Trombocyt-gentypebestemmelse, (HPA), KIA

 

 

Udføres på Vævstypelaboratoriet RH, se Rigshospitalets labportal

https://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=4333.

Ved spørgsmål i dagtiden Kontakt Vævstypelaboratoriet på tlf. 3545 7631.

 

Kvantitetsnummer

NPU29908

KIA00702

 

Kortnavn

HPA-gen;DNA 

 

Synonym

Trombocyt-gentype, HPA-gentype (HPA-1a/b, -2a/b, -3a/b, -4a/b,-5a/b, -6a/b, -15a/b).

 

Analyseforkortelse

HPAGEN

 

IUPAC

NPU 29908 DNA(spec.)—HPA-gen; kategori(proc.) = ?

 

Indikation
  • Mistanke om føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT). Typebestemmelse af mor, barn og evt. far.

.

  • Mistanke om post-transfusions-purpura (PTP). 

 

Udføres

Udføres én gang om ugen.
Klinisk hastende undersøgelser kan aftales specielt.

 

Svartid

Hasteanalyser: 2-3 dage
Rutineanalyser: <7 dage

 

Prøve materiale

K2 EDTA, 6 mL,

Prøvetagningsrør skal mærkes med CPR-nr. eller anden unik identifikation. PTB medsendes.

Se https://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=4333

 

Prøvebehandling

Blodprøverne opbevares ved ca. 20 grader. Sendes førstkommende hverdag til:

Klinisk Immunologisk afdeling, Vævstypelaboratoriet
Opgang 76, 3. sal, afsnit 7631
Ole Maaløesvej 26
2200 København N

 

VIGTIGT: Anfør KOPI-svar til Klinisk Immunologisk Afdeling, Region Sjælland på rekvisitionen.

 

Ændringslog: Revideret den 18.11.2020.

Indhold ændret til at omfatte alle HPA-typer.

 


 
23.11.2020