Udskriv
 

Insulin; P(fPt), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling, og kan ikke tages i praksis grundet begrænset holdbarhed i fuldblod.

 

Kortnavn

Insulin; P(fPt)

Analysenummer/kvantitetsnummer
2497

SP nr.: NPU02497

Synonym

Insulin

 

Analyseforkortelse

Insulin fPt

IUPAC

NPU02497 Insulin;P(fPt)

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Udføres 3 gange ugenligt

Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk

 

Prøvemateriale

Serum (minimum 0,5 ml)

  

1 x 5 mL serum gelglas (Gul gel)

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: 1½ time

Afpipetteres umiddelbart efter centrifugering

 

Opbevaring: 1 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C (må kun fryses én gang)

 

Forsendelse: Afpipetteret serum kan sendes frosset eller på køl.

 

Interferens: Hæmolyse kan give falsk for lave værdier. Lipæmi og Icterus interferer ikke

Referenceinterval

17,8 – 173,0 pmol/l (Metodeafhængigt - Kilde: Roche indlægsseddel, 2011-04)

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation
Udredning af årsager til endogen hypoglykæmi, herunder mistanke om insulinom. Analysen anvendes overvejende af specialister i diabetologi, og er sjældent relevant i almen praksis.

Medicinsk baggrund

Insulin er et peptidhormon (A-kæde med 21, B-kæde med 30 aminosyrer). Forstadiet til Insulin (præinsulin, MW 11,5 kDa som spaltes til proinsulin, MW 9 kDa) dannes i pancreas, i β-cellerne i de Langerhanske øer. Det spaltes siden til Insulin og C-peptid (MW 3 kDa), som afgives til blodet. Insulin øger optagelse af glucose i celler, muskler og fedtvæv, og stimulerer glycogensyntesen.

 

Tolkning

Resultaterne bør ses i sammenhæng med målinger af C-peptid og glucose.

Forhøjede værdier:
Ses ved type 2 diabetes og tilstande associeret med udvikling af type 2 diabetes, f. eks. adipositas, metabolisk syndrom og Cushings syndrom, samt ved behandling med glukokortikoider, akromegali og polycystisk ovariesyndrom. Stærkt forhøjede værdier ses ved insulinom, hvor man også finder forhøjet C-peptid og hypoglykæmi.

Nedsatte værdier:
Ses ved type 1 diabetes samt ved hypofyseinsufficiens.

Molvægt
5808 g/mol

Variation på analyseresultat

Niveau 89 pmol/L

Niveau 205 pmol/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

3,5 %

3,0 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

21,1 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

59,2 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato
2018-09-25

 

 

 

 


 
25.09.2018