Glukose belastning (120 min)gruppe;Pt, KBA

 

Kvantitetsnummer

14915

SP: NPU14915

 

Formål

Diagnostisering af diabetes mellitus, nedsat glukosetolerans eller gestationel diabetes.

 

Kortnavn

Glukose belastning (120 min)gruppe;Pt

 

Analyseforkortelse

Glukosebelastning

OGTT

 

IUPAC

NPU 14915 Pt-Glucose-tolerance;egenskabsart(liste;glucose p.o.120 min)

 

NPU 14915 indeholder

NPU22127 P(kB)—Glucose; stofk.(0 min) = ? mmol/L

NPU04177 P—Glucose; stofk.(120 min) = ? mmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

De klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale

Plasma

Glastype: Glas indeholdende Natrium-fluorid-citrat-EDTA

Mængde: 1 ml plasma 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: 24 timer

Opbevaring efter adskillelse: 24 timer ved 20°C, 7 dage ved 4°C, 4 uger ved -20 °C

Forsendelse: Afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens: Vend glasset forsigtigt 10 gange for at minimere risikoen for hæmolys

 

Indikation

Ikke-gravide patienter 

Glukosebelastningen udføres, såfremt der er målt to fasteglukoseværdier i plasma mellem 6,1 og 6,9 mmol/l, på to forskellige dage, inden for de seneste tre måneder.

Belastningen aflyses, hvis de to glukoseværdier ikke findes, eller hvis de ikke ligger i intervallet mellem 6,1 og 6,9 mmol/l.

 

Gravide undersøges for gestationel diabetes, hvis de hører til risikogruppen.Enkelte skal have undersøgelsen gentaget efter graviditet, og for disse patienter skal der ikke foreligge 2 fasteglukoseværdier.

 

Patientforberedelse

Patienten skal være informeret om at undersøgelsen varer ca. 2 timer. Patienten skal være fastende mindst 8 timer før undersøgelsen, 1-2 glas vand kan dog accepteres. Der må ikke ryges, anvendes nikotinplaster eller drikkes kaffe. Patienten skal i de sidste 3 dage have spist en normal blandet kost, samt have haft et normalt fysisk aktivitetsniveau. Patienten må ikke have haft akut sygdom indenfor den sidste uge. 

 

Fremgangsmåde

Det sikres at patienten har fulgt patientvejledningen og er klar over, hvordan undersøgelsen forløber.

 

Der tages et kapillært fasteblodsukker på et patientnært udstyr til tiden 0.

1.     

2.    Hvis fasteblodsukkeret er >11,0 mmol/l aflyses belastningen. Patienten sendes hjem, med besked om at fasteværdien viser at det ikke er nødvendigt at udføre belastningen og at patienten skal kontakte sin læge.

3.    Patienten skal drikke opløsningen indenfor 5 min.

1.    Patienten skal sidde stille og afslappet, men må ikke falde i søvn. Der må ikke ryges før og under belastningen.

2.     

3.    Efter præcis 120 min tages en veneblodsprøve i glas tilsat Natrium-flourid-citrat.

4.     

5.    I lægepraksis, der selv udfører glukosebelastning, tages en kapillærblodprøve til tiden 120 min. Prøven analyseres straks, på udstyr godkendt til analysering af diagnostisk glukose.

 

 

Referenceinterval

vP-Glukoseværdi målt efter 120 min:

 

Normal glukosetolerans

< 7,8 mmol/l

Impaired glucose tolerance (IGT)

7,8 – 11,0 mmol/l

Diabetisk værdi

≥ 11,1 mmol/l

 

kP-Glucoseværdi målt efter 120 min:

 

Normal glukosetolerans

< 8,9 mmol/l

Impaired glucose tolerance (IGT)

8,9 – 12,2 mmol/l

Diabetisk værdi (bekræft ved ny måling)

≥ 12,2 mmol/l

 

Gravide (vP-Glukoseværdi )målt efter 120 min:

 

Gestationel diabetes

≥ 9,0 mmol/l

 

Kilde: DSAM    

 

Tolkning

Værdier over referenceområdet:

Impaired glucose tolerance (IGT), type-2-diabetes, gestationel diabetes, leverlidelser, morbus Cushing, akromegali, thyreotoksikose, hormonbehandling f.eks. P-piller og stress.

 

Værdier under referenceområdet:

Intestinal malabsorption

 

Dato

2019-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

.

 

 

 


 

Bilag:
1, etiket til glukoseopløsning
09.01.2019