Svarmodtagere, tlf.svar og samtykke Patologi, SPA

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Svarmodtagere
3.2) Procedure for afgivelse af telefonsvar ved hasteprøver/fryseprøver
3.3) Samtykke
4) Ansvarsforhold
5) Definitioner/søgeord
6) Referencer
 
1) Formål
At informere rekvirenter af patologiundersøgelser om modtagere af patologisvar, procedure for afgivelse af tlf.svar på hasteprøver og samtykke til afgivelse af patologisvar.
 
2) Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger, praksis og speciallægepraksis der sender prøver til Patologiafdelingen Region Sjælland


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Svarmodtagere

 

Svar på patologiundersøgelser sendes automatisk til:

  • Rekvirent/stamafdeling jf. oplysning fra patologirekvisition
  • Anden kopimodtager, hvis denne er anført på rekvisitionen med navn og yder- eller afdelingskode.


Bemærk at for SP gælder:

  • Patologisvar i forbindelse med cases lander i In Basket hos den kontaktansvarlige afdeling og ikke hos rekvirerende afdeling. Dvs. In Basket modtager kan være forskellig fra rekvirent registreret i patologisystemet. 
  • Der kan ikke aktivt vælges rekvirent eller tilføjes en sygehusafdeling som kopimodtager.
  • Intern CC-modtager i SP håndteres kun i SP og oplysningen om cc-modtager sendes ikke til patologisystemet.
  • I fald der er sendt svar til kopimodtager, der er registreret i patologisystemet, fremgår navn ikke af SP-svar, men kan ses i patoweb.

 

Svaret kan derudover afgives til anden sundhedsperson, der deltager i det aktuelle behandlingsforløb.


 
3.2) Procedure for afgivelse af telefonsvar ved hasteprøver/fryseprøver

 

Patologen ringer svaret til rekvirerende læge, der forventes at være til stede til at modtage dette.

Der ringes på tlf.nr. der skal være oplyst ved rekvireringen af hasteprøven.

 

Ved afgivelse af telefonsvar skal anvendes sikker mundtlig kommunikation:

  1. Patologen oplyser patientens navn og CPR-nr.
  2. Rekvirerende læge gentager alle oplysningerne
  3. Patologen afgiver diagnosen, hvorefter rekvirerende læge gentager diagnosen

 
3.3) Samtykke

 

Samtykke til videresendelse af svar forventes at være indhentet af rekvirenten, hvis der er anført en anden svarmodtager udover rekvirenten, eller når patienten bliver sendt videre til anden afd./læge.


Hvis patienten nægter samtykke og ikke ønsker svaret afgivet til andre end rekvirenten, skal det fremgå af rekvisitionen.

 

For yderligere oplysninger henvises til: Tværregional retningslinje Udveksling af helbredsoplysninger - med og uden samtykke


 
4) Ansvarsforhold

Alle der håndterer patologirekvisitioner og patologisvar har ansvaret for at følge vejledningen.


 
5) Definitioner/søgeord

 
6) Referencer

Tværregional retningslinje: Udveksling af helbredsoplysninger - med og uden samtykke

LMV: Svaroversigt i Sundhedsplatformen (SP), patoweb og patobank


 
03.05.2021