Klinisk biokemisk afdelings rolle i planlægning af udredningsforløb, SKB

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Drøftelse og aftale med KBA
3.2) Specielle aftaler i Roskilde
3.3) Specielle aftaler i Køge
3.4) Specielle aftaler i Holbæk
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

At sikre, at de kliniske afdelinger i forbindelse med udarbejdelse af nye udredningsforløb eller ændringer af eksisterende udredningsforløb kontakter Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA).


 
2) Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger og klinisk biokemiske afdelinger på Holbæk, Køge og Roskilde Sygehus.


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Drøftelse og aftale med KBA

I det omfang der i nye eller ændrede udredningsforløb indgår biokemiske analyser eller et serviceniveau, der ligger uden for laboratoriets almindelig program, eller hvis der kommer til at ske store ændringer eller anvendelse af eksisterende analyser, skal afdelingsledelsen på den kliniske afdeling kontakte ledende overlæge på den relevante klinisk biokemisk afdeling for drøftelse og indgå aftale om følgende:
 

  • Hvilke komponenter der er behov for at få analyseret
  • Hvor hurtigt der er behov for at få prøven taget, og hvor hurtigt der er behov for analysesvar.
  • Hvilket laboratorium der skal vælges, hvis analysen ikke udføres i lokal KBA.
  • Evt. forhold om prøvetagning, intern transport, opbevaring, forsendelse og økonomi.
 
3.2) Specielle aftaler i Roskilde

Hvis der i udredningsforløbet indgår undersøgelser, der ligger uden for laboratoriets almindelige serviceprogram, som det fremgår af LAB-INFO og Laboratoriemedicinsk Vejledning (LMV), skal der indgås aftale om det det under 3.1 nævnte mellem den kliniske afdelingsledelse og KBA.

 

Se aftaler:
234115 Interne aftaler med afdelingerne 

277331 Serviceprogram


 
3.3) Specielle aftaler i Køge

Hvis der i udredningsforløbet indgår undersøgelser, der ligger uden for laboratoriets almindelige serviceprogram, som det fremgår af LAB-INFO og Laboratoriemedicinsk Vejledning (LMV), skal der indgås aftale om det under 3.1 nævnte mellem den kliniske afdelingsledelse og KBA.

 

Se aftaler:

225757 BAC-test på operationsdagen

241529 Patienter med CVK- Gastromedicinsk amb. 0419


 
3.4) Specielle aftaler i Holbæk

Hvis der i udredningsforløbet indgår undersøgelser, der ligger uden for laboratoriets almindelige serviceprogram, skal der indgås aftale om det under 3.1 nævnte mellem den kliniske afdelingsledelse og KBA.

 

Almindelig serviceprogram fremgår af følgende dokumenter:
230853 Prøvetagningsrunder

230846 Svartider på klinisk biokemiske analyser 

samt Laboratoriemedicinsk Vejledning (LMV)


Se aftaler:

265169 Interne aftaler med kliniske afdelinger, Holbæk Sygehus 


 
4) Ansvarsforhold
  • Kvalitetsstyregruppen på KBA har ansvar for, at dette dokument er ajourført.
     
  • Afdelingsledelserne på de kliniske afdelinger er ansvarlige for implementering af retningslinjen.

 
5) Dokumentation
Ingen
 
6) Definitioner/Søgeord

KBA
Klinisk Biokemisk Afdeling

 

LMV

Laboratoriemedicinsk Vejledning


 
7) Referencer

Ingen regionale dokumenter endnu.

Revision

21.06.2014 Ændret krydslink til standard. Link til serviceprogram i Roskilde.

25.06.2014 Fjernet et link i afsnit 3.3.

25.08.2014 Tilrettet efter kommentar.


 
20.09.2017