Doubletest gruppe;Foster, KBA

 

Kvantitetsnummer

35905 (indeholder 1580 og 22157)

SP: DKN35905

     

Kortnavn

Doubletest gruppe;Foster

Indeholdende:

Koriogonadotropin beta [HCG];P

PAPP A;P

Synonym

Dobbeltest, Doubletest

Choriongonadotropin fri beta-kæde, hCG beta

PAPP-A

Analyseforkortelse

Double gr

HCG beta

PAPP A

IUPAC

DNK35905 Foster—Trisomi-relateret syndrom; risiko(liste; proc.)

Indeholdende:

NPU01580 P—Choriogonadotropin beta-kæde; arb.stofk.(IRP 75/551; proc.) = ? IU/L

NPU22157 P—Pregnancy-associated plasma protein A; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Der svares på:

EPC00218 HCG(Doubletest);P

EPC00219 PAPP A(Doubletest);P

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Mindst 3 hverdage pr. uge

De klinisk Biokemiske afdelinger Næstved og Roskilde.

Prøven skal rekvireres til det sygehus, som det forventes at føde på.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum

 

Glastype:

Serum gelglas

 

Mængde:

Minimum 1 mL serum.

  
Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod ved 21 °C. 

 

Centrifugeres og adskilles inden:         

 

4 timer efter prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse

 

2 døgn ved 20-25 °C, 5 døgn ved 2-8 °C, 6 mdr. ved -20 °C.

 

Forsendelse:

 


Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum, kan sendes som almindelig post. Dog ikke op til helligdage, hvor prøven istedet fryses og sendes på tøris. I varme sommerperioder med temperaturer over 25 °C, bør de gravide henvises til ambulant prøvetagning.

  

Referenceinterval

Benyttes til risikoberegning.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Risikoberegning for kromosomabnormaliteter hos foster. Tilbydes til alle gravide.

 

Medicinsk baggrund

Doubletesten består af 2 uafhængige analyser. Choriogonadotropin beta (HCG);P og Pregnancy associated plasma protein;P.

Double testen er en del af 1. trimesterscreening, og prøven tages fra uge 8+0  (8 fulde uger svarende til påbegyndt 9. uge). Disse to markører er rimelig uafhængig af moderens alder og nakkefoldens tykkelse, hvorved det er muligt at inkluderer markørerne i en risikoberegning for kromosomabnormalier baseret på aldersrisiko, nakkefoldsmål og biokemi.  

Hos kvinder med fostre med trisomi 21, er koncentrationen af frit beta-HCG cirka dobbelt så høj, som hos kvinder med raske fostre. Koncentrationen er nedsat til mindre end 40 % af det normale i de tilfælde, hvor fostret har trisomi 13 eller 18.

Hos kvinder med fostre med trisomi 21 og trisomi 13 og 18 er koncentrationen af PAPP-A mindre end det halve af, hvad den er hos kvinder med raske fostre på samme gestationsalder.

Ref. Lennart Friis-Hansen; Indførelse af 1. trimester screening med dobbelt-test, Klinisk Biokemi i Norden, 4, 2005.

 

Variation på analyseresultater

 

Choriogonadotropin beta (HCG);P

Ekspanderet usikkerhed  (2 X CV%teknisk)

9,6 %

Biologisk variation (intraindividuel)  

Ukendt

Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige

Pregnancy associated plasma protein;P

 

 

Niveau

0,32 IU/L

Niveau

1,6 - 4,5 IU/L

Ekspanderet usikkerhed  (2 X CV%teknisk)

13,6 %

12,0 %

Biologisk variation (intraindividuel)  

Ukendt

Ukendt

Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives, hvornår to resultater er signifikant forskellige

Tolkning

Tolkningen består af en risikoberegning, som foretages i et specielt udviklet og godkendt IT-program.

  

Dato

Revideret 2018-09-21


 
21.09.2018