Blodtype(ABO; Rh D);Erc(B), KIA

 

Kvantitetsnummer

26678

 

Kortnavn

Blodtype(ABO; Rh D);Erc(B)

 

Synonym

Blodtypebestemmelse, Blodtype

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

 

NPU26678 Ercs(B)—Erythrocyt-antigen; taxon(ABO; Rh D; konfirm; proc.) = ?

 

Pris

Se venligst Prisoversigt, DOK ID 456619

Indikation

Patienter, der kan forventes at få brug for transfusionsbehandling. Bør foretages så tidligt som muligt, meget gerne før indlæggelse, f.eks. i forbindelse med ambulant forundersøgelse.

 

AB0- og RhD-blodtypebestemmelse i forbindelse med graviditet, se 1. grav.-us (blodtype, virus) og 2. grav.-us (RhD neg), samt Erytrocyt-Ab (kvant) gruppe;P.

 

Udføres

AB0- og RhD-blodtypebestemmelse udføres hele døgnet på Klinisk Immunologisk afdelinger på følgende sygehuse: Slagelse, Holbæk, Roskilde, Næstved, Nykøbing Falster og Køge.


Analysen udføres ikke, hvis der findes en AB0-og RhD-blodtype på patienten i Blodbankens laboratoriesystem i forvejen. I disse tilfælde ændres analysen til en antistofscreentest. Hvis antistofscreentest er udført indenfor 3 måneder udføres der ingen analyser. Hos gravide kvinder kan andre forhold være gældende.

Bestillingen af AB0- og RhD-blodtypebestemmelse annulleres, når AB0-og RhD-blodtypebestemmelse tages samtidig med en BAC-test, og der i forvejen findes en AB0-og RhD-blodtype.

 

Svartid

På prøver, der er modtaget inden kl. 8 vil der være svar kl. 12.

På prøver, der er modtaget inden kl. 12, vil der være svar klar kl. 15.

Hvis der findes positiv resultat i antistofscreentesten vil svaret blive forsinket, da der skal udføres en antistofidentifikation, Se Erytrocyt - Antistofidentifikation, DOK ID 446650.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 4 mL).

På børn under 3 mdr. kan anvendes 20 dr. kapillærblod i EDTA glas.

Se LMV Blodprøver på børn

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøverne kan sendes ved stuetemperatur.

 

Blodprøver skal analyseres senest 5 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Accept af prøvemateriale: Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar eller telefonisk kontakt.

 

Interferens

Prøver, der indeholder partikelmateriale  og svært hæmolyserede prøver, kan ikke anvendes

 

Målemetode: 

Patienten AB0- og RHD-kontroltypebestemmes med direkte agglutinationsteknik og patientens plasma undersøges for klinisk vigtige, irregulære blodtypeantistoffer med LISS/IAT teknik.

 

Tolkning

Resultatet angiver patientens AB0- og RhD-blodtype.

 

Negativ antistofscreentest angiver, at patienten ikke har klinisk vigtige irregulære erytrocytantistoffer.

Ved positiv antistofscreentest bliver der udført Erytrocytantistofidentifikation, Se DOK ID 446650.

 

Referenceinterval

Ikke relevant

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Antistofscreentestens følsomhed for anti-D er mindst 0,037 IU/mLIU/mL (målt med BioRad anti-D reference reagens, kalibreret overfor WHO anti-D standard)

 

Måleusikkerhed

N/A 

Ikke relevant

 

 

Referencer

Insert til BioRad AB0/D- Reverse grouping, Version 6.13. og Coombs Anti-IgG version 7.15.

 

Mollison, P.L Engelfriet, C.P and Contreras, M: Blood transfusion and clinical medicine, 10th edition 1997; Blackwell scientfics publikations.

 

Reis KJ, Cupido A, Jakway J, et al. Red cell ABD/Rh/K typing by column agglutination technology. Transfusion 1992;32:Suppl 16S.

Reisner RK, Gauthier CM, Williamson KR, Moore SB. Comparison of patient ABO/Rh/K typing by column agglutination system and conventional tube method. Transfusion 1993;33:Suppl 18S.

 

J. Cid, N. Nogue´ s, R. Montero et al. Comparison of three microtube column agglutination systems for antibody screening: DG Gel, DiaMed-ID and Ortho BioVue, Transfusion Medicine, 2006, 131–136

 

Bemærkning

 Af sikkerhedsmæssige grunde udføres der ikke BAC-test på samme blodprøve, som AB0- og RhD-blodtypebestemmelsen er udført på.

 

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret 12.01.2021.

Fjernet Køge Biokemi som udførende

.

 

 


 
18.01.2021