Kreatinin-clearance; Nyre, KBA

 

Kvantitetsnummer

17160

SP nr.: NPU14048

 

Kortnavn

Kreatinin-clearance;Nyre


Synonym

Clearance


Analyseforkortelse

Clearance


IUPAC

NPU14048 Nyre—Creatininium-clearance; vol.hast. = ? ml/min
 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt, hverdage.

De Klinisk Biokemisk Afdelinger alle laboratorier i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale

Urin:

3-5 ml velblandet døgurin i glas med perlemorsprop og med angivelse af opsamlingsperiode og urinvolumen.

OBS: Clearance kan kun beregnes, hvis der samtidigt foreligger et plasma-kreatinin svar indenfor 72 timer fra urinprøven.

 

Prøvebehandling

Urin-Kreatinin:

Afhentningsordning: Holdbarhed i 2 døgn ved 20°C

Centrifugeres og adskilles inden: 

 

Centrifugeres inden analyse 

Opbevaring:

2 døgn ved 20°C, 6 døgn ved 4°C og 6 måneder ved -20°C.

Forsendelse:

Kan sendes som almindelig post. 

 

Til beregning af Kreatinin-clearence benyttes også P-Kreatinin:

Afhentningsordning: Holdbarhed i 3 døgn i fuldblod 
Centrifugeres og adskilles inden: 3 døgn 

Opbevaring:

1 uge ved 20°C, 1 uge ved 4°C og 3 måneder ved -20°C.

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post. 


Referenceinterval

 

70 - 150 ml/min

 

Indikation

Bedømmelse af nyrefunktion (som et mål for glomerulusfiltrationshastigheden).

 

Medicinsk baggrund

Kreatin, som delvist omdannes til kreatinin via en irreversibel proces, produceres hovedsageligt i skeletmuskulatur. Frigivelsen afhænger bl.a. af muskelkontraktioner. På grund af muskelstørrelse og aktivitet er produktionen af kreatinin størst hos yngre voksne og falder med højere alder. Kødrige måltider giver et mindre tilskud. Kreatinin udskilles overvejende i nyrerne ved glomerulær filtration og når produktion og elimination af kreatinin er i ligevægt, giver kreatinin-clearence et rimeligt mål for den glomerulære filtrationsrate.

Den endogent producerede mængde kreatinin hidrører fra kreatinphosphat og er direkte relateret til individets muskelmasse
Døgnvariation ca 10% lavere værdier om natten, Fysisk aktivitet: Let Muskulær aktivitet øger (op til 20%) og kraftig muskulær aktivitet redeucerer (op til 40%) clearence.

 

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Nefrologisk Selskab anbefaler brug af en beregnet estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR) på basis af P-creatinin til vurdering af nyrefunktion i den daglige klinik, da det er almindeligt accepteret, at det er et bedre mål for nyrefunktion end P-creatinin alene. Endvidere bør eGFR erstatte kreatinin clearance, som mål for GFR.  


Tolkning

Den glomerulære filtrationsrate er nedsat ved nyre-insufficiens på grund af nyresygdom, men kan også være nedsat ved cirkulationssvigt (prærenal uræmi) og ved afløbshindringer i urin-vejene (postrenal uræmi).

 

Molvægt

kreatinin: 113,12 g/mol

 

Dato

2020-07-06


 
05.08.2020