Direkte antiglobulin gruppe;Erc(B) (DAT), KIA

 

Kvantitetsnummer

20024

 

Kortnavn

Direkte antiglobulin gruppe;Erc(B)

 

Synonym

Direkte Coombs test, Direkte Antiglobulin Test, Coombs test

 

Analyseforkortelse

Eksisterer ikke

 

IUPAC

NPU20024 Ercs(B)—Complement+immunglobulin; arb.antal(liste; proc.)

 

Pris

Se venligst Prisoversigt Klinisk Immunologisk afdeling, DOK ID 456619

 

Indikation

  • Udredning af immunhæmolytisk anæmi
  • Udredning af hæmolytisk sygdom hos nyfødte
  • Udredning af transfusionskomplikationer

 

Udføres

Analysen udføres på Klinisk Immunologiske afdelinger på følgende sygehuse: Slagelse, Holbæk, Roskilde, Køge og Nykøbing Falster.

 

Svartid

På blodprøver, der indleveres inden kl 8, kan der forventes svar kl. 15, med mindre der skal udføres yderligere udredning.

 

Prøvemateriale

Mindst 6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 4 mL).

På børn under 3 mdr. kan anvendes 20 dr. kapillærblod i EDTA glas.

Evt. navlesnorsprøve. Se LMV Blodprøver på børn, Dok ID 446649

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøverne kan sendes ved stuetemperatur.

 

Blodprøver skal analyseres senest 4 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Accept af prøvemateriale: Manglende udførel vil fremgå af elektronisk svar eller telefonisk kontakt.

 

Interferens

Prøver, der indeholder partikelmateriale  og svært hæmolyserede prøver, kan ikke anvendes.

 

Målemetode 

Søjleagglutinationsteknik, BioRad.

 

Tolkning

Positivt resultat indikerer, at patientens erytrocytter er sensibiliserede med IgG og/eller komplement (C3d).

 

Positiv DAT er ikke ensbetydende med immunhæmolyse. Det ses bl.a. ved autoimmune sygdomme, behandling med antibiotika og transfusionskomplikationer.

 

Såfremt resultatet af DAT analysen giver anledning til, at der skal udføres yderligere udredning, kan der ikke forventes svar samme dag.

 

Hvis DAT er positiv på navlesnorsprøve, skal det udredes om mater har antistoffer og hvilke antistoffer barnets erytrocytter er sensibiliserede med.

 

Referenceinterval

Negativ

 

Ringegrænse

Rekvirent skal kontaktes med det samme når der findes positivt DAT resultat på prøver fra nyfødte.

 

Detektionsgrænse

Der kan i søjleagglutinationsteknik påvises ca. 100 IgG molekyler/erytrocyt. 

 

Måleusikkerhed

Ikke beregnet/relevant

 

Referencer

Insert til BioRad LISS/Coombs version 2.13. og ID Dia Screen II ( Specifik DAT) version

7.15.

 

Lapierre, Y. et al. the gel-test; A new way to detect red cell antigen-antibody reactions. Transfusion 1990;30:109-113

M.C.Z. Novaretti et al.

Comparison of Conventional Tube Test Technique and Gel

Microcolumn Assay for Direct Antiglobulin Test: A Large Study.

Journal of Clinical Laboratory Analysis 18:255–258 (2004)

Parker V, Tormey CA. The direct antiglobulin test. Indications, interpretation, and pitfalls. Arch Pathol Lab Med. 2017;141:305–310.

Petz LD, Garratty G. Acquired immune hemolytic anemias. New York: Churchill Livingstone, 1980:162-64.
 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse

 

Ændringslog

Revideret den 12.01.2021

Næstved ændret til Køge


 
25.01.2021