Kryoglobulin; P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

1816

SP: NPU01816

 

Kortnavn

Kryoglobulin;P

 

Synonym

Cryoglobulin

 

Analyseforkortelse

Kryoglobulin


IUPAC

NPU01816 P—Cryoglobulin; arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på hverdage på Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde Sygehus og Slagelse Sygehus.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Serum

 

Glastype

Tørglas

Glas og kanyle skal forvarmes ved 37-40°C *.

Prøven må IKKE tages med "sommerfugl".

 

Mængde

Min. 2 * 2,5 mL

 

Prøveopbevaring

OBS: Prøvetagning kan kun foretages på sygehusene i Roskilde, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Køge og Holbæk samt på Kalundborg Sundheds- og Akuthus og Sundhedscenter Odsherred.

 

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 2 timer; koagulation, centrifugering og afpipettering skal foregå ved

37-40°C *

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 6 døgn ved 20 °C, 4 uger ved 4 °C, 1 år ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven afpipetteres og sendes som Q-mærket post.

Interferens:

Lipæmisk prøve kan ikke analyseres.

 

*Referencer: Dbio v. Margit Grome

 

Referenceinterval

Negativ

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af vaskulær purpura, Raynauds fænomen, ledsmerter, uklare neurologiske symptomer samt proteinuri og hæmaturi af uklar årsag. Endvidere ved udredning af lymfoproliferative tilstande, autoimmune sygdomme og visse infektioner.

 

Medicinsk baggrund

Udfældning af immunkomplekser in vivo vil resultere i en lokal aktivering af komplement-systemet, med inflamatoriske symptomer til følge.

 

Tolkning

Kryoglobuliner kan inddeles i tre typer, afhængigt af hvilken type immunglobulin de består af. Ved denne analyse typebestemmes kryoglobulinerne ikke.

Type 1 kryoglobulin er monoklonalt immunglobulin, som kan ses ved myelomatose, Waldenströms makroglobulinæmi samt ved benigne M-komponenter. 

Type 2 kryoglobulin er en blanding af polyklonalt IgG og oftest monoclonalt IgM, som ses ved ledsmerter, vaskulær purpura, Raynauds fænomen, glomerulonefritis samt ved neurologiske symptomer.

Type 3 kryoglobulin er blandet kryoglobulinæmi med polyklonale immunglobuliner, der præcipiterer ved afkøling, og ses i forb. med SLE, Sjögrens syndrom, periarteritis nodosa, abscesser og trypanosomias samt ved infektioner som mononukleose, kronisk hepatitis C og syfilis.

 

Dato

2021-03-09


 
09.03.2021