Svartider Patologi, SPA

 

 

1. Formål

Formålet er at vejlede klinikerne om forventede svartider for prøver fremsendt til Patologiafdelingen Region Sjælland.

 

2. Anvendelsesområde

Patologiafdelingen Region Sjælland

 

3. Fremgangsmåde

Patologiafdelingens svartider er tilpasset kræftpakkeforløbene og følger anbefalingerne fra Dansk Patologiselskab (DPAS)

Svartider på rutineprøver sendt til mikroskopi afhænger af materialets art og problemstillingens kompleksitet, herunder behovet for supplerende undersøgelser. Svartiden kan derfor variere fra mellem få dage til ca. 3 uger.

 

Biopsimateriale, der indgår i planlagte patientforløb, fx kræftpakker:

90% af rekvisitionerne besvares indenfor 3 hele arbejdsdage (hverdage) og patienten kan sættes til svar på 4. dagen for modtagelsen.

 

Operationspræparater, der indgår i planlagte patientforløb, fx kræftpakker:

90% af rekvisitionerne besvares indenfor 6 hele arbejdsdage (hverdage) og patienten kan sættes til svar på 7. dagen for modtagelsen.

 

Finnålsaspirater og andet cytologisk materiale som indgår i planlagte patientforløb, fx kræftpakker:

Cytologimateriale omfatter oftest cytologiske udstrygninger samt bundfald til fremstilling af koagelsnit. Svartiden er derfor sidestillet med biopsimateriale:
90% af rekvisitionerne besvares indenfor 3 hele arbejdsdage (hverdage) og patienten kan sættes til svar på 4. dagen for modtagelsen.

 

Hasteprøver, se venligst vejledningen: Mærkning af prøver til patologius., rekvisition og prioritering

 

Cervixcytologiske undersøgelser, VBT inkl. folkeundersøgelser: 95% af rekvisitionerne besvares indenfor 10 hele arbejdsdage (hverdage)

 

Øvrige histologiske/cytologiske præparater:

80 % af rekvisitionerne besvares indenfor 14 hele arbejdsdage (hverdage) og patienten sættes til svar på 15. dagen for modtagelsen.

 

Obduktioner:

80% af de makroskopiske beskrivelser vil foreligge senest 4 hverdage efter obduktion.

50% af mikroskopisvarene er besvaret indenfor 1 måned efter obduktion, længere for føtal og neuropatologisk obduktion.

 

OBS. Dag 0 er den dag vi modtager prøven, som skal være velfikseret (min. 12 timer) og være modtaget inden kl. 13.30. Såfremt prøven ikke er fikseret i 12 timer ved modtagelsen lægges et døgn til besvarelsestid af kvalitetsmæssige hensyn.

 

 

Forsendelsesperioden er ikke indregnet, i den tid Patologi har til rådighed, for at kunne besvare prøven.
Arbejdsdage er defineret ved hverdage – Patologi arbejder ikke lørdag/søndag.
Bemærk at prøven skal være velfikseret inden præparation kan påbegyndes, hvorfor dag 0 kan være næste dag. For biopsier der modtages samme dag, som de er udtaget, er svartiden således reelt 4 dage.
Overskrides de angivne tidspunkter for modtagelse regnes næste dag ligeledes som modtagedato.
Svardag: Patologiafdelingen har hele dagen til afgivelse af svar, dvs. pt. kan først sættes til svar dagen efter.
 
Et eksempel for et pakkeforløb kunne være som følger:

  • Biopsi tages onsdag.
  • Klinisk Patologi modtager biopsien torsdag (= dag 0)
  • Rekvirenten modtager svar senest tirsdag kl. 16 (= dag 3)
  • Patienten kan sættes til svar tidligst onsdag.

 

Årsager til forsinkede svartider er fx.:

Manglende data eller uoverensstemmelse af data ved modtagelsen af prøverne

Manglende angivelse af relevante kliniske data

Prøverne er modtaget på Patologiafdelingen efter deadline

Prøverne skal afkalkes

Prøverne kræver udførelse af specialanalyser

Patologiafdelingens analysekapacitet er fuld

o.lign

 

4. Ansvarsforhold

Ikke relevant

 

5. Definitioner/søgeord:

Modtagedatoen på Patologiafdelingen defineres som: Dag 0

 

Seneste modtagetidspunkt:

Mandag til torsdag senest klokken 13.30.

Fredag senest kl. 13.00.

For knoglemarve er deadline kl. 13.00 mandag - torsdag og kl. 12.00 fredag.

Overskrides de angivne tidspunkter for modtagelse regnes næste dag som modtagedato.

 

6. Dokumentation

Patologiafdelingen opgør løbende afdelingens svartider

 

7. Referencer:

DPAS: Dansk PatologiSelskab, Vidensbank, Sundhedsstyrelsen, Kræftpakker og svartider. www.danskpatologi.dk

Sundhedsstyrelsens beskrivelse af pakkeforløb

Tværregionalt dokument: Parakliniske undersøgelser i Sundhedsplatformen: ordination, bestilling, undersøgelsesresultat/prøvesvar dokumentation af samt information om


 
27.08.2019