Kreatinkinase;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

19656

SP: NPU19656

 

Kortnavn

Kreatinkinase;P


Synonym

Total-CK, CK, Creatinkinase

 

Analyseforkortelse

CK


IUPAC

NPU19656 P—Creatinkinase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/l


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt,

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Plasma

Glastype: Lithium-heparin gelglas

Mængde: 1 ml serum/plasma

 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

2 døgn

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

2 døgn ved 20 °C, 7 dage ved 4 °C, 4 uger -20 °C

Forsendelse

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens

Hæmolyse.

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin på grund af risikoen for fejlagtigt høje resultater.

 

 

 

Referenceinterval

 

 Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

 

6 mdr.

2 år

36 - 380

U/L*

 

2 år

10 år

36 - 230

U/L 

 

10 år

14 år

48 - 400

U/L

 

14 år

19 år

42 – 540

U/L

Kvinder

19 år

 

35 - 210

U/L**

 

 

 

 

 

Mænd

19 år

50 år

50 - 400

U/L **

 

50 år

 

40 - 280

U/L

*DSKB 2015

**Norip

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af og monitorering af muskelsygdomme og muskelskader.

Ved mistanke om akut myokardieskade bør undersøgelsen erstattes af Troponin I eller Troponin T

 

Medicinsk baggrund

Intraindividuel: Ca. 20 U/l variation. Den individuelle koncentration varierer med muskelmasse og træningstilstand.

 

Interindividuel: Det enkelte individs koncentration er bestemt af muskelmassens størrelse.

 

Fysisk aktivitet: Betydelig stigning ses ved muskelarbejde. Selv moderat arbejde øger aktiviteten med 50%.

 

Graviditet: Hos gravide stiger enzymkoncentrationen i løbet af svangerskabet til aktivitet omkring 20% over udgangsværdi.

 

Tolkning

Kun høje værdier har klinisk betydning.

 

Værdier op til 100 gange referenceinterval kan ses i tidligt stadie af Duchenne’s muskeldystrofi, ved udbredt muskelskade, f.eks. ved rhabdomyolyse og ved Reyes syndrom.

 

Moderat høje værdier, 4-8 gange referenceinterval, kan forekomme ved Duchenne’s muskeldystrofi i sene stadier, ved aktive myositter og muskelnekroser af mere begrænset omfang, efter kirurgisk indgreb og kraftigt muskelarbejde.

 

Let forhøjet værdi, 1,5-3 gange øvre referenceinterval kan ses ved hypothyreose, ved myopatier i inaktivt stadium, ved progredierende spinalmuskelatrofi og hos en del bærere af anlæg for Duchenne’s muskeldystrofi.

Hos patienter i behandling med Statiner, kan der hos få procent ses en stigning af CK.

Typisk er CK normal ved neurogene muskelsygdomme.

 

Variation på analyseresultat

 

Niveau 84 U/l

Niveau 253 U/l

Niveau 610 U/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

11,0 %

11,0 %

10,7 %

Biologisk variation (intraindividuel)

22,8 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

65 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-12-11


 
11.12.2020