Forgiftninger,(ekstra prøver), SKB

 

Kvantitetsnummer

41

SP: EPC00189

 

Udføres

Akutafdelinger Region Sjælland

 

Prøvemateriale

Blod: Der skal anvendes prøvesæt fra Retskemisk Institut, og begge glas tages. Alternativt anvendes Na-Fluorid-Heparinrør 2 x 4mL (grå prop).

 

Urin: I Na-Fluorid glas fra Retskemisk Institut.

 

Prøvesættene rekvireres af akutafdelingen og rekvireres på Retskemisk Institut, København på http://kits.forensic.ku.dk/step0.asp tlf: 3532 6196 eller e-mail: ri-logistik@sund.ku.dk

 

Prøvebehandling

 

Alle tre rør mærkes med patientens navn, CPR-nummer og prøvetagningsdato. Anvend mærkater fra Retskemisk Institut der ligger i prøvesættet.

 

Blodprøverørene centrifugeres ikke, men afleveres på laboratoriet sammen med evt. andre blodprøver.

 

Urinprøven afleveres efterfølgende samme sted. 
 
Opbevares på køl i én måned fra prøvetagningsdato i særligt mærket stativ i prøvefordelingen

 

Holdbarhed

1 måned ved 4 - 8 0C

 

Forsendelse

Forsendelse (post eller afhentning) aftales i hver enkelt situation, hvis analyserne skal til Retskemisk Institut, er der kuvert med adresse  i prøvesættet, det er dog ikke altid prøverne skal derind.

 

Baggrund

Sundhedsstyrelsen har i en meddelelse pr. 19. april 1999 anbefalet, at der tages ekstra blodprøve til en evt. senere retskemisk analyse, når en patient kommer i behandling for en mulig forgiftning.

 

Denne prøve er lokalt udvidet med en urinprøve.

 

Prøverne opbevares på Klinisk biokemisk afdeling indtil patienten er raskmeldt, udskrevet eller 1 uge efter patienten er afgået ved døden.

 

Af praktiske grunde er der indført en opbevaringstid på 1 måned.

 

Det er de kliniske afdelingers ansvar, at prøven bliver rekvireret, samt at der forefindes prøvesæt fra Retskemisk Institut.

 

Bemærkninger 

Prøverne opbevares på laboratoriet i én måned, kasseres herefter.

 

Prøverne kan i denne periode rekvireres udleveret med henblik på yderligere (evt. retskemiske) undersøgelser.

 

Dato

31-11-2017
 


 
29.11.2017