Choriogonadotropin beta (HCG);P (doubletest), KBA

 

Kvantitetsnummer

1580

SP: Bestil gruppen DNK3590 Doubletest gruppe;Foster

 

Kortnavn
Choriogonadotropin beta (HCG);P

 

Synonym

HCG beta; Frit beta HCG

 

Analyseforkortelse

HCG Beta

 

IUPAC

NPU01580 P—Choriogonadotropin beta-kæde; arb.stofk.(IRP 75/551; proc.) = ? IU/L

 

Pris

Indgår som en del af doubletest.


Udføres
Mindst 3 hverdage pr. uge

De klinisk Biokemiske afdelinger Næstved og Roskilde.


Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum

 

Glastype:

Serum gelglas

 

Mængde:

Minimum 1 mL serum.

  
Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod ved 21 °C. 

 

Centrifugeres og adskilles inden:         

 

4 timer efter prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse

 

2 døgn ved 20-25 °C, 5 døgn ved 2-8 °C, 6 mdr. ved -20 °C.

 

Forsendelse:

 


Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum, kan sendes som almindelig post. Dog ikke op til helligdage, hvor prøven istedet fryses og sendes på tøris. I varme sommerperioder med temperaturer over 25 °C, bør de gravide henvises til ambulant prøvetagning.

 

 

Referenceinterval

Del af Doubletest, se denne.

 

Benyttes til risikoberegning.


Ringegrænser

Ingen

 

Indikation
Risikoberegning for kromosomabnormaliteter hos foster. Tilbydes til alle gravide.

 

Medicinsk baggrund
Testen er den ene analyse i Double testen. Den anden er Pregnancy associated plasma protein. Double testen er en del af 1. trimesterscreening, og prøven tages fra uge 8+0  (8 fulde uger svarende til påbegyndt 9. uge). Disse to markører er rimelig uafhængig af moderens alder og nakkefoldens tykkelse, hvorved det er muligt at inkluderer markørerne i en risikoberegning for kromosomabnormalier baseret på aldersrisiko, nakkefoldsmål og biokemi. 

Hos kvinder med fostre med trisomi 21, er koncentrationen af frit beta-HCG cirka dobbelt så høj, som hos kvinder med raske fostre. Koncentrationen er nedsat til mindre end 40 % af det normale i de tilfælde, hvor fostret har trisomi 13 eller 18. 

Ref. Lennart Friis-Hansen; Indførelse af 1. trimester screening med dobbelt-test, Klinisk Biokemi i Norden, 4, 2005.

  

Tolkning
Tolkes ikke som enkeltstående parameter.


Variation på analyseresultater

Analyseusikkerhed

Ekspanderet usikkerhed  (2 X CV%teknisk)

9,6 %

Biologisk variation (intraindividuel)  

Ukendt

Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige

Dato

Revideret 2017-11-27


 
21.03.2018