Transfusionskomplikation, KIA

 

Kvantitetsnavn KIA 00105

 

Kortnavn

Ikke defineret

 

Synonym

Transkompl.

 

Analyseforkortelse

Eksisterer ikke

 

IUPAC

Denne udredning indeholder

NPU 20024 Ercs(B)-Complement+immunglobulin; arb.antal(liste; proc.),

NPU 26696 Erythrocyt-antistof(P)—Forlig; udløb (d&h proc.) = ?

Pris

Se venligst Prisoversigt Klinisk Immunologisk Afdeling, DOK ID 456619.

 

Indikation

Udføres ved mistanke om transfusionskomplikation efter transfusion af erytrocytkomponenter.

Den lokale Blodbank skal altid kontaktes, inden der tages prøver på patienten. Ved alvorlig komplikation kontaktes blodbanken straks af lægen på den kliniske afdeling. Patienten må sædvanligvis ikke transfunderes yderligere, før svar på komplikationsundersøgelsen foreligger.

 

Ved komplikation efter indgift af trombocytter eller plasma kontaktes den lokale blodbank for yderligere vejledning og eventuel prøvetagning.

 

 

Udføres

Analyserne udføres døgnet rundt på Klinisk Immunologisk afdeling i Roskilde, Holbæk, Nykøbing Falster, Slagelse og Køge.

Analyserne udføres straks efter modtagelse af prøverne.

 

Svartid

Svar foreligger almindeligvis samme dag, som prøven er modtaget.

 

Det kan være nødvendigt, at supplere med andre udvalgte serologiske analysemetoder afhængigt af resultaterne af de initiale undersøgelser. Da analysernes omfang er umuligt at forudsige, kan tidsforbruget strække sig fra timer til dage.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (LILLA 6).

Prøver udtages umiddelbart efter opstået komplikation

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøven kan sendes ved stuetemperatur

Udfyldt transfusionsjournal/komplikationsskema med beskrivelse af reaktionen returneres til blodbanken.

 

Interferens

Lipæmiske og stærkt hæmolyserede prøver kan ikke analyseres.

 

Målemetode

AB0- og RhD-type på blodportioner gentages, og der udføres forligelighedstest svarende til de transfunderede blodportioner. Patientplasma undersøges for irregulære erytrocytantistoffer (antistofscreentest) og der udføres Direkte Antiglobulin Test (DAT) på patientprøve taget efter transfusionsreaktionen. En positiv antistofscreentest og/eller positiv DAT udredes med henblik på bestemmelse af antistoffets/antistoffernes specificitet.

 

Tolkning

Resultatet af undersøgelsen afgør om der fremover skal udføres BAC-test eller BF-test. Resultaterne tolkes i forbindelse med udførslen af analysen.  

 

Referenceinterval

Ikke defineret

 

Ringegrænse

Ingen

 

Detektionsgrænse

Undersøgelsens følsomhed for anti-D er bedre end 0,037

IU/mL (målt med DiaMed anti-D reference reagent, kalibreret over for WHO anti-D standard)

 

Måleusikkerhed

Ikke beregnet

 

Referencer

Lapierre, Y. et al. the gel-test; A new way to detect red cell antigen-antibody reactions. Transfusion 1990;30:109-113

 

Bemærkninger

 

 

Analyserne er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

 

Ændringslog

Revideret 11.02.2021.

Analyserne udføres ved modtagelse af prøverne


 
01.03.2021