BF test udløb;P, KIA

 

Kvantitetsnummer

26696

 

Kortnavn

BF-test udløb;P

 

Synonym

BF, Forligelighedsundersøgelse, forlig

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

NPU26696 -Erythrocyt-antistof(P) - Forlig; udløb(d&h; proc.) = ?

 

Pris

Se venligst Prisoversigt DOK ID 456619

 

Indikation

Analysen udføres forud for transfusion af erytrocytkomponenter på patienter med kendte irregulære antistoffer. Der skal foreligge AB0- og RhD-blodtypebestemmelse på en blodprøve taget uafhængig af denne.

 

Udføres

BF-testen udføres på Klinisk Immunologisk afdelinger på følgende sygehuse: Slagelse, Holbæk, Roskilde, Køge og Nykøbing Falster. BF-test bestilt i Næstved udføres i Køge. 

Ved bestilling af analysen anføres antal ønskede erytrocytkomponenter, og analysen udføres kun, hvis dette felt er udfyldt.

 

Hvis der modtages prøve til BF-test, hvor der ikke findes et blodtypesvar, vil BF-test prøven konverteres til en AB0- og RhD-blodtypebestemmelse og ny prøve til BAC/BF-test bestilles.

 

Svartid

Svar og bestilt blod vil være klar samme dag, som prøven modtages, dog afhænger dette af hvilket antistof/fer, der er påvist hos patienten og blodbankens blodkomponentlager.

 

Hvis svaret haster skal Klinisk Immunologisk afdeling kontaktes telefonisk.

 

Alle svar afgives elektronisk.

 

Hvis analyseresultaterne tyder på yderligere antistofdannelse, vil svaret blive forsinket, da der skal udføres fornyet antistofidentifikation. Se Erytrocyt - Antistofidentifikation. Rekvirerende afdeling vil blive kontaktet telefonisk.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 4 mL).

 

På børn under 3 mdr. kan anvendes 20 dr. kapillærblod i EDTA glas.

Se LMV Blodprøver på børn

OBS! Ved bestilling af blod til nyfødte børn se den Regionale Transfusionsinstruktion.

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøverne kan sendes ved stuetemperatur.

 

Blodprøver skal analyseres senest 4 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Accept af prøvemateriale: Manglende udførsel vil fremgå af fremsendt papirsvar eller telefonisk kontakt.

  

Interferens

Prøver, der indeholder partikelmateriale  og svært hæmolyserede prøver, kan ikke anvendes

 

Målemetode

Patienten AB0- og RHD-kontroltypebestemmes med direkte agglutinationsteknik. Patientens plasma undersøges for yderligere klinisk vigtige, irregulære blodtypeantistoffer med LISS/IAT søjleagglutinationsteknik. Forligelighedsundersøgelsen udføres ligeledes med LISS/IAT søjleagglutinationsteknik.

 

Tolkning

AB0- og RhD-blodtypen skal være identisk med tidligere analyser. Reaktioner i antistofscreentesten skal være overensstemmende med de tidligere påviste irregulære antistoffer. Dette, samt forlig med de udvalgte erytrocytkomponenter, muliggør afhentning af de reserverede blodkomponenter til angivet udløbstidspunkt på analysesvar. I dette tidsrum kan der ligeledes rekvireres flere blodkomponenter uden ekstra blodprøve.

 

Referenceinterval

Ikke defineret

 

Ringegrænse

Rekvirenten kontaktes telefonisk, hvis analyseresultaterne forsinkes pga. mistanke om yderligere antistofdannelse.

 

Detektionsgrænse

Antistofscreentestens følsomhed for anti-D er bedre end 0,037IU/mL (målt med DiaMed anti-D reference reagent, kalibreret over for WHO anti-D standard)

 

Måleusikkerhed

Ikke beregnet

 

Referencer

Insert til BioRad ABD - Confirmation for patients, Version 6.13 og Coombs-Anti-IgG version 7.15

Reis KJ, Cupido A, Jakway J, et al. Red cell ABD/Rh/K typing by column agglutination technology. Transfusion 1992;32:Suppl 16S.

Reisner RK, Gauthier CM, Williamson KR, Moore SB. Comparison of patient ABO/Rh/K typing by column agglutination system and conventional tube method. Transfusion 1993;33:Suppl 18S.

J. Cid, N. Nogue´ s, R. Montero et al. Comparison of three microtube column agglutination systems for antibody screening: DG Gel, DiaMed-ID and Ortho BioVue, Transfusion Medicine, 2006, 131–136

 

Bemærkning

Af sikkerhedsmæssige grunde udføres BF-test ikke på samme blodprøve, som AB0- og RhD-blodtypebestemmelsen er udført på. De to blodprøver til AB0- og RhD-blodtypebestemmelse, henholdsvis BF-test, må ikke udtages ved samme venepunktur, se Transfusionsinstruktionen, Region Sjælland.

 

Da blodportioner med visse fænotyper kan være vanskelige at fremskaffe, skal blod til elektive patienter med irregulære antistoffer bestilles i god tid.

 

 

 

 

Aalysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

 

Ændringslog

Revideret 12.01.2021

Næstved ændret til Køge

 

 


 
18.01.2021