Allergiudredning på Biokemiske afdelinger i Region Sjælland, SKB

 

Den Klinisk Biokemiske udredningsstrategi for allergi er udarbejdet med baggrund i notatet ”Allergidiagnostik i primærsektoren”

 

Som altid er det vigtigt, at der udføres en grundig anamnese, inden der iværksættes undersøgelser og bestilles blodprøver.

 

Der kan rekvireres 3 sortimenter af specifikke IgE analyser svarende til følgende kliniske symptomer:

1.   Allergi-udredning Astma – Konjunktivitis – Rhinitis.

2.   Allergi-udredning Børn (< 5år); symptomer fra luftveje, øjne eller hud. 

3.   Allergi-udredning Børn (< 5år); symptomer fra mave/tarm.

 

I Webreq skal der derfor som hovedregel blot bestilles det relevante sortiment, og kun ved mere specifikke problemstillinger, kræves ekstra bestillinger.

 

Bestilling af ét eller få enkelte allergen(er):

Ved mistanke om at et enkelt allergen giver symptomer, vælges det pågældende allergen i listen i stedet for ovenstående panel. Alternativt vælges IgE-allergenspecifik; (54) og det ønskede skrives i ”Spørgsmål” under ”Svar”.

 

Beskrivelse af sortimenterne:

1) Inhalations-allergi (astma/konjunktivit/rhinit):

For patienter > 5 år. Ved hjælp af panelet ”Phadiatop” screenes for:

Birk (t3), Eng-rottehale (g6; græs), Gråbynke (w6), Kat (e1), Hund (e5), Hest (e3), Husstøvmide (d1 og d2), Cladosporium (m2), Springknap (w19) og Oliven-pollen (t9).

 

Den primære udredning er en enkelt, samtidig screening for alle ovenstående allergener. Ved positivt udfald, udredes for de relevante enkelt-allergener. Herved dækkes de allergener, der almindeligvis udløser de pågældende symptomer (se tabel 1 nederst). Der udredes IKKE automatisk for cladosporium (m2), husstøvmide (d2), Springknap officialis (w19) og Oliven-pollen (t9) (se tabel 2 nederst).

 

Bemærk at en positiv reaktion ikke behøver at have klinisk betydning, og at det er vigtigt at biokemi og klinik passer sammen.

 

2) Børn < 5 år; symptomer fra luftveje, øjne eller hud:

Ved hjælp af panelet ”Phadiatop Infant” screenes for:

Hønseæggehvide (f1), Komælk (f2), Jordnød (f13), Birk (t3), Eng-rottehale (græs-g6), Gråbynke (w6), Kat (e1), Hund (e5) og Husstøvmide (d1), Reje (f24), Bynkeambrosie (w1) og Springknap Judaica (w21).

 

Den primære udredning er en enkelt, samtidig screening for alle ovenstående allergener. Ved positivt udfald, udredes for de relevante enkelt-allergener. Herved dækkes de allergener, der almindeligvis udløser de pågældende symptomer (se tabel 1 nederst). Der udredes IKKE automatisk for Reje (f24), Bynkeambrosie (w1), Gråbynke (w6), Springknap Judaica (w21) (se tabel 2 nederst).

 

3) Børn < 5 år; mave-tarm symptomer:

Screening med panelet ”Phadiatop Infant”, suppleret med Torsk (f3) og Sojabønne (f14), som inkluderer de allergener, der hyppigst giver fødemiddel-allergi.

 

Indhold og undtagelser ved udredning som ovenfor.

 

Udredning af anden allergi eller allergi-lignende symptomer:

 

Fødemiddel-allergi: Fødemiddel-allergi er sjælden hos voksne. Ved reel fødemiddel-allergi anbefales det at patienten henvises til allergolog eller specialafdeling, da den kliniske allergidiagnose ikke med samme sikkerhed kan stilles ud fra svaret på en specifik IgE-analyse, som når det gælder de klassiske inhalations-allergener.

 

Patienter <15 år henvises til børneafdelinger og patienter >15 år henvises til lokal special-afdeling.

 

Hyppige krydsreaktioner:

Birk: Nødder, mandler, æbler, pærer, kiwi, avocado, stenfrugter, tomat, kartoffel og gulerod.

Eng-rottehale: Hvede, rug, ærter og bønner, appelsin, melon.

Grå bynke: Persille, purløg og andre krydderurter, selleri, pastinak, banan, melon, humle, vermouth.

 

Urticaria: Skyldes sjældent type 1 allergi – overvej bl.a. kroniske infektioner og medikamentelle reaktioner.

 

 

Specielle analyser:

Penicillin- og bi-/hvepseallergi: Analyserne udføres fortrinsvis for allergologer eller specialafdelinger, da disse tests er svære at tolke. Det anbefales at patienten henvises.

 

Histamin-release test (HR-test): Ved rekvirering fra praktiserende læger ændres denne til IgE-spec. Ved rekvirering fra specialafdeling/praktiserende allergolog/dermatolog udføres HR-test som bestilt (oftest indiceret ved atopisk dermatitis og autoimmun urticaria).

 

Vi gør endvidere opmærksom på at serum-prøver til allergiudredning gemmes i fryser i 1 mdr., og at det i denne periode er muligt at efter-rekvirere analyse for yderligere specifikke allergener telefonisk (Roskilde 4732 5634, Slagelse 5855 9462, Nykøbing Falster 5651 5709).

 

Note:

§) Tabel og rekommandationer fra Notatet ”Allergidiagnostik i primærsektoren” udarbejdet af Holger Mosbech, Hans-Jørgen Malling, Susanne Halken, Carsten Bindslev-Jensen, Frederik Zeuthen og Per Grindsted i 2006.

 

Tabel 1. Vurdering i relation til de 4 kriterier.

Allergen

Hyppighed

Tolkning

Sanering

Specifik immunterapi

Birk

+++

+++

0

+++

Græs

+++

+++

0

+++

Bynke

+

+

0

+

Hest

+

+++

+++

0

Hund

++

+++

++

0

Kat

++

+++

++

++

Husstøvmide

+++

+

++

++

Alternaria

+

+

0

0

Cladosporium

+

+

0

0

 

Rekommanderede 6 allergener:

Birk, Græs, Kat, Husstøvmide (Derm. pteronyssinus), Hest og Hund

Tolkning af negative resultater.

Hvis testresultaterne for de 6 allergener ikke fuldt ud kan forklare patientens symptomer, eller en behandling/intervention på basis af de udførte tests ikke har en helt klar og tilstrækkelig effekt, bør patienten henvises til supplerende diagnostik. Det er vigtigt for den undersøgende læge at vide, at det anvendte testpanel med rimelighed kan anvendes til screening, men har begrænsninger både i relation til pollen, dyrehår, husstøvmider og skimmelsvampe.

 

 

Tabel 2: Begrundelse for udeladelse af panel

Allergen

Begrundelse

Cladosporium (m2) og Alternaria (m6).

Irritation på grund af skimmelsvampe skyldes sjældent allergi. Udredning er kompliceret og bør foretages af speciallæge i allergologi.

Der kan rekvireres ”skimmelsvamp-antistof” (Mx1) som ud over m2 og m6 indeholder Aspergillus fumigatus (m3) og Penicillinium notatum (m1).

Husstøvmide (d2)

Krydsreagerer med d1

Springknap (w19 og w21)

Findes i Sydeuropa

Oliven (t9)

Olivenpollen er ikke noget problem i Danmark og vil typisk give symptomer ved rejse til Sydeuropa i foråret. Der kan være kryds reaktioner med græs og liguster.

Reje (f24)

Giver straks reaktioner og klinikken er tydelig

Bynkeambrosius (w1).

Allergi er endnu meget sjælden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergikalender:

 

August, 2013.

 

 


 

Bilag:
Allergener Region Sjælland - Se bilag ved Immunglobulin E (specifik);P
29.11.2017