Utensilier: Reagenser, prøvebeholdere, stregkoder mv. til patologius., SPA

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Bestilling af utensilier
3.1.1) Kliniske afdelinger
3.1.2) Almen og speciallægepraksis
3.1.3) Tandlæger
3.2) Prøvebeholdere, objektglas, rekvisition, forsendelse mv.
3.2.1) Prøvebeholdere
3.2.2) Objektglas og forsendelsesæsker
3.2.3) Plastikposer med og uden lukning
3.2.4) Kuverter til forsendelse
3.2.5) Etiketter
3.2.6) Rekvisitioner (papir)
3.3) Utensilier til cervixcytologisk undersøgelse
3.3.1) BD SurePath og Combibørster (Cervixcytologi)
3.3.2) Endocervicale børster (endocervix)
3.4) Utensilier til histologisk undersøgelse
3.4.1) Milliporefilter
3.5) Reagenser til fiksering af histologisk og cytologisk materiale
3.5.1) 4% Neutral buffet formaldehyd (Formalin)
3.5.1.1) Faremærkning af prøvebeholder med formalin
3.5.2) 50 og 70 % ethanol
3.5.3) CytoRich Red
3.5.5) Histocon
3.5.6) SurePath Preservativ
3.5.7) RPMI 1640 kulturmedium
3.6) Materialer til brug for elektronisk rekvirering
3.6.1) Stregkoder til brug på operationsstuer, endoskopi og dagkirurgi mv.
3.6.2) Prøvetagningsblanketter (PTB) til brug i praksis, tandlæger, ambulatorier og sengeafd.
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning
 
1) Formål
At vejlede kliniske afdelinger og praksis vedr. utensilier, kemikalier mv. til brug for rekvirering af patologiundersøgelse
 
2) Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger, praksis, speciallægepraksis og tandlæger, der sender prøver til Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Bestilling af utensilier

 


 
3.1.1) Kliniske afdelinger

 

Utensiler bestilles som hovedregel fra depoterne via Oracle


 
3.1.2) Almen og speciallægepraksis

 

Utensilier udleveres dels fra depotet i Nykøbing F og skal dels indkøbes hos leverandører af laboratorieartikler.

Se under de enkelte utensilier.

 

Bestilling af varer hos regionens depot i Nykøbing F:

Leveringstid:

 • Produkter vil blive leveret hurtigst muligt, forventningen er 1-2 ugers leveringstid.

Kontakt:

 

Nye brugere af bestillingsportalen henvises til vejledning på sundhed.dk

 

Leverandører af laboratorieartikler, reagenser mv.:

Eksempler:

Andre leverandører af særlige varer kan være nævnt i oversigten herunder. 


 
3.1.3) Tandlæger

 

Sørger som udgangspunkt selv for kuverter og utensilier, bortset fra webreq PrøveTagningsBlanketter (PTB) - se afsnit 3.6.2.


 
3.2) Prøvebeholdere, objektglas, rekvisition, forsendelse mv.

 
3.2.1) Prøvebeholdere

 

Generelle regler for prøvebeholdere er, at de skal passe til prøvematerialets størrelse og kunne indeholde passende mængde fiksativ i forhold til prøvemateriale.
De skal desuden være tætsluttende og egnet til transport/postforsendelse.
Prøvebeholder indeholdende formalin skal være faremærket. Se afsnit 3.5.1.1

Se i øvrigt vejledninger for:

 

Vare kliniske afdelinger praksis
Prøvebeholdere uden formalin Depoterne lagerfører en række forskellige prøvebeholdere Depotet lagerfører prøvebeholdere til hhv. 30/40 ml og 120 ml
Prøvebeholder til lukket system 9 og 25 ml

9 ml: 1000.9924

25 ml: 1000.9925

Kan købes hos Hounisen og Mediq

Prøvebeholder der er forfyldt med formalin Kan købes i forskellig størrelse hos en række forhandlere


 
3.2.2) Objektglas og forsendelsesæsker

 

Objektglas og forsendelsesæsker/plastetuier til objektglas/udstrygninger. (container, æske, hylster, etui, mappe):

 

Kliniske afdelinger:

 • Objektglas, internt varenr. 12712 (?)
 • Etui til 1 objektglas (præparatmappe), internt varenr. 12730
 • Etui til 5 objektglas (objektglas forsendelsescontainer), leverandørvarenr. 1510.3005

 

Praksis: 

 • Objektglas bestilles via depotet
 • Forsendelsesæske til 1 objektglas bestilles via depotet
 
3.2.3) Plastikposer med og uden lukning

 

Ved forsendelse af flere prøver på samme patient kan de lægges i plastpose, evt. med snøreluk eller lynlåsluk.
Ved forsendelse af ufikserede og infektiøse prøver kan der evt. anvendes UN3373-godkendt lynlåspose. 

Vedr. transport af biologisk stof UN3373, se evt. Forsendelse af prøvemateriale.

 

Vær opmærksom på at udstrygninger ikke må udsættes for formalindampe.

 

Kliniske afdelinger:

 • Affaldspose med snøreluk, pakke med 100 stk. internt varenr. 11022
 • Små hvide plastposer uden luk, internt varenr. 14823

 

Praksis: 

 • Plastposer med snøreluk eller lynlåsluk kan købes hos række forskellige forhandlere, f.eks Mediq, Abena og ATM Engros.
 • UN3373 godkendt lynlåspose (ufikseret materiale) kan købes hos f.eks. Hounisen
 
3.2.4) Kuverter til forsendelse

 

Almen og speciallægepraksis:

 • Alm. A5 kuverter kan bestilles fra depoterne
 • Særligt slidstærke sikkerhedskuverter kan købes hos bl.a. Remmer, www.Remmer.dk, tlf. 44 85 85 85

 

Speciallægepraksis i det tidligere Roskilde amt:

 • Speciallægepraksis, der er tilknyttet transportordningen, kan med fordel anvende alm A5 kuverter mærket med adresselabel fra PTB, når de fremsender prøver til Patologiafdelingen.
   
 • De få speciallægepraksis, der af forskellige praktiske årsager ikke er den del af transportordningen, kan bestille de grønne Patologikuverter via den elektroniske bestillingsportal på depotet i NFS.
   
 • De få speciallægepraksis, der anvender lyserøde kuverter, men af forskellige praktiske årsager ikke er den del af transportordningen, kan fortsat rekvirere disse ved henvendelse til Patologiafdelingen på mailadressen: ros-klinpato@regionsjaelland.dk. Der anføres oplysning om, at der ønskes X antal lyserøde kuverter sendt til xx-navn og xx-adresse.

 

Privathospitaler, som sender prøver på borgere fra Region Sjælland:

 • Grønne kuverter til Roskilde og lyserøde kuverter til Næstved rekvireres ved henvendelse til Patologi Roskilde på mailadressen: ros-klinpato@regionsjaelland.dk. Der anføres oplysning om at der ønskes X antal grønne eller lyserøde kuverter sendt til xx-navn og xx-adresse.
 
3.2.5) Etiketter

 

Etiketter med stregkoder/PTB til brug for elektronisk rekvirering, se afsnit 3.6.1

 

Kliniske afdelinger:

 • Røde etiketter til print af OPBEVARES PÅ KØL: Etiketter, manuel, Avery, rød, 70x37 mm leverandørvarenr 1099405
 • Hvide etiketter til print af faremærkning til bøtter indeholdende formalin. Se afsnit 3.5.1.1

 
3.2.6) Rekvisitioner (papir)

 

Patologiundersøgelser rekvireres som hovedregel elektronisk. Se afsnit 3.6

 

Papirrekvisitioner (Nødrekvisition) kan udprintes fra Rekvisitioner til Patologi: Obduktioner samt histologi, cytologi og knoglemarv ved nødprocedure


 
3.3) Utensilier til cervixcytologisk undersøgelse

 


 
3.3.1) BD SurePath og Combibørster (Cervixcytologi)

 

Se også vejledning for Cytologisk undersøgelse - Cervix

 

BD SurePathTM, fikseringsvæske til væskebaseret cervixcytologi og HPV-test. Væsken er uden sundhedsrisiko ved kortvarig (<5 min.) åbning af beholder, ref. Altox A/S.

 

Bøtte med fikseringsvæske (BD SurePathTM Collection Vial) og Combibørste (Rovers® Cervex-Brush® Combi) bestilles i pakker á 25 stk.

 

Kliniske afdelinger:

 • BD Surepath, internt varenr. 20114

 

Praksis:

 • Bestilles via depotet.
 
3.3.2) Endocervicale børster (endocervix)

 

Endocervikale børster - Rovers® EndoCervex-Brush® anvendes af gynækologer/speciallæger bl.a. i forbindelse med udredning af celleforandringer i endocervix. Børsterne leveres i pakning á 50 stk.

 

Kliniske afdelinger:

 • Endocervex brush, internt varenr. 20363

 

Praksis:

 • Udleveres til speciallægepraksis via depotet
 
3.4) Utensilier til histologisk undersøgelse

 
3.4.1) Milliporefilter

 

Millipore er et rundt filter, der kan anvendes til lejring af små biopsier. Se evt. histologisk undersøgelse

 

Kliniske afdelinger

 • Flere varenr. i Oracle. f.eks. Millipore 450s pack internt varenr. 12595

 
3.5) Reagenser til fiksering af histologisk og cytologisk materiale

 


 
3.5.1) 4% Neutral buffet formaldehyd (Formalin)

 

4% Neutral Buffet Formaldehyd - i daglig tale kaldet Formalin anvendes til fiksering af histologisk materiale (væv).

 

Kliniske afdelinger:

 • 1 l Formalinbuffer, pH7, 10% (=formaldehyd 4%) internt varenr. 12022 (gl. varenr. 17674) 
 • 5 l Formalin, Formaldehyd 4% opløsning leverandørvarenr. 1000.5000
 • Prøvebeholdere til lukket system:
  • Vævsfikseringskit 9 ml glas leverandørvarenr. 1000.9924
  • Vævsfikseringskit 25 ml glas leverandørvarenr. 1000.9925

 

Praksis:

 • Købes hos leverandører af laboratorieudstyr/kemikalier

 
3.5.1.1) Faremærkning af prøvebeholder med formalin

 

Formalin-opløsningen består af:

Natriumdihydrogenphosphat (H2O)

4 gram

Dinatriumhydrogenphosphat

6,5 gram

Formaldehyd (24,5%)

160 ml

Ionbyttet/destilleret vand

800 ml

 

Prøvebeholdere der indeholder formalin (4% formaldehyd) skal lukkes tæt og mærkes med faresymboler.

Hvis der anvendes prøvebeholdere, der ikke er mærket af leverandøren, har afdelingen ansvaret for at mærke prøvebeholderen.

 

Etiketter kan printes ud fra flg. skabeloner.:

 

 1. Større beholdere/spande: Etiketstr. 99,1x67,7mm (Etiket Avery LR7165 leverandørvarenr. 4165541. Alternativt Avery J8165)
 2. Mellembeholdere: Etiketstr. 63,5x38,1mm (Etiket Avery LR7160 leverandørvarenr. 4165506. Alternativt J8160-25 leverandørvarenr. 2183868)
 3. Små beholdere: Etiketstr. 38,1x21,2mm (Etiket Avery L7651 leverandørvarenr. 107123. Alternativt J8651 leverandørvarenr. 107509)

 
3.5.2) 50 og 70 % ethanol

 

50% og 70% ethanol anvendes til fiksering af forskellige typer cytologiske materialer.

Se vejledning for Cytologisk undersøgelse - andet.

 

Kliniske afdelinger:

 • 50% ethanol: 1 l flasker leverandørvarenr. AMPQ30480.1000
 • 70% ethanol: 1 l flasker leverandørvarenr. CCs201096-1L
 • 70% ethanol: 5 l dunk leverandørvarenr. VWRC83801.360

 

Praksis:

 • Købes hos leverandører af laboratorieudstyr/kemikalier

 
3.5.3) CytoRich Red

 

CytoRich Red anvendes til fiksering af bl. a. bronkialsekreter og serøse væsker, der sendes til Næstved/Slagelse. Se vejledning for Cytologisk undersøgelse - andet

 

CytoRich Red indeholder bl.a. alkoholer, formaldehyd og ikke-toksiske midler.

 

Bøtter med fikseringsvæske i hhv 50 og 100 ml beholdere, kan bestilles hos: Patologi Sjælland Universitetshospital afsnit Næstved tlf.: 5651 4314

eller

Alternativt bestilles i Oracle: CytoRich Red 3,6 l leverandørvarenr. 490508


 
3.5.5) Histocon

 

Histocon er et transportmedie til brug for frisk væv, der skal anvendes til immunfluorescens analyser.

Obs. Histocon skal opbevares ved 5°C

 

Se evt. vejledning for Histologisk undersøgelse, afsnittet: Stansebiopsi fra huden til immunfluorescens

 

Kliniske afdelinger:

 • Histocon, 500 ml leverandørvarenr. HIS20050

 

Praksis:

 
3.5.6) SurePath Preservativ

 

SurePaths preservativ anvendes til fiksering af bl. a. uriner. Væsken er alkoholbaseret og uden sundhedsrisiko ved kortvarig (< 5. min.) åbning af beholder.
Anvendes kun ved urinundersøgelser til Næstved

 

Bøtter med SurePaths preservativ kan rekvireres hos: Patologi Sjælland Universitetshospital afsnit Næstved tlf.: 5651 4314


 
3.5.7) RPMI 1640 kulturmedium

 

RPMI 1640 kulturmedium anvendes ved væv til lymfomdiagnostik.
Se vejledning for Hæmatologisk us./problemstilling (leukæmi og lymfomdiagnostik)

 

Kliniske afdelinger:

 • RPMI 1640, bestillingsnr. 7240021
 
3.6) Materialer til brug for elektronisk rekvirering

 


 
3.6.1) Stregkoder til brug på operationsstuer, endoskopi og dagkirurgi mv.

 

Ved elektronisk rekvirering i Sundhedsplatformen/SP af prøvemateriale på operationsstuer, endoskopiafsnit og dagkirurgiske afdelinger mv., der anvender Optime-bestillinger i SP, skal der anvendes fortrykte stregkoder.

 

Bestilling af stregkoder (1 rulle á 1000 stk):

 • Bestillingsnummer: 21400 – Patologietikette m. NPN-stregkode
  Etiketterne er gule og måler 40x22 mm
  Lagerføres på de 5 depoter (Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde og Slagelse)
   

Stregkodeetiketter til 3800 Patologi til brug for OPUS kan IKKE anvendes i SP og er udgået af depotets normale sortiment. 


 
3.6.2) Prøvetagningsblanketter (PTB) til brug i praksis, tandlæger, ambulatorier og sengeafd.

 

Ved elektronisk rekvirering af prøvemateriale fra i ambulatorier, sengeafdelinger mv. (Bestord-bestilling i SP) samt praksis og tandlæger skal der anvendes prøvetagningsblanketter (PTB). 

 

Praksis og kliniske afdelinger:

 • Bestilles via depotet, varenr. 12069.

 

Tandlæger: 

 • Bestilles direkte hos DMDD/Webreq på:
  WebReq Hotline 75720177 eller på mail til: mr@webreq.biz
  Forvent en leveringstid på en uge. Sendes som brev

 
4) Ansvarsforhold

De kliniske afdelinger og praktiserende læger har ansvaret for at anskaffe de relevante utensiler, som er nødvendige til udtag af prøvemateriale.


 
5) Dokumentation
Ingen
 
6) Definitioner/Søgeord

 

Praksis: Omfatter almen og speciallægepraksis samt tandlæger.


 
7) Referencer

 


 

Bilag:
Faremaerkning 4% formaldehyd mellem etiket.doc
Faremaerkning 4% formaldehyd smaa etiketter.doc
Faremaerkning 4% formaldehyd store etiketter.doc
OPBEVARES PÅ KØL etiket
24.03.2020