Koriogonadotropin beta [HCG];P (doubletest), KBA

 

Kvantitetsnummer

1580

SP: Bestil gruppen DNK35905 Doubletest gruppe;Foster

 

Kortnavn
Koriogonadotropin beta [HCG];P

 

Synonym

HCG beta; Frit beta HCG; Choriogonadotropin fri beta-kæde

 

Analyseforkortelse

DOU_HCG beta

 

IUPAC

NPU01580 P—Choriogonadotropin beta-kæde; arb.stofk.(IRP 75/551; proc.) = ? IU/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

Indgår som en del af Doubletest.


Udføres
Udføres på hverdage på de Klinisk Biokemiske Afdelinger, Næstved og Roskilde. Udføres mindst 3 hverdage pr. uge.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 3. Se venligst svartider, DOK 597944


Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum

 

Glastype:

Gelglas

 

Mængde:

Minimum 1 mL serum.

  
Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring i Klimaskab

 10 timer ved 21 +/- 1 °C

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 6 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 2 døgn ved 20 °C, 5 døgn ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres, som Q-mærket post. Dog ikke op til helligdage, hvor prøven istedet fryses og sendes på tøris. I varme sommerperioder med temperaturer over 25 °C, bør de gravide henvises til ambulant prøvetagning.

 

Referenceinterval

Del af Doubletest, se denne.

 

Benyttes til risikoberegning.


Ringegrænser

Ingen

 

Indikation
Risikoberegning for kromosomabnormaliteter hos foster. Tilbydes til alle gravide.

 

Medicinsk baggrund
Testen er den ene analyse i Double testen. Den anden er Pregnancy-associated plasma protein A. Double testen er en del af 1. trimesterscreening, og prøven tages fra uge 8+0  (8 fulde uger svarende til påbegyndt 9. uge). Disse to markører er rimelig uafhængig af moderens alder og nakkefoldens tykkelse, hvorved det er muligt at inkludere markørerne i en risikoberegning for kromosomabnormalier baseret på aldersrisiko, nakkefoldsmål og biokemi. 

Hos kvinder med fostre med trisomi 21, er koncentrationen af frit beta-HCG cirka dobbelt så høj, som hos kvinder med raske fostre. Koncentrationen er nedsat til mindre end 40 % af det normale i de tilfælde, hvor fostret har trisomi 13 eller 18. 

Ref. Lennart Friis-Hansen; Indførelse af 1. trimester screening med dobbelt-test, Klinisk Biokemi i Norden, 4, 2005.

  

Tolkning
Tolkes ikke som enkeltstående parameter.

 

Variation på analyseresultat

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

9,6 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

 *Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

Revideret 2021-03-04


 
04.03.2021