BAC-test udløb;B, KIA

 

Kvantitetsnummer

21406

 

Kortnavn

BAC-test udløb;B

 

Synonym

BAC-test, BAS-test

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

NPU21406   B—Forlig(elektr.); udløb(d&h) = ?

 

Pris

Se venligst Prisoversigt, DOK ID 456619

 

Indikation

Analysen udføres forud for transfusion af erytrocytkomponenter. Der skal foreligge AB0- og RhD-blodtypebestemmelse med negativ antistofscreentest på en blodprøve taget uafhængig af denne.

BAC-testen er gyldig i 4 døgn fra prøvetagningstidspunkt. Udløbsdato vil fremgå af svaret.

 

Udføres

BAC-test udføres på Klinisk Immunologisk afdelinger på følgende sygehuse: Slagelse, Holbæk, Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing Falster.

 

Hvis der modtages prøve til BAC-test, hvor der ikke findes et blodtypesvar, vil BAC-test prøven konverteres til en AB0- og RhD-blodtypebestemmelse og ny prøve til BAC-test skal bestilles.

 

Analysen udføres som udgangspunkt tidligst hver 4. døgn.

 

Svartid

Der vil på hverdage være svar indenfor 2 timer efter at prøven er modtaget. I vagtperiode skal Klinisk immunologisk Afdeling kontakes, hvis svaret skal foreligge 2 timer efter prøvemodtagelsen.

 

Hvis svaret haster skal Klinisk Immunologisk afdeling kontaktes telefonisk. Der vil være svar 1 time efter prøven er modtaget.

 

Alle svar afgives elektronisk.

 

Hvis der findes positiv resultat i antistofscreentesten vil svaret blive forsinket, da der skal udføres en antistofidentifikation og muligvis BF-test. Rekvirerende afdeling vil blive kontaktet telefonisk.

Se Erytrocyt - Antistofidentifikation, DOK ID 446650

 

 

Prøvemateriale:

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 4mL).

På børn under 6 mdr. kan anvendes 20 dr. kapillærblod i EDTA glas.

Se LMV Blodprøver på børn.

 

OBS! Ved bestilling af blod til nyfødte børn se den Regionale Transfusionsinstruktion.

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Hvis BAC-test tages hos praktiserende læge, skal behandlende afdeling angives som ekstra svarmodtager på rekvisitionen.

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøverne kan sendes ved stuetemperatur.

 

Blodprøver skal analyseres senest 4 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Accept af prøvemateriale: Manglende udførel vil fremgå af fremsendt papirsvar eller telefonisk kontakt.

  

Interferens

Prøver, der indeholder partikelmateriale  og svært hæmolyserede prøver, kan ikke anvendes

 

Målemetode: 

Patienten AB0- og RHD-kontroltypebestemmes med direkte agglutinationsteknik og patientens plasma undersøges for klinisk vigtige, irregulære blodtypeantistoffer med LISS/IAT søjleagglutinationsteknik teknik.

 

Tolkning

AB0- og RhD-blodtype skal være identisk med tidligere analyser. Dette samt en negativ antistofscreentest muliggør afhentning af erytrocytkomponenter til angivet udløbstidspunkt på svar.

 

Referenceinterval

Ikke defineret. 

 

Ringegrænse

Rekvirent kontaktes telefonisk ved positiv antistofscreentest.

 

Detektionsgrænse

Antistofscreentestens følsomhed for anti-D er bedre end 0,037IU/mL (målt med DiaMed anti-D reference reagent, kalibreret over for WHO anti-D standard)

 

Måleusikkerhed

Ikke beregnet

 

Måleområde

Ikke defineret

 

Referencer

Insert til BioRad ABD - Confirmation for patients, Version 6.13 og Coombs-Anti-IgG version 7.15

Reis KJ, Cupido A, Jakway J, et al. Red cell ABD/Rh/K typing by column agglutination technology. Transfusion 1992;32:Suppl 16S.

Reisner RK, Gauthier CM, Williamson KR, Moore SB. Comparison of patient ABO/Rh/K typing by column agglutination system and conventional tube method. Transfusion 1993;33:Suppl 18S.

J. Cid, N. Nogue´ s, R. Montero et al. Comparison of three microtube column agglutination systems for antibody screening: DG Gel, DiaMed-ID and Ortho BioVue, Transfusion Medicine, 2006, 131–136

 

Bemærkning

Af sikkerhedsmæssige grunde udføres BAC-test ikke på samme blodprøve, som AB0- og RhD-blodtypebestemmelsen er udført på. De to blodprøver til AB0- og RhD-blodtypebestemmelse, henholdsvis BAC-test, må ikke udtages ved samme venepunktur, se Transfusionsinstruktion, Region Sjælland.

 

Er der hos patienten tidligere påvist irregulære erytrocytantistoffer, udføres BF-test.

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret 5.8.20.

Nye inserts under Referencer pga skift af leverandør af reagenser.

 


 
17.08.2020