Transfusionsinstruktion, Regional. Opslag i blodbanksystemet (InterInfo), TI

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Generelt om InterInfo
3.2) Find InterInfo i Sundhedsplatformen
3.3) Fane oversigt - InterInfo resultat
3.4)  Fane oversigt - InterInfo bestilling
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er, at beskrive anvendelsen af InterInfo, og hvilke oplysninger der kan indhentes.


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale i Region Sjælland, der arbejder med blodtransfusion, stamcelletransplantation eller vævstransplantation.


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Generelt om InterInfo

 

InterInfo tilgås via Sundhedsplatformen og er adgang til Klinisk Immunologisk Afdelings IT-system, hvor informationer som er relevante i forhold til graviditet, transfusion eller transplantation kan findes.

Det forventes, at man på afdelingerne foretager opslag i InterInfo, inden blodtypebestemmelse, BAC- eller BF-test bestilles, så unødvendige prøvetagninger og analyser foretages.
Tilsvarende bør der altid foretages opslag i InterInfo, inden blodbanken ringes op.

 

Der findes to InterInfo billeder:

 

 • Blodbank: InterInfo bestilling
 • Blodbank: InterInfo resultat

 

InterInfo bestilling: indeholder 6 faner og anvendes ved bestilling af blodkomponenter og ved elektronisk opsætningskontrol af blodkomponenter.

 

InterInfo resultat: indeholder 4 faner og anvendes ved opslag for analyseresultater eller for at kontrollere om bestilte blodkomponenter er klar til afhentning til patienten.

 

 

Oplysninger, der kan ses i fanen, patientinformation:

 • Om der findes Blodtype, og/eller om den evt. er under udførelse. 
 • Om der er antistofsvar (påvist irregulære blodtypeantistoffer, samt specificitet),
 • Om BAC-test er kan anvendes. 
 • Om der er en gyldig BAC-/BF-test, eller om udførelse pågår
 • Om der er reserverede komponenter (betyder at BF-test pågår)
 • Om der er blodkomponenter klar til afhentning (Der skal stå UDLEVERET - ikke reserveret).

  * Bemærk at "udleverede komponenter" kun fjernes fra billedet, når der anvendes elektronisk opsætningskontrol, hvis ikke, vil de stå som "udleverede" frem til, at blodbanken har modtaget Transfusionsjournalen og transfusionsrapporteret komponenten.

 

Oplysninger, der kan ses i fanen, Transfusionsmedicinske analyser:

 • Svar på bestilte DAT (Direkte Antiglobolin Test)
 • Svar på bestilt KAT (Kulde Agglutinin Titer)
 • Svar på udførte transfusionskomplikationer
 • Blodtypebestemmelser udført på patienten

 

Oplysninger, der kan ses i fanen, Transfusionshistorik:

 • Hvilke blod- og vævskomponenter patienten har modtaget inden for en indtastet periode. Der kan filtreres mellem komponenttyper og tidsperiode.

 

Oplysninger, der kan ses i fanen, Immunologiske analyser:
Underfanerne: " Smittemarkører, Immunologi, Stamceller, Hæmostase" fremkommer hvis der findes analyser inden for området.

 

 • Svar på Smittemarkøreranalyser
 • Svar på Stamcelleanalyser
 • Svar på Immunologiske analyser, herunder Antenatale RHD genotyper og ANA screen
 • Svar på Hæmostase analyser

 

 

Der kan gives tolkningshjælp ved at trykke på luppen.   

  

Fejlstatus

Ved fejlstatus i InterInfo skal der rettes henvendelse til IT-afdelingen via Helpdesk.
IT-Driftstatus oplyser via pop-op billede på skrivebordet, når der er driftsmæssige problemer med InterInfo.


 
3.2) Find InterInfo i Sundhedsplatformen


Patienten skal være i kontekst. Der vælges "Vis journal" og "Laboratoriesvar". Herfra kan der vælges "Blodbanken InterInfo bestilling" eller "Blodbanken InterInfo resultat


Billede 1


 
Eller skriv "Interinfo" i søgefeltet og vælg mellem
Blodbank: InterInfo resultat.
Blodbank: InterInfo bestilling
 
Billede 2
 

 
3.3) Fane oversigt - InterInfo resultat

 

I InterInfo findes forskellige faner med oplysninger. I de to InterInfo er der 4 faner som er ens, men i "InterInfo bestilling" er der yderligere to faner, som anvendes ved bestilling af blodkomponenter eller elektronisk opsætning af blodkomponenter, se afsnit 3.4.

 

Fane 1 (En oversigt over blodtype og BAC-/BF-test, samt reservationer)

 

 
 
Fane 2 (Her fremkommer en liste over de udførte analyser og med dato)
 


 
Fane 3 (Her er søgefunktion på tidsperiode og komponenttyper)
 
 
 
Fane 4 (Hæmostase og virologiske analyser)
 
 
Fane 4 - udvidet (Ved at åbne forstørrelsesglasset - tilføjes referenceværdierne)

 
 

 
3.4)  Fane oversigt - InterInfo bestilling

 

 

Fane 3 (Her kan der bestilles blodkomponenter i blodbanken. Bestilling kan foretages mellem kl. 08.00 og 22.00. Bestilling uden tidsperioden vil blive håndteret dagen efter kl. 08.00, medmindre bestillingen følges op med en telefonisk kontakt til blodbanken).
 
Ved bestilling af blod til LIVSTRUENDE BLØDNING - RING TIL BLODBANKEN !
 
 
 
 
Fane 3 - udvidet (De hvide felter skal udfyldes.)
 
 
Fane 3 - udvidet (Indikation for transfusion, valgmuligheder).
 
 
 
Fane 4 (Elektronisk opsætningskontrol) Se mere info om dette i Transfusionsinstruktion, Regional - ELEKTRONISK opsætning af blodkomponenter Dok ID 463366

 
 
 
 
Fane 5 (fanen anvendes ikke pt.)
 
 
 
 
 

 
4) Ansvarsforhold

 

Den regionale IT-afdeling (Helpdesk) har ansvaret for, at give meddelelser via driftinfo, når systemet ikke er tilgængeligt.

 


 
5) Dokumentation

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

InterInfo: Opslag i Klinisk Immunologisk Afdeling / Blodbankens IT system.


 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338)


 
26.05.2021