Kapel og indlevering af afdøde i Næstved - Patologi, SPA

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Kontaktoplysninger
3.1.1) Fremvisning af afdøde i og udenfor kapellets åbningstid
3.2) Kapellets opgaver
3.3) Særlige forholdsregler ved indlevering af afdøde til kapel
3.3.1) Identifikation af afdøde og afdødes ejendele
3.3.2) Ligsyn, papirer og transport af afdøde
3.3.3) Obduktioner
3.3.4) Pacemaker, ICD-enhed og neurostimulator
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Referencer
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning


 
1) Formål
At danne overblik over relevante dokumenter vedr. indlevering af afdøde til kapellet i Næstved, der er knyttet til Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen
 
2) Anvendelsesområde
De kliniske afdelinger der indleverer afdøde til kapellet i Næstved
 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Kontaktoplysninger

 

Næstved

Kapellets tlf.nr. 56 51 42 30

 

Åbningstid:

mandag - torsdag  kl. 8.00 - 14.00
fredag  kl. 8.00 - 13.30


 
3.1.1) Fremvisning af afdøde i og udenfor kapellets åbningstid

 

Vedr. aftale og tidspunkter for fremvisning.

 

Det er kun indbragte mors, der kan blive fremvist uden for kapellets åbningstid, og aftales med vagthavende portør i Næstved tlf. 56 51 24 24


 
3.2) Kapellets opgaver

 

Personalet i kapellet har i det daglige et tæt samarbejde med hospitalets afdelinger, hospitalspræsterne, pårørende, bedemænd og offentlige myndigheder.

Pårørende til afdøde er velkomne til, i kapellets åbningstid, at rette henvendelse til kapelpersonalet for oplysning om forholds- og lovmæssige regler, valgmuligheder og eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med dødsfald.


 
3.3) Særlige forholdsregler ved indlevering af afdøde til kapel

 
3.3.1) Identifikation af afdøde og afdødes ejendele

 

Identifikation: Efter identifikation på afdelingen påføres afdøde udfyldt tåseddel.

 

Værdigenstande registreres og deponeres, som beskrevet i retningslinjerne:

 

Smykker, som pårørende ønsker, at afdøde skal beholde på, skal registreres med beskrivelse af genstand, samt hvilken pårørende der har udtrykt ønsket.


 
3.3.2) Ligsyn, papirer og transport af afdøde

 

Vedr. ligsyn, sikre dødstegn og transport se:

 

Papirer der skal indleveres sammen med afdøde:

  • Dødsattestens side 1. Skal være underskrevet. Udleveres efterfølgende fra kapellet til bedemand.
  • Meddelelse om Indbragt Mors (Næstved)

 

Ved indlevering fra Falck: (orange) Ligblanket / (blå) Ledsagetåseddel

 

Er en afdød kendt Covid-19 positiv, skal dette fremgå af en seddel sammen med dødsattesten ved overførsel til Kapellet.


 
3.3.3) Obduktioner

 

Ved begæring af obduktion (kun obduktion af afdøde med alder på mere end 28 dage) se LMV: Obduktioner Patologi

Obduktioner udføres i Roskilde


 
3.3.4) Pacemaker, ICD-enhed og neurostimulator

 

Det skal fremgå af tåsedlen/morsseddel og obduktionsbegæring, hvis afdøde har pacemaker eller ICD-enhed.

Dette ansvar påhviler den læge, der foretager ligsyn.

 

Kapelpersonalet sørger for udtagelse af pacemaker og/rekvirering af medicinsk læge til udtagelse af ICD-enhed, hvis disse ikke er fjernet af afdelingen.
Se evt. lokal instruks for kapelpersonale: 

 

Udtagelsen foretages af afdelingen uden for kapellets åbningstid. 

Se: DDKM regional retningslinje: Mors - værdig omgang med afdøde


 
4) Ansvarsforhold

Den enkelte ansatte har ansvaret for at følge de retningslinjer der gælder regionalt og/ på sygehusene/hospitalet.


 
5) Dokumentation
Underskrevet dødsattest, udfyldt tåseddel, evt. obduktionsbegæring og tilhørende journal
 
6) Referencer

Se diverse links


 
19.02.2021