Rekvirering af patologiundersøgelse i WEBREQ , SPA

 
1) Rekvirering af patologius. i Webreq: Laboratoriemedicin
2) Vejledninger til patologiundersøgelser
3) Mærkning af prøver, prioritering mv. og forsendelse
4) Patologisvar
5) Utensilier inkl. prøvetagningsblanketter (PTB)
6) Kontaktpersoner og opsætning af printer
7) Nødprocedure/Nødblanket
 
1) Rekvirering af patologius. i Webreq: Laboratoriemedicin

 

For elektronisk rekvirering via Webreq henvises til www.smds.dk

Webreq brugermanual kan findes under menuen Webreq - Hjælp til webreq.

 

Tandlæger anvender https://ediportalen.dk/

 

Vedr. rekvisitioner til patologi: 
 

 • Histologi og cytologi oprettes på hver sin rekvisition.
 • Alle hhv. histologiske eller cytologiske materialer skal oprettes på samme rekvisition.

   

 • Hvis rekvisitionen oprettes en anden dag end prøven tages, skal dato rettes inden rekvisitionen sendes.
 • Prøver til patologi må IKKE lægges på hotel. Rekvisitioner på hotel kan ikke hentes af patologi.
 • Når rekvisitionen er sendt kan den ikke ændres eller trækkes tilbage, men PTB'en kan genudskrives, hvis der opstår fejl under udskriften.

 

 • PTB'en (PrøveTagningsBlanket/rekvisitionssedlen) skal ikke medsendes.
      
 • Elektroniske rekvisitioner, der er sendt til patologi i Næstved og Roskilde, kan modtages af begge patologisnit i Region Sjælland.
  Ved cervixcytologiske us. vil det automatisk fremgå af PTB'en, at prøven skal sendes til patologiafdelingen i Næstved.
  For oplysning om hvilke prøver, der skal sendes til hhv. Næstved og Roskilde, se vejledningerne 'Histologisk undersøgelse' og 'Cytologisk undersøgelse - Andet'.
    
 • Ubrugte rekvisitioner vil automatisk blive slettet i patologiafdelingens edb-system efter 2 mdr.
  Bemærk at sletningen i patologisystemet IKKE sletter ubrugte rekvisitioner på Reminderserveren ifbm. 'Tilbagesvar'.
 
2) Vejledninger til patologiundersøgelser

 

Diverse vejledninger vedr. patologiundersøgelser kan findes på http://lmv.regionsjaelland.dk/ 

under analyser, specialvejl./Patologi og varebestilling

 

F.eks.: 

Cytologisk undersøgelse - Cervix

Cytologisk undersøgelse - Andet

Histologisk undersøgelse


 
3) Mærkning af prøver, prioritering mv. og forsendelse

 

Vedr. mærkning af prøver inkl. beholdere til cervixcytologisk materiale og prioritering.
Se: Mærkning af prøver og rekvisitioner til patologius., samt prioritering (rutine, pakke og haste) og betaling

 

Prioritering:

 • Prioriteten 'Haste' må kun anvendes ved patienter med livstruende/akut behandlingskrævende sygdom og SKAL meldes telefonisk inden for afdelingens åbningstid.

 

 • Prioriteten 'Pakkeforløb' omfatter prøver der indgår i et kræftpakkeforløb jf. sundhedsstyrelsens beskrivelser af pakkeforløb på kræftområdet.
  https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/pakkeforloeb
  Prøver der ikke er en del af sundhedsstyrelsens kræftpakkeforløb skal oprettes som rutineprøver, evt. med angivelse af en svar senest dato under klinisk oplysninger.

 

Vedr. forsendelse: Forsendelse af prøvemateriale Patologi 


 
4) Patologisvar

 

Patologisvar sendes elektronisk til modtagers EDI lokalisationsnummer, så snart svaret er godkendt af patologiafdelingen.

Patologiafdelingen har ingen indflydelse på, hvordan de enkelte lægesystemer behandler/sorterer svarene.

 

Patologisvar fra andre læger/sygehusafdelinger i hele DK kan tilgås fra laboratoriesvarportalen, der henter oplysninger fra patologidatabanken - Patobank.

Manual til laboratoriesvarportalen kan findes på https://www.smds.dk/hjaelp-til-webreq/

 

Se evt. også:

Svarmodtagere, tlf.nr. og samtykke Patologi

Svartider Patologi


 
5) Utensilier inkl. prøvetagningsblanketter (PTB)

 

Se: Reagenser, prøvebeholdere, stregkoder mv. til patologius.


 
6) Kontaktpersoner og opsætning af printer

 

 • Ved opstart mv. af almen og speciallæge praksis:
  • Kontakt din laboratoriefaglige konsulent (fra biokemisk afdeling)
   Regionernes webreq kontaktpersoner kan findes på: https://www.smds.dk/hjaelp-til-webreq
  • Patologiafdelingen skal have oplysninger om ydernr., navn på praksis og EDI-lokalisationsnr. for at kunne modtage rekvisitioner og sende svar. Informationerne vil normalt være modtaget fra regionen.
    
 • Ved opstart af tandlæger:
  • Kontakt Medcoms tandlægedatakonsulent. Kontaktoplysning kan findes på medcom.dk: https://www.medcom.dk/projekter/tandlaegeomraadet
  • Patologiafdelingen skal have oplysninger om ydernr., navn på tandlægepraksis og EDI-lokalisationsnr. for at kunne modtage rekvisitioner og sende svar

 

 

 • Ved problemer med læge-/tandlægesystemet:
  Kontakt egen systemleverandør
   
 • Ved problemer med print af PTB.
  Ved udskrift af PTB’er er det vigtigt at sideopsætningen på PC’en er indstillet korrekt. 
  https://smds.dk/faq/ kan man under spørgsmålet 'Jeg har problemer med at printe' finde en vejledning til 'Opsætning så tekst og etikette rammer korrekt i Chrome eller Edge'
    
 • Ved problemer med webreq: 
 
7) Nødprocedure/Nødblanket

 

Hvis Webreq ikke kan anvendes og afsendelsen af prøven ikke kan vente, kan papirrekvisition anvendes som nødprocedure/nødblanket.

printes fra LMV-dok: Rekvisitioner til Patologi


 
03.05.2021