Hæmatologisk us./problemstilling - Patologi, PAT

 
1) Generelt om rekvirering af hæmatologiske undersøgelser
2) Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse
3) Blod
4) CLL-FISH på blod
5) Flowcytometrisk us. på blod
6) Flowcytometrisk us. på finnålaspirat ved hæmatologisk problemstilling
7) Flowcytometrisk us. på andet cytologisk materiale ved hæmatologisk problemstilling
8) Flowcytometrisk us. på histologisk materiale: lymfeknuder, grovnåle, mv.
9) Molekylærus. (PCR), f.eks. BCR-ABL1
10) Transport oversigt
10.1) Prøver fra Holbæk, Køge og Roskilde
10.2) Prøver fra Næstved, Nykøbing F og Slagelse
 
1) Generelt om rekvirering af hæmatologiske undersøgelser

 

Se separater vejledninger for:

 

Angående svartider mv. for patologiprøver se:

 

Er der spørgsmål, der ikke kan besvares via denne vejledning, kan henvendelse til Patologiafdelingen ske via: Adresser, tlf, åbningstid og henvendelse


 
2) Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse

 

Se særlig vejledning til Knoglemarvsundersøgelse +/- flowcytometrisk undersøgelse


 
3) Blod

 

Materiale

Blod – som ikke er en del af knoglemarvsundersøgelse

Rekvisition:

Sundhedsplatform, SP, Best/ord:

Der oprettes en elektronisk rekvisition til patologiundersøgelse: Vælg Cytologi, hæmatologi, blod.

Hvis blodprøven skal tages af KBA kan PTB med stregkodeetiket til mærkning af prøven smides ud.
 

For blodprøvetagning af KBA bestilles der samtidigt en 'Perifert blod, Patologi, ufarvet' KBA rekvisition i SP. Hasteprøver bestilles som livsvigtig.

WebReq: Vælg Anden Cytologi

Kliniske oplysninger:

Relevante oplysninger f.eks. klinisk diagnose, laboratorietal mv.

Fremgangsmåde:

Der tages veneblod i EDTA-glas.

Tidspunktet for prøvetagningen noteres på rekvisitionen.

Der laves 10 udstrygninger, hvis blodprøven ikke kan nå frem til patologi Roskilde man-tors inden 15 og fre inden 14.30 og max. 6 timer efter prøvetagningen. Dette for at sikre cellemorfologien, der kan forringes pga transporttiden.

 

Både udstrygninger og EDTA-glas sendes.

 

Hasteprøver (fra patienter med akut livstruende/akut behandlingskrævende sygdomme):

Meldes telefonisk til afdelingen indenfor afdelingens åbningstid:
Roskilde: 47 32 59 00 (sekretariat)

Ved prøvetagning udenfor patologis åbningstid sendes udstrygninger og EDTA-glas med transport førstkommende hverdag.

Se også: Mærkning af prøver og rekvisition til patologius., samt prioritering (rutine, pakke og haste)

Fiksering:

Ingen fiksering (udstrygninger lufttørres)

Forsendelse:

Blodudstrygninger pakkes i container, der mærkes med patientens CPR-nr.
Ved evt. elektronisk patologirekvisition mærkes container med stregkodeetiket.

Afleveres på Patologi Roskilde eller sendes snarest muligt med regionale intern transport eller evt. med flextrafik.

Udføres af:

Patologi Roskilde

 


 
4) CLL-FISH på blod

 

Materiale

Veneblod

Rekvisition:

Sundhedsplatform, SP, Best/ord:

Der oprettes en elektronisk rekvisition til patologiundersøgelse: Vælg Cytologi, hæmatologi, blod

Hvis blodprøven skal tages af KBA kan PTB med stregkodeetiket til mærkning af prøven smides ud.

 

For blodprøvetagning af KBA bestilles der samtidigt en 'FISH CLL' KBA rekvisition i SP. Hasteprøver bestilles som livsvigtig.

Se LMV-dok. 389223.

Kliniske oplysninger:

Relevante oplysninger eks. klinisk diagnose, laboratorietal mv.

Fremgangsmåde:

Der tages veneblod i EDTA-glas

Tidspunkt for prøvetagningen noteres på rekvisitionen.

Der laves 10 udstrygninger hvis blodprøven ikke kan nå frem til patologi Roskilde man-tors inden 14.30 og fredag inden 12 og max. 6 timer efter prøvetagningen. Dette for at sikre cellemorfologien, der kan forringes pga transporttiden.
Både udstrygninger og EDTA-glas sendes.

Fiksering:

Ingen fiksering (udstrygninger lufttørres)

Forsendelse:

Ved elektronisk rekvirering mærkes EDTA-glas med stregkodeetiket og patientens CPR-nr.

Kuverten mærkes FISH.

Fredag skal patologi Roskilde modtage prøven senest kl 12.
Hvis prøven undtagelsesvis ikke kan nå frem til kl. 12 kontaktes patologiafdelingen på mobil (FISH): 47 32 59 26 for evt. aftale om modtagelse efter kl. 12.

Udføres af:

Patologi Roskilde

 


 
5) Flowcytometrisk us. på blod

 

Materiale

Blod – som ikke er en del af knoglemarvsundersøgelse

Rekvisition:

Sundhedsplatform, SP, Best/ord:

Der oprettes en elektronisk rekvisition til patologiundersøgelse: Vælg Cytologi, hæmatologi, flowcytometri, blod.

Hvis blodprøven skal tages af KBA kan PTB med stregkodeetiket til mærkning af prøven smides ud.

 

For blodprøvetagning af KBA bestilles der samtidigt en 'Leukæmiklassifikation' KBA rekvisition i SP.

Se LMV-dok. 328409

Kliniske oplysninger:

Relevante oplysninger f.eks. klinisk diagnose, laboratorietal mv.

Melding 

Prøver meldes til patologiafdelingens sekretariat, så snart det er muligt. Roskilde: 47 32 59 00 

Fremgangsmåde:

Der tages veneblod i EDTA-glas.

 

Tidspunktet for prøvetagningen noteres på rekvisitionen.

Fiksering:

Ingen fiksering

Forsendelse:

EDTA-glas mærkes med patientens CPR-nr.
Ved evt. elektronisk patologirekvisition mærkes EDTA-glas med stregkodeetiket.

Kuverten mærkes FLOW.

Afleveres på Patologi Roskilde eller sendes snarest muligt med regionale intern transport eller evt. med flextrafik

Udføres af:

Patologi Roskilde


 
6) Flowcytometrisk us. på finnålaspirat ved hæmatologisk problemstilling

 

Materiale

Finnålsaspirat ved hæmatologisk problemstilling (obs. lymfom).

Ved undersøgelse for tumorceller mv. se: Cytologisk undersøgelse - Andet

Rekvisition:

Sundhedsplatform, SP, Best/ord:

Der oprettes en elektronisk rekvisition til patologiundersøgelse: Vælg Cytologi, hæmatologi, flowcytometri, andet.

Prøven mærkes med stregkodeetiket fra PTB.

Kliniske oplysninger:

Relevante oplysninger

Melding 

Prøver meldes til patologiafdelingens sekretariat, så snart det er muligt. Roskilde: 47 32 59 00 og Næstved: 56 51 42 23

Fremgangsmåde:

Når Flowundersøgelse sendes sammen med andet cytologisk materiale oprettes alle materialer på den samme elektroniske rekvisition.

Tidspunkt for prøvetagningen noteres på rekvisitionen.


Finnålsaspirat til flowcytometrisk undersøgelse fra lymfeknude udtages på vanlig vis med udsug fra ca. 3 lokalisationer i lymfeknuden. Finnålssprøjten skylles i ca. 1 ml isotonisk saltvand og dette materiale overføres til lille bøtte/spidsglas.

Fiksering:

Isotonisk saltvand

Forsendelse:

Prøveglas mærkes med stregkodeetiket og patientens CPR-nr.

Kuverten mærkes FLOW.

Sendes eller afleveres så hurtigt det er muligt på Patologiafdelingen.
Der skal evt. rekvireres en kørsel hos flextrafik.

Fredag skal patologiafsnit Roskilde modtage prøver til flowundersøgelse senest kl 12 

Udføres af:

Patologi Roskilde


 
7) Flowcytometrisk us. på andet cytologisk materiale ved hæmatologisk problemstilling

 

Materiale

Fx. spinal, BAL, pleura og ascites ved hæmatologisk problemstilling (obs. lymfom).

Ved undersøgelse for tumorceller mv. se: Cytologisk undersøgelse - Andet

Rekvisition:

Sundhedsplatform, SP, Best/ord:

Der oprettes en elektronisk rekvisition til patologiundersøgelse: Vælg Cytologi, hæmatologi, flowcytometri, andet.

Prøven mærkes med stregkodeetiket fra PTB.

Kliniske oplysninger:

Relevante oplysninger

Melding 

Prøver meldes til patologiafdelingens sekretariat, så snart det er muligt. Roskilde: 47 32 59 00

Fremgangsmåde:

Når Flowundersøgelse sendes sammen med andet materiale oprettes alle materialer på den samme elektroniske rekvisition.

Tidspunkt for prøvetagningen noteres på rekvisitionen. 

Fiksering:

Ingen fiksering

Forsendelse:

Prøveglas mærkes med stregkodeetiket og patientens CPR-nr.

Kuverten mærkes FLOW.

Prøver fra Nykøbing F, Slagelse og Næstved sygehuse sendes snarest muligt til Roskilde patologi med regionale intern transport eller evt. med flextrafik. 

Udføres af:

Se skema i pkt. 10.1 og 10.2:

Roskilde patologi 
Prøver fra Holbæk, Køge og Roskilde sygehuse undersøges af KBA i Roskilde


 
8) Flowcytometrisk us. på histologisk materiale: lymfeknuder, grovnåle, mv.

 

Se: Histologisk undersøgelse Patologi, afsnit Hæmatologisk materiale


 
9) Molekylærus. (PCR), f.eks. BCR-ABL1

 

Nov 2018: Dok. om molekylærundersøgelser er under revision.

 

Rekvisition:

Efter aftale med hæmatologisk afdeling nov. 2018 bestilles blodprøvetagning af KBA ved oprettelse af en Best/ord KBA rekvisition i SP

KBA sender blodprøven + KBA-PTB til patologiafsnit Næstved.

Patologirekvisitionen oprettes indtil videre manuelt i patologisystemet.


 
10) Transport oversigt
.
 
10.1) Prøver fra Holbæk, Køge og Roskilde

.

 


 
10.2) Prøver fra Næstved, Nykøbing F og Slagelse
 
19.11.2018