Kortisol;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

1787

SP: NPU01787

 

Synachten-test:

1789

SP: EPC00011

 

Kortnavn

Kortisol;P

 

Synonym

Cortisol, Compound F, Hydrocortison, Synachten

 

Analyseforkortelse

Kortisol


IUPAC

NPU01787 P—Cortisol; stofk. = ? nmol/L

 

Synacthen-test, gruppenummer 1789:
Prøvetagning til Synachten-test udføres kun efter aftale med KBA.

Her tages Kortisol før og 30 min efter belastning.

NPU04139 P—Cortisol; stofk.(0 min) = ? nmol/L (Kor 0min)
NPU04140 P—Cortisol; stofk.(30 min) = ? nmol/L (kor 30min)


Pris

50,- kr. (2017) ved analyse i Køge (immunkemisk)

90,- kr. (2017) ved analyse i Slagelse (LCMS)

 

Udføres

Dagligt, hverdage (mandag-fredag).

Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus (immunkemisk), Slagelse Sygehus (LCMS).
 

Prøvemateriale

Serum (Køge)

Heparinplasma (Slagelse)

 

Glastype:

Gelglas

 

Mængde:

2 ml

 

Prøvetagning

Der måles total Kortisol (bundet+frit). Koncentrationen af kortisol i serum udviser betydelig døgnvariation, med laveste værdier ved midnat og højeste værdier om formiddagen. På grund af den udtalte døgnvariation kan enkelt målinger oftest ikke bruges til  at vurdere binyrebarkfunktionen, da risikoen for fejlfortolkning er stor. Binyrebarkfunktionen bør i stedet vurderes ved en stimulationstest; synachtentesten.

 

Indtag af p-piller influerer på koncentrationen af bindingsproteiner  (bl.a. cortikosteroidbindende globulin) og koncentrationen af frit kortisol1,2. For at undgå fejltolkning af testresultatet, bør kvinder derfor ikke have indtaget p-piller én måned op til synachtentest.

 

Ved immunkemisk analyse skal Prednison eller Prednisolonbehandling seponeres senest 12 timer før prøvetagning. Hvis seponering af Prednison/Prednisolon ikke er muligt henvises til bestilling af Kortisol;P bestemt ved LC-MS/MS (Slagelse Sygehus), som specifikt måler Kortisol, uden interferens fra medikamentet.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning:

Holdbarhed 7 døgn i fuldblod ved 21°C
Centrifugeres og afpipetteres inden: 7 døgn
Opbevares efter adskillelse:

7 døgn ved 20°C, 7 døgn ved 4°C og 3 mdr. ved -20°C

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post 

 

Referenceinterval

Der anvendes ikke referenceinterval. I stedet bruges en beslutningsgrænse for kortisolkoncentrationen efter 30 min ved synacthentest. Denne beslutningsgrænse er afhængig af den anvendte metode (platformsafhængighed).

 

For immunkemisk analyse udført i Køge er beslutningsgrænsen  450 nmol/L

For LCMS-analyse udført i Slagelse er beslutningsgrænsen  430 nmol/L .

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om hyperfunktion eller svigt af binyrebarken.

 

Medicinsk baggrund

Kortisol cirkulerer dels bundet til proteiner, dels frit (ikke proteinbundet).

Koncentrationen af Kortisol i serum/plasma udviser betydelig døgnvariation, med laveste værdier ved midnat og højeste værdier om formiddagen.

Ophævet døgnrytme er et tidligt tegn på hypercorticisme

 

Tolkning

"Stress" (fysisk aktivitet, sygdom, psykisk påvirkning, smertefuld venepunktur) øger P-Cortisol, hvorfor en enkelt bestemmelse har ringe værdi.

 

Øget koncentration ses ved østrogenindtagelse samt graviditet, p.g.a. øget proteinbinding.

Hormon-terapi med Østrogener/P-piller inducerer Kortisol-bindingsproteinerne. Disse behandlinger skal være ophørt 4 uger inden synacthen-testen udføres, da der ellers er risiko for falsk høje Kortisol målinger.

 

Molvægt

362,46 g/mol
 

Variation på analyseresultat

Niveau 128 nmol/L Niveau 1001 nmol/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 25,2 % 20,2 %
 Biologisk variation (intraindividuel) - -


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel* -

 

 

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant
 

Referencer

1. Meulenberg PM, Ross HA, Swinkels LM, Benraad TJ. The effect of oral contraceptives on plasma-free and salivary cortisol and cortisone. Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry. 1987;165(2-3):379-85.

2. Simunkova K, Starka L, Hill M, Kriz L, Hampl R, Vondra K. Comparison of total and salivary cortisol in a low-dose ACTH (Synacthen) test: influence of three-month oral contraceptives administration to healthy women. Physiol Res. 2008;57 Suppl 1:S193-9.

 

Dato:

Revideret 2017-12-06


 
18.12.2017