Cylinder;U, KBA

 

Kvantitetsnummer

Cylinder, granulær type 18633, Cylinder hyalin type 18634

Kan ikke rekvireres i SP. Kontakt Klinisk Biokemisk Afdeling for oprettelse.

 

Kortnavn

Cylinder, granulær type

Cylinder, hyalin type

 

Synonym

Urinmikroskopi, kornede cylindre, hyaline cylindre

 

Analyseforkortelse

Cylin Gr_U, Cylin Hy_U


IUPAC

NPU18633 U-Cylinder, granulær type; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU18634 U-Cylinder, hyalin type; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Hverdage,

Slagelse, Næstved og Nykøbing F.: Hverdage indtil kl. 14 

Roskilde og Køge Sygehus: Alle hverdage. 

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider DOK 597944

 

Prøvemateriale

Urin.

10 ml friskladt midtstråleurin i glas med spids bund

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

4 timer. Centrifugeret bundfald undersøges

Opbevaring efter adskillelse:

4 timer ved 20 °C

Forsendelse:

Kan ikke indsendes

 


Referenceinterval

0 pr. 10 synsf.

 

(Der tælles og opgives antallet per 10 synsfelter)

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om urinvejslidelse

 

Medicinsk baggrund

Cylindre har navn efter deres form. De dannes i den distale del af tubuli ved udfældning af protein. Under denne proces kan eventuelle tilstedeværende komponenter indlejres i cylindermaterialet, f.eks. rester af henfaldne celler, erytrocytter, leukocytter og epithelceller.

Afhængig af dannelsesstedet kan diameteren variere. Længden kan variere betydeligt.

Inddelingen af cylindre sker på baggrund af deres struktur.

Hyaline cylindre indeholder intet eller kun lidt andet materiale end proteiner. De ses grå i fasekontrasten, i reglen kan man ane en fibrillær, evt. snoet struktur.

Kornede (granulære) cylindre er kendetegnet ved, at der i cylinderproteinet er indlejret så meget kornet materiale, at man ikke eller vanskeligt kan se den grå hyaline substans. Kornene er cellehenfaldsprodukter og kan være grove eller ganske fine. I kornede (granulære) cylindre kan der godt findes celler.

 

Tolkning

Kornede (granulære) cylindre ses ved aktiv glomerulær sygdom eller aktiv interstitiel nefritis.

 

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020