Cytologisk undersøgelse - Cervix. Patologi, PAT

 
Top
 
1) Generelle oplysninger
2) Rekvisition, rekvirering via SP og WebReq samt utensiler
3) Kliniske oplysninger
4) Mærkning
5) Prøvetagning
6) Væskebaseret teknik
7) Forsendelse
8) HPV-test til udredning og screening
9) Diagnoser og konsekvenser
9.1) Cytologitest som primær screeningsmetode
9.2) HPV DNA test som primær screening for 60 – 64 årige
9.3) Kontrol efter konus
9.4) Svartider
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning


 
1) Generelle oplysninger

1.3.2013 blev screeningen for livmoderhalskræft i Region Sjælland med indkaldelses- og modtagerfunktion i Klinisk Patologi Næstved centraliseret. 

12.6.2013 overgik regionen til væskebaseret teknik som erstatning for konventionel smear. Ved væskebaseret teknik tages prøven med Combi børste (se under prøvetagning), som anbringes i fikseringsvæsken (BD SurePath).

 

Materialet kan anvendes til både cytologisk undersøgelse og HPV test.

Praksis skal ikke tage stilling til, om der skal laves HPV test. Patologiafdelingen udfører HPV test efter SST´s anbefalinger 2012, - beskrevet under punkt 8.

 

I følge anbefalingerne fra SST (2012) skal alle kvinder i Danmark i alderen 23 til 65 år have tilbudt en undersøgelse for celleforandringer på livmoderhalsen. Fra kvinden er 23 til 49 år er det hvert 3. år. Kvinder mellem 50 og 65 år inviteres hvert 5. år.

 

Kvinderne, der indbydes første gang, får med invitationen også en pjece, der beskriver lidt om hvorfor denne undersøgelse og lidt om svaret.

Link til pjece på SST's hjemmeside. Invitationerne styres af indkaldemodulet i Patobanken.

 

Hvis kvinden har fået foretaget en egnet celleprøve indenfor de sidste 3/5 år, vil indkaldemodulet i Patobanken selv finde ud af at kalde hende ind, når det passer med intervallet. 

F.eks. hvis kvinden har fået foretaget celleprøve:

 

 • I en alder af 22 år, vil hun først få sin første invitation som 25 årig.
 • Som 48 årig, vil den næste invitation først komme, når hun er 53 år.

 

Hvis kvinden ikke reagerer på invitationen, vil hun efter 90 dage modtage 1. rykker. Hvis hun heller ikke reagerer på denne, modtager hun 2. rykker efter yderligere 90 dage. Hvis hun stadig ikke reagerer, vil hun blive indkaldt igen 3/5 år efter, hvis hun ikke i mellemtiden har været hos lægen og fået foretaget en celleprøve.

 

Kvinden kan framelde sig undersøgelsen på www.framelding.dk, hvor der er følgende muligheder:

 • Ønsker at springe over denne gang (framelding for 3 år)
 • Kvinden er gravid, undersøgelsen kan udskydes til 8-12 uger efter fødsel
 • Kvinden er totalt hysterektomeret pga. benign lidelse (framelding for altid)
 • Udrejst (framelding for 3 år)
 • Ønsker ikke at deltage (framelding for altid)
 • Andet

 

Kvinder indkaldes ikke, hvis de indgår i kontrolforløb pga. livmoderhalskræft eller forstadier hertil. I disse tilfælde vil kvinden blive kontrolleret hyppigere i en defineret periode. Er der efter denne periode ikke tegn på recidiv cytologisk og histologisk, vil hun overgå til det normale program og blive inviteret med 3 eller 5 års interval.

   Frameldingen kan også ske ved, at kvinden ringer til patologiafdelingen. Framelding kan ligeledes gøres via egen læge.

    

   Adresser, tlf, åbningstid og henvendelse

    

   Det er vigtigt at fortælle de unge piger, at selv om de er vaccinerede, er det stadig vigtigt, at de får foretaget smearundersøgelsen.

    

   Der findes mange typer af HPV-virus. Vaccinationen beskytter mod ca. 70 procent af tilfældene af livmoderhalskræft (HPV 16 og 18) og 90 procent af kønsvorter (HPV 6 og 11), men HPV-vaccination beskytter ikke mod alle HPV-typer, og der er derfor en lille risiko for tilfælde af livmoderhalskræft.

    

   Tilbage til oversigt


    
   2) Rekvisition, rekvirering via SP og WebReq samt utensiler

    

   • SP: Vælg Cervixcytologi - Der kan kun bestilles 1 materiale/rekvisition
   • WebReq: Cervixcytologi

    

   Utensilier i forbindelse med livmoderhalskræftscreening distribueres via depoterne i Køge og Nykøbing F. og kan bestilles i pakker á 25:

   • Bøtte med fikseringsvæske (BD SurePathTM Collection Vial)
   • Combibørste (Rovers® Cervex-Brush® Combi)

    

   Endocervikale børster til udredning hos speciallæger/gynækologer bestilles via depoterne i Køge og Nykøbing F. i pakker á 50.

   • Endocervikale børster (Rovers® EndoCervex-Brush®, Endocervical Cell Sampler)

    

   Læger i gl. Storstrøms og Vestsjællands amt kan bestille utensilier til VBT på depotet i Nykøbing F via bestillingsseddel.
   Bestillingsseddel til hhv. praksis og speciallæger kan printes fra dok: Reagenser, prøvebeholdere, stregkoder mv. til patologiundersøgelse

   Tlf. nr. Nykøbing F depot: 56 51 50 51

    

   Læger i gl. Roskilde amt kan bestille utensilier på depotet i Køge via elektronisk bestillingsseddel. Se også Roskilde og Køge: Vejledning til bestilling af utensilier

   Tlf. nr. Køge depot: 47 32 81 89

    

   Se i øvrigt separate vejledninger for:

    

   Tilbage til oversigt


    
   3) Kliniske oplysninger

    

   Patologiafdelingen ser gerne, at der er oplyst relevante oplysninger såsom sidste menstruation, indikation for prøvetagningen, f.eks: Kontrol efter konus, kontrol efter uegnet smear eller blødningsforstyrrelser osv.

    

   Tilbage til oversigt


    
   4) Mærkning
   • Ved rekvirering i WebReq/SP skal beholderen påsættes selvklæbende mærkat med patientdata og stregkode til brug ved elektronisk rekvirering.  

    

   VIGTIGT

    

   • Etiketten SKAL DÆKKE 2D-stregkoderne, men ikke låg eller hak i bunden på beholderen.
   • Etiketten skal vende vandret/ på tværs af beholderen, da låget skal skrues af maskinelt, og derfor ikke må overlappes af etiketten.
     
             

    

   Rekvirering af patologiundersøgelser i WebReq.

   Rekvirering af patologiundersøgelser i SP.

    

   Tilbage til oversigt


    
   5) Prøvetagning

    

   Celleprøven bør tages midtcyklus, dvs. 10-14 dage efter 1. menstruationsdag.

    

   Ved klinisk mistanke om infektion bør kvinden undersøges og behandles herfor inden prøvetagning. Dette mindsker risikoen for uegnede eller falsk-positive prøver.

    

   HUSK at følge patologiafdelingens vejledning i hvornår celleprøven skal tages ved tidligere uegnet prøve eller et positivt fund. En celleprøve taget tidligere end anbefalet kan være falsk-negativ, da regeneration af den epiteliale overflade ikke med sikkerhed er komplet før efter 8 uger. Eller der vil være en del inflammation, så prøven kan blive uegnet.

    

   Celleprøven tages ved gynækologisk undersøgelse. Tilblanding af eksplorationscreme kan medføre uegnet prøve.

    

   • Efter at speklerne er indført i vagina, aftørres portio evt. for at fjerne større mængder slim, udflåd eller debris. Brug af sparsom mængde eksplorationscreme kan lette indføringen af speklerne. Hvis portio ikke direkte berøres af speklet, vil celleprøven ikke blive forurenet.

    

   • Prøvetagningen udføres med Cervex Combi Brush®, som føres ind i endocervikalkanalen, indtil børsten formes mod cervix. Drej børsten med let vedholdende tryk 2 omgange med uret. Vigtigt at dreje med uret pga børstens udformning.
     

     

    

   • Det er prøvetagerens ansvar, at hele transformationszonen bliver undersøgt.

    

   Tilbage til oversigt


    
   6) Væskebaseret teknik

    

     Bøttens STORE rum anvendes til børster

      

    

   • Straks efter prøvetagning, anbringes børsten i beholderen med fikseringsvæsken (BD SurePaths fiksativ*).
    • Combibørsten placeres i beholderens store rum, drejes 90 grader hvorefter børsteskaftet trækkes fra børstehovedet, som bliver i væsken.
    • Endocervikal børste (speciallæger/gynækologer) placeres i beholderens STORE rum og børstehovedet skubbes af børsteskaftet. Børstehovedet bliver i væsken.

          Undgå berøring af børstehårene.

   • Skru låget fast på beholderen og tjek korrekt selvklæbende mærkat med patientdata og stregkode til brug ved elektronisk rekvirering
   • Materialet kan anvendes til både celleundersøgelse og HPV test. 

    

   * Ingen sundhedsrisiko ved kortvarig (< 5 min.) åbning af beholder. Ref.: Altox A/S

    

   Tilbage til oversigt


    
   7) Forsendelse

    

   • Ved rekvirering i SP eller WebReq skal prøvebeholder påsættes selvklæbende mærkat med patientdata og stregkode-label til brug for elektronisk rekvirering.
   • Materialet sendes til Patologiafdelingen, Ringstedgade 79A, 4700 Næstved

    

   Adresser, tlf, åbningstid og henvendelse

   Reagenser, prøvebeholdere, stregkoder mv

    

   Tilbage til oversigt


    
   8) HPV-test til udredning og screening

    

   I Region Sjælland anvendes følgende HPV test (Sundhedsstyrelsens anbefalinger 2012), som kan udføres på materiale fikseret i Surepaths fiksativ:

   1. Indtil primo januar 2016: PreTect HPV-Proofer, NorChip A/S, som er en HPV RNA-test, der påviser aktive onkogene HPV-typer; 16, 18, 31, 33 og 45
   2. Fra primo januar 2016: AptimaR (Gen-Probe), som erstatter NorChip-metoden og som påviser 14 HR-HPVRNA typer: 16, 18 og 45 (samlet) samt 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68 (usepcificeret).
   3. Cobas HPV test fra Roche Diagnostics, som er en HPV DNA test, der påviser 14 såvel aktive som inaktive HPV DNA typer. Test identificerer specifikt HPV 16 og 18, og samlet type 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 og 68.

    

   HPV testene anvendes på følgende måde (patologiafdelingens ansvar):

   1. Ved screeningsundersøgelse og fund af følgende forandringer:
   • ASCUS < 30 år: HPV RNA test
   • ASCUS ≥ 30 år: HPV DNA test
   • LSIL: HPV RNA test

    

     2. Ved kontrol efter konus:

         Cytologi og HPV DNA test

    

     3. Ved HPV screening af 60+:

         HPV DNA test.

   • Ved HPV DNA negativ test ophører kvinden i screeningsprogrammet.
   • Ved HPV DNA positiv for HPV 16, 18 henvises kvinden direkte til gynækolog.
   • Ved HPV DNA positiv for andre høj risiko HPV typer end 16, 18 foretages samtidig celleundersøgelse.

    

   Det er vigtigt at fortælle de unge piger, at selv om de er vaccinerede, er det stadig vigtigt, at de får foretaget smearundersøgelse.

    

   Der findes mange typer af HPV-virus. Vaccinationen beskytter mod 70 procent af tilfældene af livmoderhalskræft og 90 procent af kønsvorter. Dvs. at selv om pigen er vaccineret, er der stadig en risiko for at udvikle forstadier, der ubehandlet kan udvikle sig til livmoderhalskræft.


    
   9) Diagnoser og konsekvenser

    

   Alle celleprøver undersøges i Patologiafsnit i Næstved/Slagelse og følger SST´s 2012 anbefalinger. Svaret fra afdelingen til lægen vil være en kombination af en topografisk og morfologisk diagnose. Den topografiske diagnose vil være cytologi vagina/cervix. Den morfologiske diagnose er en af følgende hoveddiagnoser:

    

   • Normale celler/ingen maligne celler.
   • Uegnet (med begrundelse).
   • ASCUS eller LSIL (herunder mulig antagelse om forekomst af kondylomer, hyper- og parakeratose).
   • HSIL, ASCH eller forandringer i cylinderepitelet.
   • Invasivt karcinom.

    

   Der vil hertil kunne knyttes morfologiske, supplerende diagnoser, som evt. kommenteres i en fritekst samt evt. metode- og konsekvensdiagnoser.

    

   Ved evt. tvivl om fortolkning af diagnoserne: Kontakt Patologiafdelingen Næstved.

    

   Adresser, tlf, åbningstid og henvendelse

   Tilbage til oversigt


    
   9.1) Cytologitest som primær screeningsmetode
   Normale celler.
   Ved diagnosen normale celler vil konsekvensen blot være fremmøde eller indkaldelse af kvinden til ny celleprøve 3 eller 5 år senere.

   Uegnet celleprøve.
   En celleprøve erklæres uegnet, hvis patologiafdelingen finder prøven uegnet pga. infektion, autolyse, udtørring osv.

   En uegnet celleprøve skal betragtes som "ingen celleprøve". I forbindelse med et "uegnet" svar på prøven har prøvetagende læge ansvaret for, at der foretages en ny undersøgelse efter ca. 2-4 mdr.

   Er denne prøve også uegnet, bør kvinden henvises til gynækologisk speciallæge, da man i denne gruppe finder en overvægt af abnorme celler ved fornyet undersøgelse.

    

   Celleprøver med ASCUS /LSIL.
   ASCUS / LSIL vil udover celleundersøgelsen udløse en HPV test, som udføres på restmaterialet fra celleundersøgelsen. Udfaldet af HPV test er afgørende for kontrolforløb jvf. nedenstående konsekvensskema

   • ASCUS og HPV DNA ikke påvist: Retur til screningsprogram.
   • ASCUS/LSIL og HPV RNA ikke påvist: Ny celleprøve om 12. mdr.
   • ASCUS/LSIL og HPV ikke udført: Ny celleprøve om 6 mdr.
   • ASCUS/LSIL og HPV DNA/RNA påvist: Henvisning til gynækolog inden 3 mdr.

    

   Celleprøver med HSIL, ASCH, Karcinom eller forandringer i cylinderepitelet.
   Såfremt celleprøven viser HSIL, ASCH, forandringer i cylinderepitelet eller evt. mistanke om karcinom, sendes kvinden til gynækologisk speciallæge. Speciallægen foretager kolposkopi og prøvetagning (cervikalskrab og biopsier) med henblik på histologisk vurdering.
   Det frarådes absolut at foretage biopsi og cervikalabrasio uden forudgående kolposkopi.

    

   Konsekvensskema ved cytologitest som primær screeningsmetode ifølge flowchart fra SST's anbefalinger 2012

    

    

    

   HUSK at en HPV-RNA negativ test ikke er ensbetydende med, at kvinden ikke har HPV. Hun har bare ikke HPV-type 16, 18, 31, 33 og/eller 45, der er ansvarlig for op til 80% af alle cervixcancere.

    

   Tilbage til oversigt


    
   9.2) HPV DNA test som primær screening for 60 – 64 årige
   • HPV DNA ikke påvist: Kvinden ophører med screeningsprogram
   • HPV DNA påvist
    • HPV 16/18 positiv: Henvisning til gynækolog
    • HPV ukendt type eller HPV positiv for andre typer end 16/18: Samtidig cytologitest
     • Cytologi normal: Ny prøve om 12 mdr.
     • Cytologi ASCUS+: Henvisning til gynækolog
     • Cytologi uegnet: Ny prøve om 3 mdr.
   • HPV DNA uegnet: Ny prøve om 3 mdr.

    

   Konsekvensskema ved HPV DNA screening for 60 – 64 årige ifølge flowchart fra SST's anbefalinger 2012:

    

    

    

   Tilbage til oversigt


    
   9.3) Kontrol efter konus

   Ved kontrol efter konus sammenholdes status for resektionsrande, cytologi – og HPV test.

   1. kontrol 6 mdr. efter konus foretages ved frie resektionsrande i almen praksis og hos gynækologisk speciallæge ved ikke frie rande:

   • Normal cytologi, HPV DNA ikke påvist, frie rande: Retur til screeningsprogram.
   • Normal cytologi, HPV DNA ikke påvist og ikke frie rande eller ukendt status: Ny celleprøve efter 6 mdr. hos gyn. speciallæge.
   • Normal cytologi, HPV DNA påvist, uafhængig af rande: Ny celleprøve efter 6 mdr. hos gyn. speciallæge.
   • ASCUS/LSIL, HPV DNA ikke påvist: Ny celleprøve efter 6 mdr. hos gyn. speicallæge.
   • ASC-H+/AGC+, HPV DNA ikke påvist: Henvisning til gyn. speciallæge.
   • Cytologi abnorm, HPV DNA påvist: Henvisning til gyn. speciallæge.

    

   Konsekvensskema ved opfølgning efter konus ifølge flowchart fra SST's anbefalinger 2012

    

    

    

   Tilbage til oversigt


    
   9.4) Svartider

   Celleprøver fra livmoderhalskræftscreening og kontrolprøver tilstræbes besvaret inden for 10 hverdage.

    

   Tilbage til oversigt


    
   16.11.2017