Udskriv
 

Erythropoietin;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

4013

 

Kortnavn

Erytropoietin;P

 

Synonym

EPO

 

Analyseforkortelse

EPO


IUPAC

NPU04013 P—Erythropoietin; arb.stofk.(two-site immunoassay; IRP 67/343) = ? IU/L

 

Pris

550 Kr

 

Udføres

En gang ugentlig

Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitets Hospital Køge

 

Prøvemateriale

Serum

Glastype: Tørglas.

 

Mængde: min. 0,5 ml

 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

Centrifugeres inden 6 timer og afpipetteres. 

Opbevaring efter adskillelse:

1 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C og 5 måneder ved -20 °C.

(undgå gentagen nedfrysning/optøning).

Forsendelse:

Prøvemateriale skal være afpipetteret inden forsendelse.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse

 

 

Referenceinterval

 

3,3 -16 IU/L*

 

*Human Erythropoietin Immunoassay R&D REF DEPOO.

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Diagnosticering af anæmi og polycytæmi. Kan anvendes til at skelne polycytæmia vera fra sekundære polycytæmier samt til vurdering af respons på EPO behandling.

 

Medicinsk baggrund

Erythropoietin er et hormon som kontrollerer erytrocyt produktion. EPO dannes primært i nyrerne og udskillelse stimuleres af lav ilttension i nyrerne.

 

Tolkning

Ved kronisk nyresvigt og nedsat blodtilførsel til nyrerne ses lave EPO værdier. Ved polycytæmia vera ses værdier under eller lavt i reference interval. Anæmi ved autoimmune sygdomme, HIV, cancer og præmaturitet nedsætter cytokin produktionen af EPO.

 

Molvægt

34 kDa

 

Dato

2016-10-07


 
16.05.2017