Obduktioner - Patologi, PAT

 
1) Generelt om obduktioner
2) Voksen/barn: Afdøde med alder på mere end 28 dage
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning

 


 
1) Generelt om obduktioner

 

Forudsætninger for at der kan udføres hospitalsobduktion:

 1. Der skal være foretaget ligsyn.
 2. Dødsattestens side 1 skal være udfyldt, underskrevet og kopi vedlægges.
  (gælder ikke fostre under uge 22+0)
 3. Obduktionen må ikke finde sted, såfremt der skal foretages retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion.
 4. Der skal foreligge samtykker fra afdødes nærmeste eller fra afdøde.
 5. Obduktionsbegæringen/fosterjournalen skal være underskrevet af en læge
 6. Kliniske resumé skal forefindes i journalen eller på obduktionsbegæringen

 

Der henvises i øvrigt til:

 

Obduktion kan blive afvist ved:

 • Manglende formalia eller utilstrækkelige kliniske oplysninger
 • Kadaverose 
 • Svær adipositas, vurderes afdøde ved anmodning om obduktion.
 • Manglende kapacitet, f.eks. ved mange obduktionsbegæringer eller portørfravær.

 

Ved afvisning af obduktion meddeles dette den rekvirerende afdelilng.

Ved afvisning af obduktion påhviler det den rekvirerende afdeling at informere de pårørende.

 

Obduktionsjournal:

Sendes efterfølgende til den rekvirerende afdeling. Der vil automatisk blive sendt et papirsvar. Sendes til rekvirentens printer, hvis afdelingen normalt modtager patologisvar på egen printer.
Svar vil ligeledes kunne ses SP.

 

Svartid: Se Svartider Patologi


 
2) Voksen/barn: Afdøde med alder på mere end 28 dage

 

Rekvisition

Elektronisk rekvisition fra SP:

 • Best/ord: Vælg obduktion

 

Desuden udfyldes:

Papir: Begæring om hospitalsobduktion. Link til rekvisitioner

Fremgangsmåde

Forudsætningerne til hospitalsobduktion skal være tilstede.
Se afsnittet Generelt om obduktioner.

Transport

For at undgå autolyse er det vigtigt, at afdøde så hurtigt som muligt (efter konstatering af sikre dødstegn) flyttes fra den kliniske afdeling til morguen (kølerum) forsynet med tåseddel påført patientens data.

 

Ved ønske om obduktion følger obduktionsbegæring + kopi af dødsattestens side 1 liget.

Afdelingskode skal noteres på begæringen.

 

Ønskes obduktion af afdøde fra Køge, Slagelse, Holbæk eller Nykøbing F. sygehuse aftales transport med personalet ved kapellet på Roskilde sygehus.
Formalia (se under forudsætninger øverst) skal være i orden før transporten.

 

Afdøde fra Køge, Slagelse, Holbæk eller Nykøbing F. sygehuse skal være på den obducerende afdeling senest kl. 13 dagen før.
Efter obduktion aftales transport med rekvirerende hospitals kapel.

Udføres af 

Patologi Roskilde

Obduktioner udføres tirsdag og torsdag.


 
24.03.2020