Molekylærbiologisk undersøgelse Klinisk Patologi Næstved - Slagelse

 
1) Generelt om molekylærbiobiologiske undersøgelser
2) HPV
3) K-RAS mutationsanalyse
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning

 


 
1) Generelt om molekylærbiobiologiske undersøgelser

 

Molekylærbiologiske undersøgelser der her er nævnt, udføres rutinemæsssigt i Klinisk Patologi Næstved/Slagelse.

 

Det er undersøgelser, der har dels en lidt anderledes indikation og dels benytter sig af andre analysemetoder end traditionel histologi og cytologi, hvorfor man skal være særlig opmærksom på materialetype, rekvirerings- og fremgangsmåde samt forsendelse.

 

Har man spørgsmål er man altid velkommen til at henvende sig til Klinisk Patologi - se adresser, tlf. nr., åbningstid og henvendelse.


 
2) HPV

 

Se nærmere oplysninger om HPV analysen under Cytologisk undersøgelse - Cervix


 
3) K-RAS mutationsanalyse

  

Materiale

Paraffinindstøbt tumorvæv fra primære colo- rektalcancer (subsidiært metastase fra primær colo- rektalcancer)

Rekvisition:

Hvis Klinisk Patologi Næstved selv ligger inde med anvendeligt materiale, rettes henvendelse til sekretariaet gerne via mail ros-klinpato@regionsjaelland.dk

med patientdata og evt. oplysninger om tidligere histologisk rekvisitions nr.

 

Hvis materialet skal rekvireres andet sted fra, er det rekvirenten, der sørger for for dette og sikre at materialet ankommer med respektive oplysninger til Klinisk Patologi Næstved

Kliniske oplysninger:

Indikation for at foretage K-RAS analyse

Fremgangsmåde:

Se ovenfor under rekvisition.

 

Materialet skal være Klinisk Patologi i hænde senest mandag i ulige uge for at blive analyseret i pågældende ulige uge!

Fiksering:

Ingen – materialet er paraffinindstøbt

Forsendelse:

Materiale (paraffinblok) der tilsendes Klinisk Patologi skal være identificerbart med tilhørende skriftlige materiale.

Udføres af:

Klinisk Patologi Næstved

Analyse udføres tirsdag og onsdag i ulige uger.

 


 
27.08.2014