Oxcarbazepin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

3902

SPnr: NPU03902

 

Kortnavn

Oxcarbazepin;P

 

Synonym

Trileptal®

Apydan®

Oxcarbazepin

 

Analyseforkortelse

Oxcarba

 

IUPAC

NPU03902 P—Oxcarbazepin; stofk. = ? µmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt DOK 548551

 

Udføres

Ugentligt

Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus og Filadelfia.

 

 

Prøvemateriale

Der anvendes Greiner hep-gelglas

Til Slagelse: 1 ml plasma, minimum 200 µl.             

Gel-Tørglas må ikke anvendes.

Holdbarhed i fuldblod er 10 timer.

 

Filadelfia:

Der henvises til oversigt over test og analyser på Laboratoriet Filadelfias hjemmeside.

Link: Laboratoriet Filadelfia

 

OBS: Medicinfaste vigtig ved prøvetagning (sidste dosis givet for mere end 4 timer siden)

 

 

Glastype:

Heparin Gelglas fra Greiner

 

Mængde:

1 ml serum 

 

Prøvebehandling

 

Opbevaring:  Holdbarhed i fuldblod er 10 timer.

 

 

 

Referenceinterval

Vejledende terapeutisk interval: 30 -130 µmol/l.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Terapikontrol og mistanke om intoksikation.

 

Medicinsk baggrund

Oxcarbazepin er et antiepileptikum. Anvendes endvidere ved behandling af trigeminusneuralgi, andre neuralgier samt ansigtssmerter.

 

Tolkning

Oxcarbazepin metaboliseres hurtigt til den aktive metabolit monohydroxy-carbamazepin, som er den forbindelse der bestemmes ved analysen. Den biologiske halveringstid for metabolitten er 8 - 12 timer. Maksimal plasmakoncentration er 4 timer efter indgift. P-Natrium bør måles inden opsætning af behandling og bør monotoreres løbende.

 

Molvægt

252,27 g/mol

 

Dato

24-05-2019


 
24.05.2019