Erytrocyt-Ab (kvant) gruppe;P (Titer gravid), KIA

 

Kvantitetsnummer

26765

 

Kortnavn

Erythrocyt-Ab (kvant)gruppe;P

 

Synonym

Titer, kontroltiter, Titer gravid

 

Analyseforkortelse

Eksisterer ikke

 

IUPAC

NPU26765 P—Erythrocyt-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)

 

Pris

Se venligst Prisoversigt, DOK ID 456619

 

Indikation

Gravide ved forekomst af klinisk vigtigt, irregulært erytrocytantistof, som vides at kunne forårsage Haemolytic Disease of Fetus and Newborn (HDFN = erytroblastosis foetalis)

 

Udføres

Udføres alle hverdage i KIA Køge


Svartid

Svar kan forventes indenfor en uge. Afgives elektronisk og i papirsvar til obstetrisk afdeling/overlæge.


Prøvemateriale

Mindst 6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 2 x 4,5 mL).

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Der skal ved rekvirering opgives graviditetsuge, rekvirent og fødested.

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøverne kan sendes ved stuetemperatur

 

Interferens

Prøver, der indeholder partikelmateriale  og svært hæmolyserede prøver, kan ikke anvendes

 

Målemetode

Plasma titreres ved halveringstitrering og testes overfor erytrocytter, der udtrykker det erytrocytantigen heterozygot, som den gravides antistof er rettet imod. Testen foregår ved Indirekte Antihumanglobulin Teknik (IAT) i søjleagglutinationskort.

 

Tolkning

Svaret angives som en titerværdi, som udtryk for den højeste fortynding, hvor antistoffet giver sikker reaktion. Det er således en semikvantitativ analyse. Af svaret vil det fremgå, hvornår ny prøve anbefales. 

 

Referenceinterval

Ikke defineret

 

Ringegrænse

Ved en stigning på 2 titertrin kontaktes den obstetriske afdeling, hvor den gravide er tilknyttet, telefonisk

 

Detektionsgrænse

Teknikkens følsomhed for anti-D er bedre end 0,037 IU/mL (målt med DiaMed anti-D reference reagent, kalibreret over for WHO anti-D standard)

 

Måleusikkerhed

1 titertrin

 

Referencer

Anvendes som defineret i insert for søjlekortene, Coombs Anti-IgG version 7.5


AABB. Technical Manual, 16th. ed. Maryland, USA. 2008

 

Bemærkning

Ved nyopdaget fund af klinisk vigtigt, irregulært erytrocytantistof hos gravid vil Klinisk Immunologisk Afdeling, hvor relevant, altid udføre analysen.

 

Ændringslog

 

Revideret 12.01.2021.

Næstved ændret til KIA Køge


 
29.01.2021