Cervix/Vaginalpodning, dyrkning Epic order ID 10011, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip
Aerob dyrkning med efterfølgende påvisning af gærsvampe og identifikation af udvalgte bakterier. Resistensbestemmelse udføres afhængigt af bakterie, vækstgrad og klinisk problemstilling. Anaerob dyrkning foretages, hvis PID (pelvic inflammatory disease) eller anden øvre genital infektion mistænkes og dette er anført på rekvisitionen.
 
2) Indikation

Indikation bør anføres ved rekvirering.

  1. Mistanke om vaginitis, hvor rekvirenten ikke har adgang til direkte mikroskopi af vaginalsekret.
  2. Mistanke om PID eller anden øvre genital infektion. NB: Der bør supplerende undersøges for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae DNA/RNA. Ved specifik mistanke om gonore anbefales podning for gonokokker i tilgift til påvisning af DNA.
  3. Undersøgelse for bærertilstand af hæmolytiske streptokokker gr. B hos gravide.
 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Materiale fra vagina/cervix udtaget med en podepind.

 

Utensilier:

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse og Nykøbing, anvendes eSwab.


UTM kan IKKE anvendes.Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Alle praktiserende læger og speciallæger bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (Se Bestillingsseddel bilag 1).

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Af hensyn til dyrkning af anaerobe bakterier bør hurtig forsendelse tilstræbes. Podninger i transportmedium kan forsendes med post.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Negative prøver besvares skriftligt efter 2-4 døgn med ”Ingen vækst” eller ”Vækst af vaginalflora” (med vækstgrad).

Positive prøver besvares skriftligt efter 2–5 døgn.

Hvis indikationen for undersøgelsen er PID eller anden øvre genital infektion besvares prøven med navn på alle potentielt patogene bakterier, vækstgrad og resistensbestemmelse.

Hvis indikationen er vaginitis vil fund af Staphylococcus aureus, hæmolytiske streptokokker og Listeria monocytogenes blive besvaret med navn på mikroorganismen og eventuelt resistensbestemmelse (afhængig af vækstgrad).

Fund af øvrige bakterier vil blive besvaret summarisk.

Fund af Candida vil blive besvaret med "Candida albicans" eller "Candida non albicans" (kun i særlige tilfælde sendes isolatet til SSI til resistensbestemmelse for midler til behandling af vaginitis).

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Bemærkninger

Bakteriel vaginose er et klinisk syndrom karakteriseret af en forstyrrelse i bakteriefloraen i vagina, hvor den normale flora, domineret af lactobaciller, er erstattet af en række anaerobe bakterier. Tilstanden kan diagnosticeres ved pådrypning af 10% kaliumhydroxid på vaginalsekretet, hvilket giver anledning til fiskeagtig lugt. Bakteriel vaginose kan også diagnosticeres mikroskopisk ved på visning af ”clue cells”: små kokker og små stavformede bakterier har tendens til at adhærere til de celler, der afstødes fra vagina. Vaginalcellerne med adhærerende bakterier benævnes ”Clue-cells”.

Ved flour vaginalis eller tegn på vaginitis er direkte mikroskopi også en hurtigere og bedre diagnostisk undersøgelse end en rutine vaginalpodning. Både gærsvampe og Trichomonas vaginalis kan påvises.


 
23.07.2021