Transfusionskomplikation, KIA

 

Kvantitetsnavn KIA 00105

 

Kortnavn

Ikke defineret

 

Synonym

Transkompl.

 

Analyseforkortelse

Eksisterer ikke

 

IUPAC

Denne udredning indeholder

NPU 20024 Ercs(B)-Complement+immunglobulin; arb.antal(liste; proc.),

NPU 26696 Erythrocyt-antistof(P)—Forlig; udløb (d&h proc.) = ?

Pris

Se venligst Prisoversigt Klinisk Immunologisk Afdeling, DOK ID 456619.

 

Indikation

Udføres ved mistanke om transfusionskomplikation efter transfusion af erytrocyt komponenter.

Den lokale Blodbank skal altid kontaktes, inden der tages prøver på patienten. Ved alvorlig komplikation kontaktes blodbanken straks af lægen på den kliniske afdeling. Patienten må sædvanligvis ikke transfunderes yderligere, før svar på komplikationsundersøgelsen foreligger

 

Ved komplikation efter indgift af trombocytter eller plasma kontaktes den lokale blodbank for yderligere vejledning og eventuel prøvetagning.

 

Der udtages evt. veneblod til dyrkning på klinisk mikrobiologisk afdeling ved febrile transfusionsreaktioner.

 

Udføres

Analyserne udføres førstkommende hverdag efter transfusionsreaktionen er meldt. Analyserne kan udføres i vagtperioden, såfremt patienten skal have mere blod snarest.

 

Svartid

Svar foreligger almindeligvis samme dag, som prøven er modtaget.

 

Det kan være nødvendigt, at supplere med andre udvalgte serologiske analysemetoder afhængigt af, resultatet af de analyser, der initialt udføres ved transfusionsreaktioner. Da analysernes omfang er umuligt at forudsige, kan tidsforbruget strække sig fra timer til dage.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 2 x 4 mL).

Prøver udtages umiddelbart efter opstået komplikation

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøven kan sendes ved stuetemperatur

Udfyldt transfusionsjournal/Komplikationsskema med beskrivelse af reaktionen returneres til blodbanken.

 

Interferens

Lipæmiske og stærkt hæmolyserede prøver kan ikke analyseres.

 

Målemetode

Der udføres forligelighedstest med de blodportioner, der er transfunderet. Patientplasma undersøges for irregulære erythrocytantistoffer (antistofscreentest). Der udføres Direkte Anti-humanglobulin Test (DAT) på patientprøver taget efter transfusionsreaktionen. AB0 og RhD type på patient og blodportioner gentages. Ved positiv antistofscreentest udredes antistoffets/antistoffernes specificitet ved at udføre en antistofidentifikation. Findes DAT positiv udredes dette. 

 

Tolkning

Resultatet af undersøgelsen afgør om der fremover skal udføres BAC-test eller BF-test. Resultaterne tolkes i forbindelse med udførslen af analysen.  

 

Referenceinterval

Ikke defineret

 

Ringegrænse

Ingen

 

Detektionsgrænse

Undersøgelsens følsomhed for anti-D er bedre end 0,037

IU/mL (målt med DiaMed anti-D reference reagent, kalibreret over for WHO anti-D standard)

 

Måleusikkerhed

Ikke beregnet

 

Referencer

Lapierre, Y. et al. the gel-test; A new way to detect red cell antigen-antibody reactions. Transfusion 1990;30:109-113

 

Bemærkninger

 

 

Analyserne er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

 

Ændringslog

Revideret 22.8.18.

Indsat DANAK logo

Fjernet krav om underskrevet PTB.


 
05.09.2018