Transfusionsinstruktion, Regional. Afhentning af blod på vital indikation, TI

Slettet dokument

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Afhentning af blod på vital indikation (patienter ældre end 3 måneder)
3.2) Afhentning af blod på vital indikation til babyer under 3 måneder
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At sikre korrekt udlevering af blodkomponenter på vital indikation i tilfælde, hvor personale fra kliniske afdelinger selv afhenter blod i blodbankens udleveringskøleskab.

 


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruksen henvender sig til sundhedspersonale der afhenter blod fra blodbankens 0 RhD neg akutlager uden medvirken fra blodbankens personale.


 
3) Fremgangsmåde

 

 


 
3.1) Afhentning af blod på vital indikation (patienter ældre end 3 måneder)

 

 1. Åbn udleveringskøleskabet og find kurven VITAL INDIKATION, mærket med nedenstående billede.
 2. Blodkomponenterne i kurven er fastgjort med kabelbindere, som skal klippes op. Frigør den eller de komponenter i kurven, der skal anvendes til patienten (saks findes fastgjort til kurven eller nær ved køleskabet).

 3. Forrest på komponenten findes 3 papirer (Se bilag 1: Billede af en klargjort 0 RhD neg portion):

   • En kort beskrivelse af, hvad man skal sikre sig ved afhentningen. Læs denne omhyggeligt og følg vejledningen

   • En depotændringsseddel

   

   • En Transfusionsjournal

     

 4. Transfusionsjournalen skal stemples og forblive på komponenten.
  På afdelingen noteres patientens navn og CPR-nummer på transfusionsjournalen (evt. Ukendt person og erstatnings CPR-nr.). Transfusionsjournalen skal efter transfusion, og senest 48 timer, sendes til Transfusionscentret/den lokale blodbank. HUSK underskrift for opsætning samt kontrol.

 5. På depotændringssedlen skal der noteres afhentende afdeling (evt. CPR-nr. hvis der er tid til dette), og den skal forblive i kurven i køleskabet.

 
3.2) Afhentning af blod på vital indikation til babyer under 3 måneder

 

 1. Åbn udleveringskøleskabet og find bakken mærket KUN TIL BABYER med nedenstående billede.  Blodkomponenterne i kurven er fastgjort med kabelbinder, som skal klippes over. Frigør den komponent i kurven, der skal anvendes til babyen. (Saks findes fastgjort til kurven eller nær ved køleskabet).

 2. Forrest på komponenten findes 3 papirer (Se bilag 1: Billede af en klargjort 0 RhD neg portion)

  • En kort beskrivelse af, hvad man skal sikre sig ved afhentningen. Læs denne omhyggeligt og følg vejledningen (se bilag 2: Vital indikation)
  • En transfusionsjournal

  • En depotændringsseddel  

 3. Transfusionsjournalen skal stemples og forblive på komponenten. På afdelingen noteres barnets navn og CPR-nr.  samt moderens CPR-nr., på transfusionsjournalen. Transfusionsjournalen skal efter transfusion, og senest 48 timer, sendes til Transfusionscentret/den lokale blodbank. HUSK de to underskrifter/Outlook-signaturer på transfusionsjournalen (den ansvarlige og kontrollanten).


 4. På depotændringssedlen skal der noteres afhentende afdeling (og evt. barnets, navn, CPR-nr. eller maters CPR-nr. hvis der er tid til dette!). Følgesedlen skal forblive i kurven køleskabet.

 
4) Ansvarsforhold

 

De påhviler blodbankens personale at sørge for, at der til enhver tid findes 0 RhD negative erytrocytkomponenter i akutkurven til behandling på vital indikation og bestrålede 0 RhD negative erytrocytkomponenter til babyer i babykurven.

 

For at sikre, at der til enhver tid findes blodkomponenter til rådighed, SKAL afhenter, så hurtigt det er muligt og uanset tidspunktet på døgnet, telefonisk informere Transfusionscentret/lokale blodbank om afhentningen.

 

Afhenter har ansvar for at følge vejledningen på blodkomponenten.

 

Afhentende afdeling skal efter transfusionen, returnere transfusionsjournalen i udfyldt stand til Transfusionscentret/den lokale blodbank.

 

Se også: Transfusionsbehandling - Overordnede ansvarsforhold.


 
5) Dokumentation

 

Information om hver enkelt transfusion, registreres i blodbankens IT system (Prosang), af blodbankspersonalet, så snart oplysningerne angående transfusion  er modtaget fra afhentende afdeling.

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, i 2012 og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Vital indikation  =  Motivering for behandling ved truende livsfare


 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338)

 

Vejledning nr. 9154 af 22. februar 2007 om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. (Epikrisevejledningen)

 

 


 

Bilag:
bilag 1, Billede af en klargjort 0 RhD neg portion
20.09.2013