Trombocyttypebestemmelse, HPA-1a , KIA

 

 

 

Trombocyttypebestemmelse udføres på Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet. Der anvendes særlig rekvisition.

 

Prøvemateriale aftales med Vævstypelaboratoriet, tlf. 35 45 76 31.

 

Ved trombocyttypebestemmelse undersøges for trombocyttypen HPA-1a. Denne kan have betydning ved posttransfusionel purpura og FNAIT(Fetoneonatal alloimmun thrombocytopenia). Der kan undersøges for andre trombocyttyper (HPA-1b,2a/b, 3a/b, 4a/b, 5a/b, 6a/b).  


 
24.11.2016