DNA-Hæmokromatose HFE Mutation, KBA

 

Kvantitetsnummer

27502

SP: NPU27502

 

Kortnavn

DNA-hæmakromatose HFE Mutation

 

Synonym

HFE282 og HFE63
HFE-gen (CYS282TYR);DNA og HFE-gen (HIS63ASP);DNA
Hæmokromatose

 

Analyseforkortelse

Hæmokro

19275: HFE63

19276: HFE282


IUPAC

NPU27502 DNA(spec.)—Hæmokromatose-relaterede gener; sekv.var.(liste; proc.)

 

Følgende indgår i listen:

NPU19275 DNA(spec.)—HFE-gen(LRG_748:g.8671C>G); entitisk antal(0 1 2) = ?
NPU19276 DNA(spec.)—HFE-gen(LRG_748:g.10633G>A); entitisk antal(0 1 2) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok. ID 548551

 

Udføres

1-2 gange om måneden

De Klinisk Biokemiske Afdelinger på Næstved og Køge Sygehuse

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 6. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Glastype: EDTA glas (LYS LILLA)

Mængde: 2 ml fuldblod

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 7 døgn i fuldblod ved 21 °C

Opbevaring:

 30 døgn i fuldblod ved 2 - 8 °C

 år i fuldblod ved -20 °C

 Forsendelse: Fuldbold kan sendes som almindelig post.

 

OBS: Glasset må ikke åbnes inden forsendelse

 


Referenceinterval

Analysen detekterer følgende varianter:

HFE63, NPU19275: Normal C/C

HFE282, NPU19276: Normal G/G

 

Indikation

Analysen udføres ved mistanke om hereditær hæmokromatose (bronzediabetes). Mistanke om hereditær hæmokromatose kan opstå efter måling af forhøjet fastende transferrinmætning eventuelt sammen med forhøjet ferritin. Desuden anbefales genetisk udredning af nærmeste slægtninge til patienter med heriditær hæmokromatose.

 

Medicinsk baggrund 

Ved hæmokromatose er optagelsen af jern fra kosten kraftigt øget, således at kroppen får tilført langt mere jern, end den har behov for. Med årene vil dette overskudsjern aflejres i bl.a. lever, bugspytkirtel og hjerte samt i leddene og i huden. Da jern er toksisk for cellerne, vil aflejringen medføre celleskade og kan endda resultere i organsvigt, med sukkersyge, hjertesvigt eller levercirrhose til følge, såfremt jernoverskuddet ikke fjernes i tide.

 

Hereditær hæmokromatose er en autosomal recessivt nedarvet sygdom (OMIM # 235200), som forårsages af patogene varianter som forekommer enten som homozygote eller compound heterozygote. Prævalensen for sygdommen er 1 ud af 220-250 individer og hos 95% af danskere skyldes sygdommen patogene varianter i HFE-genet. I en dansk population af patienter med heriditær hæmokromatose kan 95% forklares ved homozygoti for HFE c.845G>A, p.(Cys282Tyr) (Milman et al. Eur J Haematol. 2003;71:403-407). I andre befolkningsgrupper ser fordelingen anderledes ud (Bacon et al. Hepatology 2011;54:328-343).

 

Tolkning

Analysen undersøger for to varianter associeret med hereditær hæmokromatose.

 

Den ene variant er c.845G>A, p.(Cys282Tyr). I Danmark er 95% af patienter med heriditær hæmokromatose homozygote for denne variant (Milman et al. Eur J Haematol. 2003;71:403-407). Varianten findes i homozygot form hos ca. 0,25% af befolkningen og i heterozygot form hos ca. 8% af befolkningen (Andersen et al. Blood 2004;103:2914-2919). I homozygot form er der øget risiko for hæmokromatose og i heterozygot form uden tilstedeværelse af andre varianter er der meget lav risiko for at udvikle hæmokromatose (Zaloumis et al. J Gastroenterol Hepatol 2015;30:719-25).

 

Den anden variant, der undersøges for er c.187C>G, p.(His63Asp). Denne variant har udelukkende betydning hos individer, der også bærer c.845G>A, p.(Cys282Tyr) i trans, også kaldet compound heterozygote. 1-2% af befolkningen er compound heterozygote for disse to varianter og vil have en lav risiko for hæmokromatose (Gurrin et al. Hepatology 2009;50:94-101).

 

Risikoen for at udvikle egentlig kliniske manifestationer af hæmokromatose, som f.eks. levercirrhose, er angivet som 1-28% hos homozygote bærere af c.845G>A, p.(Cys282Tyr)(Powell et al. Lancet 2016;388:706-716) og væsentlig lavere hos compound heterozygote (Bacon et al. Hepatology 2011;54:328-343 og Gurrin et al. Hepatology 2009;50:94-101). Risikoen for biokemiske manifestationer i form af forhøjet ferritin og transferrin-mætning er betydelig højere og ses hos ca. 75% af homozygote bærere af c.845G>A (Pedersen P, Milman N. Eur J Haematol. 2009;88:775-784).

 

Analysen detekterer 95% af alle tilfælde af hereditær hæmokromatose blandt danskere. I sjældne tilfælde vil interferens fra andre nærtliggende genetiske varianter kunne føre til falsk positive/falsk negative fund.

 

Analysen svares og tolkes som følger:

 

 HFE63, NPU19275 HFE282, NPU19276 Betydning
 Normal C/C

 Heterozygot C/G

 Homozygot G/G

 Normal G/G

 Meget lav risiko for

 hæmokromatose  

 Normal C/C Heterozygot G/A

 Meget lav risiko for

 hæmokromatose,    medmindre

 andre samvirkende faktorer er til stede

 Heterozygot C/G Heterozygot G/A Lav risiko for hæmokromatose
 Normal C/C Homozygot A/A

 Øget risiko for hæmokromatose

 med ca. 10% penetrans for

 klinisk sygdom

 

Dato

2020-12-16


 
16.12.2020