Transfusionsinstruktion, Regional. Opslag i blodbanksystemet (InterInfo), TI

 
0) Ændringslog
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Generelt om InterInfo
3.2) InterInfo via Sundhedsplatformen
3.3) Oversigt over informationer ved opslag
3.3.1) Patient mangler eller er uden analyseresultater
3.3.2) Arbejde udføres
3.3.3) Blodtype findes, gyldig BAC-test mangler
3.3.4) Gyldig BAC-test
3.3.5) Gyldig BF-test med reservationer
3.3.6) Analysehistorik
3.3.7) Transfusionshistorik
3.3.8) Immunologiske analyser
3.3.9) Udprintning af skærmbilleder i InterInfo
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
0) Ændringslog

 

Småændringer foretaget som følge af overgang til Sundhedsplatformen.


 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er, at beskrive anvendelsen af InterInfo, og hvilke oplysninger der kan indhentes.


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale, der har brug for at få oplysninger om blodtypeserologiske undersøgelser (Blodtype - BAC-test/BF-test) og personale, der har brug for at se svar på immunologiske analyser.


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Generelt om InterInfo

 

InterInfo er en webbaseret adgang via Sundhedsplatformen til oplysninger i Klinisk Immunologisk Afdelings IT-system, ProSang. Vælges "Blodbank: Interinfo bestilling" er det også muligt at bestille blod elektronisk og opsætte blodkomponenter elektronisk.

 

InterInfo tilgås fra Sundhedsplatformen via Parakliniske afdelinger.

 

Vigtigt: Det forventes, at man på afdelingerne foretager opslag i InterInfo, inden blodtypebestemmelse/BAC-/BF-test bestilles, så unødvendige prøvetagninger undgås.
Dette af hensyn til patienten, men også af hensyn til Klinisk Biokemisk Afdelings bioanalytikere, der forestår prøvetagninger.

Tilsvarende bør der altid foretages opslag i InterInfo, inden blodbanken ringes op. Unødvendige opringninger er tidskrævende både for afdelingerne selv og blodbankens personale.

 


OBS! Der er ingen sammenhæng mellem InterInfo og BCC-lab.

 

 

Oplysninger, der kan ses i fanen, patientinformation:

 • Om der findes Blodtype, og/eller om den evt. er under udførelse. 
 • Om der evt. er antistofsvar (påvist irregulære blodtypeantistoffer, samt specificitet),
 • Om BAC-test kan anvendes.
 • Om der er en gyldig BAC-/BF-test, eller om udførelse pågår
 • Om der er reserverede og/eller udleverede komponenter*

  * Bemærk at afhentede/transfunderede komponenter kun fjernes fra billedet, når der anvendes elektronisk opsætning af blod.

 

Oplysninger, der kan ses i fanen, Transfusionsmedicinske analyser:

 • Svar på bestilte DAT (Direkte Antiglobolin Test)
 • Svar på bestilt KAT (KuldeAgglutininTiter)
 • Svar på udførte transfusionskomplikationer
 • Svar på udførte Antenatale RHD genotyper
 • Blodtypebestemmelser udført på patientenHæmostase

 

Oplysninger, der kan ses i fanen, Transfusionshistorik:

 • Hvilke blodkomponenter patienten har modtaget inden for de seneste 99 uger (transfusionsregistreret efter transfusionsjournalen, eller i forbindelse med elektronisk opsætning af blod).

 

Oplysninger, der kan ses i fanen, Immunologiske analyser:

 • Immunologiske analyser, der varetages af Transfusionscentret fx. HIV, HBV, HCV. Hvis disse er udført, vil resultater og kommentarer kunne ses ved opslag.
 • Hæmostaseanalyser f.eks. Rotem- og Multiplate.

 

Der kan gives tolkningshjælp ved at trykke på luppen.   

  

Alle spørgsmål vedrørende InterInfo skal rettes til IT-afdelingen via Helpdesk.

IT-Driftstatus oplyser via pop-op billede på skrivebordet, når der er driftsmæssige problemer med InterInfo.


 
3.2) InterInfo via Sundhedsplatformen


Vælg i Parakliniske systemer: Blodbank: Interinfo resultat 

 NB! Elektronisk blodbestilling og elektronisk opsætning af blod kan kun åbnes ved at vælge:
Blodbank: Interinfo bestilling. Se Elektronisk blodbestilling Dok-ID. 361591 og Elektronisk opsætningskontrol og rapportering Dok-ID 463366.


 
3.3) Oversigt over informationer ved opslag

 
3.3.1) Patient mangler eller er uden analyseresultater

 

OBS! Ved forkert indtastning af cpr-nr., fremkommer dette billede også!

 

 

Patienten kendes i Prosang, men der er ikke udført analyser.

 

 


 
3.3.2) Arbejde udføres

 

 


 
3.3.3) Blodtype findes, gyldig BAC-test mangler

 


 
3.3.4) Gyldig BAC-test

 

 

 


 
3.3.5) Gyldig BF-test med reservationer

 

 


 
3.3.6) Analysehistorik

 

Anden analyse

 

Klik på Anden analyse for at se svaret.


 

 


 
3.3.7) Transfusionshistorik

 


 


 
3.3.8) Immunologiske analyser

 

 


 
3.3.9) Udprintning af skærmbilleder i InterInfo

 

Blodtypesvar og BAC/BF-test svar er kun til orientering og behøver modsat tidligere ikke længere, at være et udskrevet journalpapir. Der kan dog printes et svar ud fra InterInfo, hvis dette ønskes:

 


1. Klik med musen på skærmbilledet i InterInfo

2. Tast Ctrl+p og dialogboks vil fremkomme


3. Vælg udskriv, hvis det er den rigtige printer


 
4) Ansvarsforhold

 

Den regionale IT-afdeling (Helpdesk) har ansvaret for, at give meddelelser via driftinfo, når systemet ikke er tilgængeligt.

Se også: Transfusionsbehandling - overordnede ansvarsforhold Dok-ID 273407

 

 


 
5) Dokumentation

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

InterInfo (Blodbank) -  Tidligere benævnt Web-blod og Prosang


 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338)


 
14.11.2017