Coeliaki-Ab gruppe;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

14503

SP: NPU14503

  

Kortnavn

Coeliaki-Ab gruppe;P

 

Synonym
Cøliaki-screening, Coeliaki-screening

  

Analyseforkortelse

Cøliaki gr

 

IUPAC

NPU14503 P-Coeliaki-antistof; egenskabsart(liste)


Gruppen består af:

NPU14566 P—Transglutaminase-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU28161 P-Deamideret gliadin peptid-antistof (IgG);arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

Udføres 2-5 gange ugentligt.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Nykøbing F. og Køge.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Gelrør evt. tørglas

  

Mængde:

1 mL serum

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar 3 døgn i fuldblod ved 20-25 °C.

 

 

Centrifugeres inden

3 døgn efter prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse3 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C, 1 år ved -20 °C.

 

Forsendelse:

 


Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som almindelig post.

 

Interferens:Hæmolyse kan give falsk negativt resultat.

  

 

Referenceinterval

For begge analyser Transglutaminase(IgA ) og Deamideret gliadin peptid-antistof (IgG):

 

Tolkning 

Interval

      Enhed  

Negativ:

<7

   kU/L

  Tvivlsom/gråzone:    

7-10

   kU/L

Positiv: 

>10

   kU/L


Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

  

Ringegrænse

Ingen

  

Indikation
Mistanke om Coeliaki.

 

Medicinsk baggrund

Coeliaki eller gluteninduceret enteropati er en T-celle-medieret enteropati, som skyldes intolerance (immunologisk reaktion) overfor kost, der indeholder hvede, gluten og relaterede proteiner i rug og byg. Ubehandlet opstår en kronisk inflammation  i tyndtarmen, der leder til villusatrofi samt ledsagende malabsorption.

Sygdommen er relativt sjælden i Danmark, med en registreret prævalens på 1:10.000. Der er en familiær overhyppighed, ligesom sygdommen findes med en overhyppighed hos patienter med autoimmune sygdomme, herunder type-1-diabetes. Coeliaki findes endvidere med en overhyppighed hos personer med selektiv IgA-mangel, Downs Syndrom og dermatitis herpetiformis.

Vævstyperne HLA-DQ2 og DQ8 er nødvendige for udviklingen af sygdommen hos genetisk prædisponerede individer. Mere end 95 % af patienter med coeliaki udtrykker HLA-DQ2 eller DQ8 i modsætning til 20-30 % af baggrundsbefolkningen. HLA-DQ2 findes hos 90 % af coeliakipatienter, mens resten er associeret til DQ8. Store multicenterstudier har vist, at kun 0,4 % af patienterne med coeliaki er både DQ2- og DQ8-negative.

 

På grund af tilknytningen til bestemte vævstyper er sygdommen hyppigst blandt kaukasere, hvorimod den er sjælden blandt afrikanere og ikke ses hos asiater.

 

Tolkning

Se referenceinterval.

Kombinationen af Transglutaminase-antistof(IgA) og Deamideret gliadin peptid-antistof (IgG) giver den højeste sensitivitet og specificitet i diagnosen coeliaki.
Ved IgA mangel, vil IgA antistofferne mod transglutaminase være negative, men IgG-antistoffet mod deamideret gliadin vil være forhøjet.

 

Variation på analyseresultat

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

27 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 41 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

Revideret 2020-01-30


 
30.01.2020