Rekvisitioner til Patologi: Obduktioner samt histologi, cytologi og knoglemarv ved nødprocedure, SPA

 

Histologi, cytologi og blod/knoglemarv

 

Der anvendes som udgangspunkt altid elektronisk rekvisition:

 

Papirrekvisition anvendes primært ved nødprocedure som nødrekvisition/nødblanket når elektronisk rekvirering ikke kan tilgås, f.eks. ved længerevarende edb-nedbrud.

Papirrekvisitioner kan udprintes via disse link:

 

Obduktioner

 

Der anvendes papirrekvisition:

  • Voksensektion / begæring af hospitalsobduktion: Rekvisition fra DPAS (Dansk PAtologi Selskab) version 2013. Vejledning findes på side 2  
     

Bemærk at formalia skal være i orden inden obduktion kan udføres.

Se Obduktioner Patologiafdelingen Region Sjælland.
Obduktioner udføres kun i Roskilde

 

Specialrekvisitioner - Undersøgelse for andre regioner

 


 
24.03.2020