Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder, TI

 
0) Ændringslog
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Laboratorier - Svartider - Informationsfolder
3.1.1) Oplysninger om laboratorier i Region Sjælland
3.1.2) Analyser og svartider i Region Sjælland
3.1.3) Informationsfolder om blodtransfusion
3.2) Kvittering for udleverede blodkomponenter (blodfortegnelse)
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
0) Ændringslog

 

Bilag 10 Analyser og svartider er ændret for blodtypebestemmelsen, så svartider er i overenstemmelse med LMV


 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er at give faktuelle oplysninger mm. indenfor Klinisk immmunologi i Region Sjælland.


 
2) Anvendelsesområde

 

Region Sjælland


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Laboratorier - Svartider - Informationsfolder

 
3.1.1) Oplysninger om laboratorier i Region Sjælland

 

bilag 1 Oplysninger om laboratoriet i Slagelse

bilag 2 Oplysninger om laboratoriet i Holbæk

bilag 3 Oplysninger om laboratoriet i Roskilde

bilag 4 Oplysninger om laboratoriet i Køge

 

bilag 5 Oplysninger om laboratoriet i Næstved

 

bilag 6 Oplysninger om laboratoriet i Nykøbing Falster

 

bilag 7 Transfusionsservice af Ringsted sygehus

bilag 8 Transfusionsservice af Kalundborg Sundheds- og akuthus

 

bilag 9 Transfusionsservice af Nakskov Sundheds- og akuthus


 
3.1.2) Analyser og svartider i Region Sjælland

 

bilag 10 Analyser og svartider i Region Sjælland


 
3.1.3) Informationsfolder om blodtransfusion

 

bilag 11 Informationsfolder om blodtransfusion (september 2009)


 
3.2) Kvittering for udleverede blodkomponenter (blodfortegnelse)

 

bilag 12 Kvittering for udleverede blodkomponenter (blodfortegnelse)


 
4) Ansvarsforhold

 

Se: Transfusionsbehandling - Overordnede ansvarsforhold.


 
5) Dokumentation

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, i 2015 og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Ingen.


 
7) Referencer

Referencedokument (Dok ID 252338)

 

Bilag:
bilag 01, Oplysninger om laboratoriet i Slagelse
bilag 02, Oplysninger om laboratoriet i Holbæk
bilag 03, Oplysninger om laboratoriet i Roskilde
bilag 04, Oplysninger om laboratoriet i Køge
bilag 05, Oplysninger om laboratoriet i Næstved
bilag 06, Oplysninger om laboratoriet i Nykøbing Falster
bilag 07, Transfusionsservice af Ringsted sygehus
bilag 08, Transfusionsservice af Kalundborg Sundheds- og akuthus
bilag 09, Transfusionsservice af Nakskov Sundheds- og akuthus
bilag 10, Analyser og svartider i Region Sjælland
bilag 11, Informationsfolder om blodtransfusion (september 2009)
bilag 12, Kvittering for udleverede blodkomponenter (blodfortegnelse)
09.12.2016