Kortisol;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

1787

SP: NPU01787

 

Synachten-test:

1789

SP: EPC00011

 

Synachten-test på børn.

SP: EPC00012

 

Kortnavn

Kortisol;P

 

Synonym

Cortisol, Compound F, Hydrocortison, Synachten, Synakten

 

Analyseforkortelse

Kortisol


IUPAC

NPU01787 P—Cortisol; stofk. = ? nmol/L

 

Synacthen-test, gruppenummer 1789:
SUH: Prøvetagning til Synachten-test udføres kun efter aftale med KBA.

Holbæk: I Holbæk udføres testen i Medicinsk Fælles Ambulatorium. Praksis skal derfor kontakte dem for at aftale tid.

 

Her tages Kortisol før og 30 min efter belastning.

NPU04139 P—Cortisol; stofk.(0 min) = ? nmol/L (kor 0min)
NPU04140 P—Cortisol; stofk.(30 min) = ? nmol/L (kor 30min)

NPU04968 P—Cortisol; stofk.(60 min) = ? nmol/L (kor 60 min)


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres 3 gange ugentligt på Klinisk Biokemisk Afdeling SUH Køge (Roche immunkemisk) og Klinisk Biokemisk Afdeling, Slagelse Sygehus (LCMS).

 

Svartider
Holbæk: Analysen tilhører svargruppe 3.

Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Serum (Køge)

Heparinplasma (Slagelse)

 

Glastype:

Gelglas

 

Mængde:

2 ml

 

Patientforberedelse

Graviditet, kontraception og østrogenterapi influerer på koncentrationen af bindingsproteiner  (bl.a. cortikosteroidbindende globulin) og koncentrationen af frit kortisol (1,2,3). For at undgå fejltolkning af testresultatet, bør kvinder derfor ikke have indtaget kontraception eller østrogenterapi én måned op til synachtentest.

 

Ved immunkemisk analyse skal Prednison, 6-alfa-methylprednisolon eller Prednisolonbehandling seponeres senest 12 timer før prøvetagning. Hvis seponering ikke er muligt henvises til bestilling af Kortisol;P bestemt ved LC-MS/MS (Slagelse Sygehus), som specifikt måler Kortisol, uden interferens fra medikamentet.

 

Ved anvendelse af immunkemisk metode (Roche), bør der ikke tages prøver fra patienter, som modtager terapi med betydelige biotindoser (dvs. > 5 mg/dag), før mindst 8 timer efter

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)  7 døgn
Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse 7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C og 12 mdr. ved -20 °C
ForsendelseCentrifugeret gelglas kan sendes som Q-mærket post
Interferens ved immunkemisk metode (Roche) Icterus > 428 µmol/L, Hæmolyse > 5 g/L, Lipæmi > 15 g/L, Biotin > 123 nmol/L, IgA > 10 g/L og IgM > 10 g/L, Reumafaktor > 600 kIU/L, Prednison, 6-alfa-methylprednisolon og Prednisolon. 

 

Referenceinterval

Morgen fra kl. 6 til 10: 133 - 537 nmol/L (3)

Eftermiddag fra kl. 16 til 20: 68 – 327 nmol/L (3)

 

Efter ACTH-test (Synacthen-test) ses almindeligvis en 30 min. P-Kortisol større end 420 nmol/L. Værdier under 420 nmol/L kan være forenelig med binyrebarkinsufficiens (4).

 

Efter hæmning med 1,0 mg dexamethason over en nat, ses almindeligvis en hæmning af P-Kortisol mindre end 50 nmol/L. Manglende suppression kan være forenelig med Cushings syndrom (4).

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om hyperfunktion eller svigt af binyrebarken.

 

Medicinsk baggrund

Kortisol cirkulerer dels bundet til proteiner, dels frit (ikke proteinbundet).

Koncentrationen af Kortisol i serum/plasma udviser betydelig døgnvariation, med laveste værdier ved midnat og højeste værdier om formiddagen.

Ophævet døgnrytme er et tidligt tegn på hypercorticisme

 

Tolkning

Der måles total Kortisol (bundet+frit). Koncentrationen af kortisol i serum udviser betydelig døgnvariation, med laveste værdier ved midnat og højeste værdier om formiddagen. På grund af den udtalte døgnvariation kan enkelt målinger oftest ikke bruges til at vurdere binyrebarkfunktionen, da risikoen for fejlfortolkning er stor. Binyrebarkfunktionen bør i stedet vurderes ved en stimulationstest; synachtentesten.

"Stress" (fysisk aktivitet, sygdom, psykisk påvirkning, smertefuld venepunktur) øger P-Cortisol, hvorfor en enkelt bestemmelse har ringe værdi.

 

En ustresset morgenprøve med P-Kortisol større end 350 nmol/L tyder oftest ikke på binyrebarkinsufficiens.

 

Øget koncentration ses ved østrogenindtagelse samt graviditet, p.g.a. øget proteinbinding.

Hormon-terapi med Østrogener/P-piller inducerer Kortisol-bindingsproteinerne. Disse behandlinger skal være ophørt 4 uger inden synacthen-testen udføres, da der ellers er risiko for falsk høje Kortisol målinger.

 

Molvægt

362,46 g/mol
 

Variation på analyseresultat

Niveau 328 nmol/L Niveau 775 nmol/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 17,2 % 17,2%
 Biologisk variation (intraindividuel) 15,2 % 15,2 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*                               48,4 %

 

 

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant
 

Referencer

1. Meulenberg PM, Ross HA, Swinkels LM, Benraad TJ. The effect of oral contraceptives on plasma-free and salivary cortisol and cortisone. Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry. 1987;165(2-3):379-85.

2. Simunkova K, Starka L, Hill M, Kriz L, Hampl R, Vondra K. Comparison of total and salivary cortisol in a low-dose ACTH (Synacthen) test: influence of three-month oral contraceptives administration to healthy women. Physiol Res. 2008;57 Suppl 1:S193-9.

3. Roche, Instruction for use, Elecsys Cortisol II, 2018-07, V 5.0

4. Cortisolprojekt 2018, DSKB, DES og DEKS, Anbefaling: Rutineanalyse af cortisol i serum og plasma.

 

Dato:

2021-03-23


 
23.03.2021