Udskriv
 

Lamotrigin;P, KBA

 

Regionalt analysenummer

8732

SPnr: NPU08732

 

Kortnavn

Lamotrigin;P

 

Synonym

Lamictal

Lamotrigin

 

Analyseforkortelse

Lamo


IUPAC

NPU08732; stofk. = ? µmol/l

 

Pris

60 kr. KBA Slagelse

135 kr. Filadelfia

 

Udføres

Klinisk biokemi Slagelse, to gange ugentligt

Laboratoriet Filadelfia, alle hverdage

 

Prøvemateriale

Til Slagelse: 1 ml serum, minimum 200 µl,              

eller heparinplasma.

OBS: Prøven SKAL centrifugeres inden 4 timer og kan derfor IKKE tages i praksis.

 

Til Filadelfia:

Der henvises til oversigt over test og analyser på Laboratoriet Filadelfias hjemmeside.

Link: Laboratoriet Filadelfia

 

 

Prøvebehandling

Særlige forhold: Prøven tages inden indtagelse af morgenmedicin.


Vejledende terapeutisk interval
10- 50 µmol/l

 

Toksisk koncentration
60 µmol/l


Klinisk farmakologi
Lamotrigin er et nyere antiepileptikum, som har vist sig effektivt overfor tidligere svært behandlelige epilepsiformer. Samtidig indgift af carbamazepin nedsætter lamotriginkoncentrationen, mens en samtidig valproatbehandling vil øge koncentrationen af lamotrigin. T/2 for lamotrigin er 25 - 30 timer. Det meste af indgivet stof genfindes i urinen som et glucuronid-derivat. Lamotrigin virker sandsynligvis ved at nedsætte koncentrationen af den exitatoriske aminosyre, glutamat.

 

 

Dato:28-07-2017

 

  

20.11.2017