Coeliaki-Ab gruppe;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

14503

SP: NPU14503

  

Kortnavn

Coeliaki-Ab gruppe;P

 

Synonym
Cøliaki-screening, Coeliaki-screening

  

Analyseforkortelse

Cøliaki gr

 

IUPAC

NPU14503 P-Coeliaki-antistof; egenskabsart(liste)


Gruppen består af:

NPU14566 P—Transglutaminase-antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU19795 P—Immunglobulin A; massek. = ? g/l


Indgår ikke i gruppen men tilføjes af KBA som angivet i afsnittet Tolkning:

NPU28161 P-Deamideret gliadin peptid-antistof (IgG);arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

Udføres 2-5 gange ugentligt.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Nykøbing F. og Køge.

 

Prøvemateriale

Der kræves både plasma (til P-Immunglobulin A) og serum (til P-Transglutaminase-antistof(IgA)).

  

Oplysninger vedrørende P-Immunglobulin A 

 

For P-Transglutaminase-antistof(IgA) gælder:

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Gelrør evt. tørglas

  

Mængde:

1 mL serum


Prøveopbevaring

Oplysninger vedrørende P-Immunglobulin A 

   

For P-Transglutaminase-antistof(IgA) gælder:

  

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C):

 3 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse:

 3 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 1 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse:

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres.

 Prøven sendes som Q-mærket post.

 Interferens: Hæmolyse kan give falsk negativt resultat.

 

Referenceinterval

Oplysninger vedrørende P-Immunglobulin A 

 

For begge analyser Transglutaminase-antistof(IgA) og Deamideret gliadin peptid-antistof (IgG):

 

Tolkning 

Interval

      Enhed  

Negativ:

<7

   kU/L

  Tvivlsom/gråzone:    

7-10

   kU/L

Positiv: 

>10

   kU/L

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

  

Ringegrænse

Ingen

  

Indikation
Mistanke om cøliaki/coeliaki. Cøliaki forekommer hos ca. 1 % af normalbefolkningen i en række lande og ses i stigende grad også i Danmark. Kun omkring 25 % af cøliakipatienterne præsenterer sig med symptomer på tyndtarmssygdom. Størsteparten har ingen, få eller ukarakteristiske symptomer.

Cøliaki ses med øget forekomst ved en række tilstande, først og fremmest autoimmune sygdomme som type 1 diabetes, thyroidea sygdom og autoimmun hepatitis. Cøliaki ses også ved kromosom sygdomme som Mb. Down og Turner’s syndrom. Der er en familiær overhyppighed, således forekommer cøliaki hos 10-20 % af førstegradsslægtninge.1 

   

OBS: Undersøgelsen bør udføres, medens patienten er på glutenholdig kost, da de specifikke antistoffer sædvanligvis falder ved glutenfri diæt.

   

Medicinsk baggrund

Cøliaki eller gluteninduceret enteropati er en T-celle-medieret enteropati, som skyldes intolerance (immunologisk reaktion) overfor kost, der indeholder hvede, gluten og relaterede proteiner i rug og byg. Ubehandlet opstår en kronisk inflammation i tyndtarmen, der leder til villusatrofi samt ledsagende malabsorption.

   

Vævstyperne HLA-DQ2 og DQ8 er nødvendige for udviklingen af sygdommen hos genetisk prædisponerede individer. Mere end 95 % af patienter med cøliaki udtrykker HLA-DQ2 eller DQ8 i modsætning til 20-30 % af baggrundsbefolkningen. HLA-DQ2 findes hos 90 % af cøliakipatienter, mens resten er associeret til DQ8. Store multicenterstudier har vist, at kun 0,4 % af patienterne med cøliaki er både DQ2- og DQ8-negative. På grund af tilknytningen til bestemte vævstyper er sygdommen hyppigst blandt kaukasere, hvorimod den er sjælden blandt afrikanere og ikke ses hos asiater.

 

Tolkning

Kombinationen af Transglutaminase-antistof(IgA) og Immunglobulin A giver den højeste sensitivitet  og specificitet i diagnosen af cøliaki.2,3

 

Positiv Transglutaminase-antistof(IgA)støtter stærkt mistanken om cøliaki.

 

Samtidig negativ Transglutaminase-antistof(IgA) og normal Immunglobulin A udelukker sædvanligvis diagnosen cøliaki. Lav Transglutaminase-IgA kan imidlertid også skyldes glutenfri diæt eller immunsupressiv behandling.

 

Ved mangel på Immunglobulin A (IgA) vil IgA antistofferne mod transglutaminase også være lave, hvorfor negativ Transglutaminase-antistof(IgA) ikke kan bruges diagnostisk til at udelukke cøliaki.

 

Ved kombinationen af IgA-mangel (<0,2 g/L) og negativ Transglutaminase-antistof(IgA) tilføjer KBA automatisk analysen Deamideret gliadin peptid-antistof (IgG).

 

Variation på analyseresultat

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

27 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %

    

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 39 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant. 

Kilder

1) Sundhed.dk
2) Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, Kurppa K, Mearin ML, Ribes-Coninxc C, Shamir R, Troncone R, Auricchio R, Castillejo G, Christenen R, Dolinsek J, Gillette P, Hrobartsson A, Koltai T, Mäki M, Nielsen SM, Popp A, Størdal K, Werkstetter K, Wessels, M. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for diagnosing coeliac disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-57. 
  
    

Dato

2021-10-11


 
11.10.2021