Treponema pallidum-Ab;P, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

Ikke relevant, kan ikke bestilles særskilt.

 

Kortnavn

Treponema pallidum-Ab;P

 

Synonym

Syfilis

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

NPU03609 P-Treponema pallidum flagellum-antistof;arb.k.(0 1)=?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

  • Screening af gravide for syfilis.
  • Screening af knogle- og vævsdonorer.

 

Udføres

Transfusionscentret udfører screeningsanalyser på gravide samt vævsdonorer dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15.

 

Alle andre prøver sendes til SSI.

 

Prøvemateriale:6 ml EDTA-stabiliseret fuldblod

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Der analyseres ikke meget hæmolyserede prøver.

 

Målemetode

CMIA (Chemiluminiscent Microparticle ImmunoAssay)

 

Tolkning

Negativ: NEG

Positiv: POS

 

Positiv reaktion tyder på akut eller overstået syfilisinfektion. Antistoffer mod syfilis TP kan påvises mange år efter overstået infektion. Hvis der ved positiv reaktion foreligger oplysninger om behandlet infektion, og der ikke er klinisk mistanke om aktuel infektion, er yderligere udredning ikke nødvendig. Hvis der foreligger klinisk mistanke om syfilis, bør yderligere undersøgelser rekvireres på Statens Seruminstitut, Syfilislaboratoriet tlf. 3268 3312.

 

Referenceinterval

Negativ (NEG)

 

Negativ: S/CO<1,00

 

Ringegrænse

Gravide: Ikke relevant.
Knogle- og vævsdonorer: Eventuel opfølgende kontakt, håndtering er afhængig af klinisk situation.

 

Detektionsgrænse

Ikke defineret

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra Abbott Alinity kit Syphilis TP. 

 

Stoner BP. Current controversies in the management of adult syphilis. Clin Infect Dis 2007;44:S130-46


French P. Syphilis, Clinical Review. BMJ 2007;334:143-7.


Larsen SA et al. Laboratory diagnosis and interpretation of tests for syphilis. Clin Microbiol Rev 1995;8:1-21.

 

Bemærkning

Klinisk Immunologisk Afdeling udfører ikke analyser i forbindelse med generel udredning af syfilis på patienter.

 

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 10.01.2020

 

Referencer: tilrettet efter Alinity apparatur.

 

 

 


 
20.01.2020