Kreatinin; Pt(U)/U, KBA

 

Kvantitetsnummer:

3800

9102

SP nr.: EPC00029

 

Kortnavn

Kreatinin;Pt(U)

Kreatinin;U


Synonym

Creatinin


Analyseforkortelse

Crea


IUPAC

NPU03800 Pt(U)—Creatininium; stofhast. = ? mmol/d

NPU09102 U—Creatininium; stofk. = ? mmol/l

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt, hverdage.

De Klinisk Biokemisk Afdelinger alle laboratorier i Region Sjælland

 

Prøvemateriale

Urin

Glastype: Glas uden tilsætning (beige prop)

Mængde:  Mindst 3 ml velblandet ublodig urin/døgnurin med angivelse af opsamlingsperiode og urinvolumen. 

 

Det er acceptabelt at udfører analysen på surgjort urin.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres inden: 

 

Centrifugeres inden analyse 

Opbevaring:

2 døgn ved 20°C, 6 døgn ved 4°C og 6 måneder ved -20°C.

Forsendelse:

Kan sendes som almindelig post. 

 

Referenceinterval

Kreatinin; Pt(U): 7- 18 mmol/24 timer.

 

Indikation

Kreatinin;Pt(U):

Indgår i bestemmelsen af kreatininclearance. Bruges iøvrigt bl.a. til vurdering af nyrens evne til at udskille kreatinin i forløbet af akut nyreskade (ATIN) og ved behandling af glomerulonefrit.

 

Kreatinin;U:

Indgår i beregninger.

 

Medicinsk baggrund

Kreatin syntetiseres i nyrer, lever og pankreas. Den endogent producerede mængde kreatinin hidhører fra kreatinfosfat og er direkte korreleret til individets muskelmasse. Kreatinin filtreres frit i glomeruli uden reabsorption. Udskillelsen pr. døgn svarer til ca. 2 % af legemets kreatin-pool.

 

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Nefrologisk Selskab anbefaler brug af en beregnet estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR) på basis af P-creatinin til vurdering af nyrefunktion i den daglige klinik, da det er almindeligt accepteret, at det er et bedre mål for nyrefunktion end P-creatinin alene. Endvidere bør eGFR erstatte kreatinin clearance, som mål for GFR.  


Tolkning

Kreatinin;Pt(U):

Høje værdier ses ved prærenalt eller renalt betinget nedsat glomerulærfiltration og ved progredierende uræmi. Lave værdier kan ses ved øget intestinal nedbrydning af kreatinin.
Kreatinin er forhøjet ved nyrelidelser, ved muskel atrofi i aktiv fase og ved muskelskader samt ved immobilitet og fast sengeleje, men falder igen hos langtidssyge med artrofisk muskulatur. Med stigende alder falder såvel muskelmasse som den glomerulære filtration. Referenceintervallet vil derfor stort set være uafhængigt af alder hos yngre og midaldrene voksne. Kreatinin begynder først at stige når nyrefunktionen er faldet ned mod halvdelen af det normale, så anvendt som screningstest er sensitiviteten lav. Der ses døgnvariationer med 30% højere værdier om aftenen end om morgenen. Niveauet kan stige betydeligt 2-12 timer efter et kødrigt måltid. Analysen andvendes som reference ved måling af andre stoffer i urinen og i forbindelse med beregning af Kreatininclearance.

   

Kreatinin;U:

Høje værdier ses ved pågående muskelatrofi. Lave værdier ved nedsat glomerulær filtration prærenal eller renalt betinget.

 

Molvægt

113,12 g/mol

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 5 mmol/l

Niveau 13 mmol/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

13,9 %

13,9 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

24,0 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

69 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-07-07


 
05.08.2020