvebehandling

Opbevaring ved 20 °C: 1 døgn (sættes i køleskab ved modtagelse)

Opbevaring ved 4 °C: 1 døgn

 

 

 

 

 

Forsendelse:  Q-mærket post (mandag-fredag) samme dag

 

 

 

Referenceinterval:
 
0 dage – 7 dage  80–220

109 /L

7 dage – 6 måneder 35–120

109 /L

6 måneder – 18 år

30–105

109 /L

>18 år                  

25 - 99

109 /L

 
Indikation

Indikationen for hæmatologiske kvantiteter er generelt:

·         Benigne og maligne hæmato­logiske sygdomme

·         Infektion eller inflammation

·         Tilstande med øget blødningstendens

 

Analyserne har også et vigtigt anvendelsesområde i forbindelse med monitorering af patienter, som er i

·         Behandling med farmaka der kan medføre knoglemarvs­depression   (kemoterapi).

·         Strålebehandling

 

 

Tolkning

Høje værdier ses ved øget erythropoiese, fx ved hæmolytisk anæmi, efter en (større) blødning, ved behandling med erytropoietin, og som respons på en korrekt behandlet jern-, folat- eller vitamin B12 mangelanæmi. Efter en blødning stiger reticulocytterne efter 2-3 døgn og ved behandling af en mangelanæmi begynder stigningen indenfor den første uge og når et maksimum efter 2-4 uger.

Let forhøjede værdier kan ses ved knoglemarvsinfiltrationer og idiopatisk myolofibrose, uden at der er tale om øget erythropoiese.

Normale eller lave værdier hos patienter med anæmi ses ved ubehandlede mangeltilstande og ved sekundær anæmi, fx ved kroniske inflammatoriske tilstande, infektioner og cancer.

 

Variation på analyseresultater

Analyseusikkerhed

 

Niveau 45 *109/L

Niveau 100 *109/L

Ekspanderet usikkerhed ( 2 X CV% teknisk)

24 %

17,4 %

Biologisk variation (intraindividuel)

11 %

11 %

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 45 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

02/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
06.05.2018