Human imm.defektvirus 1+2(RNA);(0 1), KIA

 

 

Kvantitetsnummer

29356

 

Kortnavn

Human imm.defektvirus 1+2(RNA);(0 1)

 

Synonym

HIV RNA, HIV-RNA

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

NPU29356 P—Human immundefektvirus 1+2(RNA); arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

  • Undersøges i forbindelse med obligatorisk NAT-screening af donorer til vævscentre og knoglebanker.
  • Kan udføres i forbindelse med udredning ved mistanke om HIV smitte

 

Udføres

Analysen udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved

 

Ændring af bestilling kan forekomme ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved i forhold til den kliniske situation.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge sammen med øvrige bestilte smittemarkører.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar i 24 timer ved 15-300C.

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Ikke relevant

 

Målemetode

Transcription-Medieret Amplifikation TMA og detektion af amplifikationsprodukter (amplicons) vha Hybridization Protection Assay (HPA).

 

Tolkning

Negativ: NEG

Positiv: POS

 

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation

 

Referenceinterval

Negativ (NEG)

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Analytisk sensitivitet: 36 IU/mL

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra Procleix Ultrio Elite HIV, HCV og HBV diskriminationsanalyser.

 

Margeritis AR, Brown SM, Clive R et al. Comparison of two automated nucleic acid testing systems for simultaneous detection of human immunodeficiency virus and hepatitis C virus RNA and hepatitis B virus DNA. Transfusion 2007;47:1783-93

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 14.08.2017

 

Analysenavn i dokument titel, kortnavn, kvantitetsnummer og IUPAC er ændret.

 

NPU koden for denne analyse er ændret, da der analyseres både HIV 1 RNA og HIV 2 RNA. 

 

Prøvebehandling: intern info er slettet, da dette fremgår af Dok ID 315757.

 

 

 

 


 
01.09.2017